Jak coś znajdą, to koniec

Jak coś znajdą, to koniec

Mieszkańcy kaszubskich gmin bronią się przed eksploatacją gazu łupkowego

„Gaz łupkowy równa się zagłada!”, „Gazowi łupkowemu mówimy NIE!”, „Żadnych badań!” – to tylko niektóre hasła wznoszone przez mieszkańców gmin Sulęczyno i Stężyca na spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiej firmy geofizycznej w niedzielę, 23 października, w Zdunowicach. Mieszkańcy nie kryją oburzenia. Najbardziej denerwuje ich to, że wszystko odbyło się potajemnie, bez konsultacji społecznych. Wójt gminy Sulęczyno Bernard Grucza próbuje tłumaczyć, że przecież 24 września odbyło się zebranie wiejskie poświęcone tej tematyce. – Kto o nim wiedział?! – krzyczą mieszkańcy. – Rolnicy z Węsior byli kompletnie zaskoczeni, pytali mnie, co mają znaczyć te pomarańczowe kable, co przez pola lecą – mówi Andrzej Muśko, jeden z organizatorów protestu.

– Pierwsze odwierty spowodowały takie drgania, że dom nam popękał. Zniszczenia widać gołym okiem, zgłaszaliśmy szkody do toruńskiej Geofizyki, ale odszkodowania nie dostaniemy – mówi Maria Cichosz z Węsior. Jej mąż jest tak roztrzęsiony, że trudno mu zebrać słowa.
Ramię w ramię przyszli tu młodzi i starzy, kaszubscy gburzy mieszkający na tej ziemi od pokoleń, właściciele domków letniskowych i turyści – miłośnicy Kaszub, wielu przyjechało na zebranie z Gdańska. Sala pensjonatu pęka w szwach, właściciel Adam Hapka, mieszkający w Zdunowicach od 15 lat, też wspiera protestujących. – Ta okolica styka się z terenem chronionego krajobrazu, o wyjątkowych walorach przyrodniczych, żyjemy tu z turystyki, a przecież do „Kuwejtu” nikt na wczasy nie przyjedzie – mówi wymijająco. Gminy Sulęczyno i Stężyca to najpiękniejsze rejony Kaszub, ujęte w planach zagospodarowania jako rekreacyjno-turystyczne, zlewisko wód Raduni.
Gdy jeden z mężczyzn próbuje zwrócić uwagę, że gaz łupkowy to bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, wybucha pyskówka. – Tak, tak, a nam płaci Gazprom i wszyscy jesteśmy rosyjskimi agentami – odparowują. Nie mają też ochoty słuchać dyr. Jacka Wróblewskiego z firmy BNK-Polska. – On chce nas zmęczyć, niech w skrócie mówi – słychać pomruki. Gdy przedstawiciel firmy BNK podkreśla, że ma koncesję tylko na badania sejsmiczne, a nie na wydobycie, jeden z letników pyta: – Czy w takim razie jeśli znajdziecie złoża, zrezygnujecie? Nie wydaje mi się!
Mają więcej pytań – o raport środowiskowy (przedstawiciel firmy mówi o studium), o procedurę przyznawania koncesji przez ministra środowiska. Chcą wiedzieć, czy można taką koncesję przyznać bez konsultacji społecznych. Okazuje się, że dwa lata temu, według starego ustawodawstwa, było to możliwe. – Ministerstwo Ochrony Środowiska wydaje koncesje, które szkodzą środowisku – wytykają. Mają też żal do poprzednich władz gminy, które zaopiniowały koncesję bez ich wiedzy, i do obecnych władz, że nie stają po ich stronie, chociaż wójt gminy Sulęczyno zapewnia, że jeśli zostanie przekonany o szkodliwości technologii, to na eksploatację się nie zgodzi. – Kogo pan reprezentuje, panie wójcie? – wołają.
– Ilu ludzi znajdzie pracę przy wierceniach? – naciskają. – Stu? – Dużo mniej – pada odpowiedź. – Ile gmina zarobi na tym gazie, czy ktoś robił jakąś prognozę? – zastanawiają się głośno. – Dlaczego badania sejsmiczne robi się na drogach blisko naszych domów?
– Nie chcemy! Nie chcemy! – powtarzają zebrani i słyszą reakcję ze strony włodarza gminy: – To „nie chcemy” tutaj nic nie znaczy.
Joanna i Marek Stenka, młodzi gospodarze, nie wytrzymują. – Pewnie! Nic nie znaczymy! Premier dla RMF 24 też powiedział, że problem z przeciwnikami wydobycia gazu łupkowego nie istnieje. Chociaż 90% ludzi z danego środowiska się nie zgadza, nikogo to nie obchodzi.

Zaczęło się od pana Edka

Edmund Sawicki prowadzi gospodarstwo w oddalonych o 3 km od Zdunowic Ogonkach – ma 50 ha ziemi z lasem. – To od niego wszystko się zaczęło, on pierwszy nie podpisał zgody na wjazd. Pozostali rolnicy początkowo dali się złapać na lep obietnic albo podpisali ze strachu lub braku informacji i dopiero później wypowiedzieli porozumienia. To ludzie spokojni, ugodowi i trzeba było naprawdę się postarać, żeby zdecydowali się na protest – podkreśla Leszek Gondek, od 1979 r. mieszkający w Niesiołowicach.
– Urzędnik z tzw. grupy sejsmicznej przyszedł do mnie 6 sierpnia – mówi Edmund Sawicki. – Gdy odmówiłem podpisania porozumienia, usłyszałem, że jeśli się nie zgodzę, to i tak wejdą i mnie wywłaszczą na czas prowadzenia badań. Zostawił mi papiery na stole, jeden z ręczną adnotacją „Zgoda ustna”, czego kompletnie nie rozumiałem, i poszedł do sąsiadów. Ja też tam przyszedłem i zapytałem ich, czy wiedzą, co podpisują. Tylko cicho, tylko cicho, bo nie zarobicie – uspokajał nas urzędnik. Po jakimś czasie zaczęły się głuche telefony i esemesy z pogróżkami, zawsze z gazem w tle. Zawiadomiłem o nich policję w Kościerzynie.
Innemu gospodarzowi powiedziano, że jeśli się nie zgodzi, za każdy przestój może zapłacić 50 tys. zł. Podpisał umowę.
Stefan Kuzikowski też początkowo podpisał umowę, gdyż powiedzieli mu, że pójdą z badaniami bokiem, za jego płotem. – A teraz wszystko zmienili i wczoraj przestawili paliki – mówi cicho, całkiem pogubiony. Na spotkanie przyniósł druk porozumienia. Na zielonej kartce widnieje w lewym rogu małe logo Geofizyki, oprócz danych rolnika i formułki, że wyraża zgodę, nie ma nawet podpisu pracownika w miejscu na to przeznaczonym, a zatytułowanym „W imieniu grupy sejsmicznej”.
Jacek Czapiewski z kancelarii prawnej w Gdańsku, obecny na zebraniu w Zdunowicach, przesyła mi swoją ocenę prawną tych dokumentów. „Są one nieskuteczne, ponieważ nie określono w nich drugiej strony – pisze. – Grupa sejsmiczna nie posiada żadnej osobowości prawnej i zdolności do zaciągania zobowiązań. W porozumieniu nie wskazano, jakiego rodzaju prace mają być wykonane na nieruchomościach, jakie mogą spowodować szkody, w jakim czasie będą wykonane i kiedy zostaną zakończone. W znanych mi przypadkach za bezterminowe i nieokreślone co do zakresu ingerencji korzystanie z cudzego prawa własności określono odpłatność w wysokości 50 zł! Prawdą jest, że zwróciło się do mnie kilku rolników, którzy doświadczyli nakłaniania ich za pomocą gróźb wywłaszczenia do podpisania porozumień z Geofizyką. Wiem od rolników, że przedstawiciele grup sejsmicznych nakłaniali ich również, strasząc odszkodowawczymi procesami sądowymi”.
Obecny na spotkaniu przedstawiciel BNK dystansuje się od umów, odsyłając do Geofizyki Toruń.
– Dzwoniłam tam wielokrotnie pod wskazany nam numer, ale nikt nie odbierał – mówi Joanna Stenka. Stenkowie też na początku podpisali umowę, lecz potem się wycofali. – Nabraliśmy się jak wszyscy, mój ojciec jako radny też nic nie wiedział – podkreśla Marek Stenka.

Brońmy naszych Kaszub

– Na pierwszym spotkaniu miesiąc temu powiedziano nam, że badania sejsmiczne będą polegały tylko na wierceniach, a teraz mówi się, że będzie również szczelinowanie, czyli wtłaczanie do tej dziury wody z różnymi chemikaliami i że część wody wraca w formie płuczki. Czego jeszcze dowiemy się po czasie? – punktują dalej przedstawicieli firmy zgromadzeni.
– O szczelinowaniu nie było mowy nawet na kolejnym zebraniu w październiku w Niesiołowicach – uzupełnia Andrzej Muśko. – W wodzie, której od
30 do 60% wraca, a reszta zostaje w ziemi, znajdzie się wiele związków, których rejestr Europejskiej Agencji Chemikaliów (REACH) nie dopuszcza do użytkowania. Kontaktowałem się w tej sprawie z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego. Ich zdaniem bez utylizacji ta technologia jest niedopuszczalna. A proces utylizacji jest dopiero opracowywany w zespole naukowym Politechniki i Uniwersytetu Gdańskiego.
– Jak zamierzacie przechowywać tę wodę? W otwartych zbiornikach? Czy będziecie wozić miliony litrów cysternami po naszych drogach do oczyszczalni ścieków? Czy oczyszczalnie są na to przygotowane? – sypią się pytania z sali.
– My tylko chcemy rozpoznać budowę geologiczną, nie jesteśmy na etapie eksploatacji, przy tym drugim etapie wystąpimy o państwa zgodę – pada w odpowiedzi. Protestujących jednak takie wyjaśnienie nie satysfakcjonuje. – Kartki w górę – nawołują się i w powietrze strzela las rąk z wcześniej wydrukowanym tekstem „Gazowi łupkowemu mówimy NIE”.
Ktoś powołuje się na amerykańskiego eksperta prof. Roberta W. Howartha, że przy gazie łupkowym największym problemem jest skażona woda. W artykule zamieszczonym 6 października na stronach biznes.gazetaprawna.pl profesor przytacza dane z USA, z których wynika, że w 2010 r. odzyskano tylko 3% wody wlewanej do odwiertów. „Jednej trzeciej wody w ogóle brakuje, nikt nie wie, co się z nią stało. Dwie trzecie jest przewożone do miejskich oczyszczalni ścieków, czyli materiał ten pływa w rzekach i jeziorach, co powoduje wiele problemów. Pensylwania dopiero od czerwca zakazała tego procederu”, podkreślił profesor. Jego zdaniem wydobycie gazu tą metodą powoduje też ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej (w 75%, jeśli ktoś mieszka w odległości kilometra od odwiertu) i zwiększoną emisję metanu, który jest dużo bardziej szkodliwy dla klimatu niż dwutlenek węgla.
Polscy europosłowie uważają ekspertyzę, której współautorem jest Howarth, a którą przedstawiła komisja ds. środowiska w Parlamencie Europejskim, za stronniczą. Stanowiska Howartha nie popiera też prof. Michael Griffin, który powiedział w Brukseli, że ryzyko zanieczyszczenia wody jest bardzo małe. Dr Jan Krasoń, geolog polskiego pochodzenia z USA, w wypowiedziach prasowych podkreśla, że zagrożeń dla środowiska nie ma. – Przy poszukiwaniach gazu mówimy o wierceniach na głębokości 2-3 tys. m, a nawet głębiej, a wody gruntowe wykorzystywane do ujęć wody pitnej nie przekraczają 500-600 m głębokości – mówi.
Protestujący w Zdunowicach boją się jednak, że firma wiertnicza w pogoni za zyskiem nie będzie stosować koniecznych zabezpieczeń i zdarzy się katastrofa ekologiczna. – BNK – Brońmy Naszych Kaszub – powtarzają.
Nieufność ludzi nie bierze się znikąd. 6 października w sporze między firmą a mieszkańcami Ogonek musiała interweniować policja. – Przedstawiciele firmy obiecali, że nie rozpoczną prac do zebrania i nie dotrzymali słowa – opowiadają mieszkańcy. – Zaproszono nas w czwartek do Sulęczyna, a gdy tam pojechaliśmy, jej wozy wjechały na nasze pola, a pracownicy zabrali się do wywoływania wstrząsów sejsmicznych. Prace udało się zablokować dopiero po przyjeździe policji, wcześniej nie pomogły tłumaczenia, że nowy właściciel nie wydał pozwolenia na wjazd.

Pod znakiem zapytania

Mieszkańcy gmin Sulęczyno i Stężyca zbierają podpisy pod protestem. Zamierzają wysłać pisma do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, starostwa, wojewody, urzędu marszałkowskiego, do Geofizyki w Toruniu.
– Do tej pory podpisało się ponad 300 osób, ale protest się rozszerza, dzwonią ludzie z miejscowości, które dotąd nie zabierały głosu, ostatnio odebrałem telefony z Borku Suleckiego, z Sumina. To nieprawda, że mieszkańcy gminy Linia, gdzie zaczęły się pierwsze odwierty, nie protestowali. Oni tylko nie mieli siły przebicia. W naszych sołectwach są też tacy, którzy się zgodzili na badania, ale pod protestem się podpisują, jakieś 70-90% jest przeciw – mówi Marek Stenka.
Chociaż po ostatnim nagłośnieniu sprawy wiercenia jakby się zatrzymały, to tylko cisza przed burzą. Krążą opowieści o rozkładaniu kabli o piątej nad ranem, o przepychankach przy wyjmowaniu tyczek: „Jak rolnik jest nieporadny, to śmieją mu się w nos i wkładają tyczkę z powrotem”. Ludzie boją się wyjechać na dłużej ze swoich gospodarstw. Boją się też zmiany ustawodawstwa, które ma ułatwiać formalności firmom wiertniczym.
– Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowe Prawo geologiczne i górnicze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności. Przepis ten de facto daje możliwość wywłaszczenia rolnika przez przedsiębiorcę. Sytuacja będzie o tyle dramatyczna, że bogate koncerny wydobywcze będą w sądzie w trybie przymusowym realizować uprawnienia z ustawy. Sytuacja ta hipotetycznie może dotyczyć właścicieli nieruchomości na mniej więcej jednej trzeciej powierzchni kraju, taki bowiem obszar w tej chwili jest objęty koncesjami na poszukiwania. Moim zdaniem ten i inne przepisy nowej ustawy naruszają art. 64 i 31 konstytucji – podkreśla Jacek Czapiewski.
– Jak nas zbadają, to koniec. Nie jesteśmy żadnym ciemnogrodem i nikt nami nie manipuluje. Walczymy o swoje być albo nie być, żadne prawo nie może być nad ludźmi – podkreślają protestujący. – W naszych gminach stawia się na uprawy ekologiczne. Jaki sens mają gospodarstwa ekologiczne w tej sytuacji? Jaki sens ma strefa ciszy na jeziorach, skoro wiercenia powodują hałas o wiele większy niż łodzie motorowe? Jaki sens ma rozwijanie agroturystyki? – pytają dodatkowo mieszkańcy.
Z tymi wszystkimi pytaniami w głowie wyjeżdżam ze Zdunowic. Wokół błękit nieba i wody tak absolutny, że aż boli. Rok 2012 ma być rokiem kaszubskiego krajobrazu…


PS Podczas gdy w USA za prawo do eksploatacji koncerny muszą oddać nawet 20% przychodu z wydobycia gazu, w Polsce ten wskaźnik wynosi zaledwie 1-2,5%. („Biznes-Gazeta Prawna”, 20.09 2011).

Wydanie: 46/2011

Kategorie: Reportaż
Tagi: Helena Leman

Komentarze

 1. Krzysiek
  Krzysiek 30 listopada, 2011, 13:25

  No, czyli powoli zaczyna się spełniać czarny scenariusz o którym ostrzegali zawczasu mądrzy ludzie. Tyle że oczywiście tych głosów żadna prasa, radio czy telewizja nie nagłośniła bo w interesie WŁADZY było puścić kolejne sezony “śpiewania na lodzie” czy “Tylko Kora z manamu”. No więc śpijcie wszyscy dalej!
  Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to cała ustawa została przygotowana tak, że faktycznie jeśli firma znajdzie złoża to automatycznie otrzymuje koncesje na wydobycie niejako z klucza i będzie miała prawo wywłaszczyć dotychczasowego właściciela z gruntu! Zapłaci przy tym jakieś śmieszne 1000 złotych albo i to nawet nie, bo w ustawie jest mowa że firma będzie musiała wykupić teren od właściciela, uwaga, ‘na zasadzie cen rynkowych’. Tyle że cena rynkowa terenu spadnie na pysk właśnie z tytułu położenia jej na terenie górniczym i nikt inny tego od właściciela nie kupi. Tak więc dotychczasowemu właścicielowi pozostanie nic innego jak zostać w zdewastowanym środowisku lub zgodzić się na bandycie warunki.
  Poza tym, jak już dojdzie do wydobycia to całe okoliczne środowisko zostanie szybciutko zdewastowane, bo NASI RZĄDZĄCY (?!) zapisali w ustawie że woda wykorzystywana do tego procesu będzie NIEOPOMIAROWANA. Czyli nie dosyć że firma dostanie tą wodę za darmo to jeszcze nikt nie będzie wiedział ile tak naprawdę tego syfu po płukaniu wróci z powrotem do środowiska…
  No i co Polaczki???! że tak przewrotnie zapytam? Czy nadal jak ktoś wam w oczy będzie pluł stwierdzicie że to deszcz pada? Czy dalej będziecie głosować na przekręciaży z PO? Czy może lepiej nadal będziecie mieć wszystko w rzyci i nie będziecie chodzić na wybory bo to przecież banda złodziei jest, a poza tym nie ma na kogo głosować???
  Z opinii w sieci osób zorientowanych w temacie wyłania się jasny choć smutny dla nas Polaków wniosek: koncesje które zostały sprzedane są już nie do odzyskania. A musicie wiedzieć że zagraniczna firma która ‘robi interesy’ w Polsce nie działa tu po to aby nam żyło się dostatniej i abyśmy to my, prawowici właściciele tych terenów, odnosili korzyści.
  Zagraniczny właściciel jest zainteresowany wyłącznie wyeksploatowaniem terenu i ‘po nim choćby potop’. Przy ochoczym udziale naszych rządzących, co dla każdego samodzielnie i zdrowo myślącego człowieka nie ulega już w tej chwili wątpliwości.
  Przykro mi, ale Polski już nie ma…

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. karol
  karol 12 marca, 2012, 05:08

  Pierwsze Koncesje hurtem (11) rozdał rząd Kaczyńskiego (PiS, Samoobrona, LPR) przez swego Pierwszego Geologa Kraju, Mariusza Oriona Jędryska i to te …ha ha ha!…najtłustsze, na rozpoznane b. dobrze jeszcze w PRlu złoża pod Kutnem! Tak że baja, rozpowszechniana przez naszych geo-geszefto-logów o konieczności zaangazowania Amerykanów, bo” Polacy – nie mają rozeznanych złóż, nie maja technologii, know-how,sprzętu, pieniędzy i w ogóle nie mają niczego, by sprostać poszukiwaniom” – to wszystko B A J E , wypichcone po to, by jakoś wytłumaczyc darmowe rozdanie polskich złóż – Obcym, zamiast – zajęcie tym po prostu naszych narodowych, państwowych przedsiębiorstw. Polska ma , jak sie okazuje – i wiedzę, i inzynierów (Amerykanie robią wszystko Polakami!), i technologię.Juz w latach 70-tych XXw. – mieliśmy sami patent na szczelinowanie! (AGH w Krakowie). Więc wygląda to na zwykłe paserstwo polskimi bogactami naturalnymi. Dziś WSZĘDZIE w Polsce – pracuja (oczywiście na zlecenie swych amerykańskich (glównie) mocodawców) – polskie firmy- w poszukiwaniach sejsmicznych i w wierceniach.Więcej, FX Energy z USA, które dostalo właśnie od Kaczyńsko – Jędryska owe Tłuste Koncesje – to co prawda amerykanski koncern (z siedzibą w Salt Lake City), ale jego dyrektorami (na Polskę) są Starsi Panowie Dwaj o swojsko brzmiacych nazwiskach…Jerzy Maciołek i Zbigniew Tatys ongi …no patrzcie Państwo!…dyrektorzy PGNiG!!! ha ha ha! ktorzy swe umiejętności geofizyków (opłacone przecież z podatków polskiego społeczeństwa na geologicznych studiach w PRLu), jak i przede wszystkim – znakomitą znajomość podziemnej Mapy skarbów geologicznych Polski – wywieźli i jak widać spieniężają swym amerykańskim pryncypałom. W 1995 r. Jerzy Maciołek zaczyna “fokusować” tzn. koncentrować uwage koncernu na polskich złożach, ! o czym czytamy nawet na oficjalnej, anglojęzycznej stronie koncernu. W tymże roku zostaje Dyrektorem, a koncern w ogóle przedstawia się w oficjalnym folderze, jako Amerykański Koncern Pracujący na… Złożach Polski. Drugim Polakiem, pracującym przedtem w PGNiG, tez na stanowisku – dyrektorskim, a potem (czyzby kumpel ściągnął?) – również jako jeden z szefów w tymze samym FX Energy – jest Zbigniew Tatys. Starali się najwyraźniej „wcisnąc” na geologiczną żertwę na polskie złoża, od tego samego 1995R ( a może nawet – wcześniej?), bo pierwsza Koncesja została przyznana FX Energy – juz w 1997r, druga bodaj – w 2003r. (a potem juz rzeką popłynęła reszta dla nich Koncesji – właśnie za Kaczynskiego i Jędryska ). Oficjalnie , od samego Jędryska dowiadujemy się, że Jędrysek szukał , tak szukał tęsknie po świecie jakichś (co najmniej kilku!) kontrahentów na poszukiwania s p o d z i e w a n y c h ( prawie , ze – p r z e cz u w a n y c h – zaledwie) złóż, no i „szczęsliwie” trafił! Tyle że – 1: na swych kumpli po fachu i bodaj – z tego samego Uniwerka Wroclawskiego, 2. Okazało się (jak juz dostał ten Koncern z polskimi eks-dyrektorami z PGNiG – te wymarzone Koncesje), że to akurat baaaardzo – bogate i , he he, dawno rozpoznane złoża i że nie potrzeba zadnych tam kosztownych poszukiwań, drogocennych, księżycowych technologii – pracuja na polach sami Polacy, a złoża już niestety są Amerykanów. A może to raczej pp Maciołek z Tatysem z FX Energy – próbowali dorwac się do znanego im zloża, kiepsko im szlo przed 2005r i dopiero rząd Kaczyńskiego i Jedrysek okazali się b. chętni i laskawi dla FX Energy? No i zamówili u Jedryska dawno upatrzoną Koncesyjkę…I dostali! Tzn . dostało FX Energy z siedzibą w Salt Lake City. A nam przypadną w udziale trucizny i Skażona Woda – składowana na wieki to w głębi ziemi, to w nawierzchniowych tzw. Lagunach Pluczki Pofrakturacyjnej…Takie interesa robią nasi geo-geszefto-lodzy, zarówno Jędrysek (choć owe dwie pierwsze Koncesje dla Fx Energy oddał bodaj Jacek Jezierski – nastepny, po Jędrysku, Pierwszy Geolog Kraju w rządzie Tuska , który nb. rozdał na zasadach Kaczynskiego czyli praktycznie – ZA DARMO – nastepnych 100 Koncesji!).
  Wydaje się, że to jednak środowisko Kaczyńskiego w jakis sczegółnie zaangażowany sposób traktuje sprawę Gazu Łupkowego i jak najszybszego przystapienia do wydobycia , jak i w ogóle do „przypieczętowania” kwestii zainstalowania wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Musi to dziwić w kontekście znanych na całym świecie kłopotów z hiper – toksycznością metody wydobycia, tzw. szczelinowaniem hydraulicznym, którego Skażenia Nieodwracalne ziemi i wody – są znane , udokumentowane i stanowią przyczynę protestów tysięcy, milionów już ludzi na całym świecie, jak i urzędowych zakazów , moratoriów: od samych USA (Moratorium w stanie Nowy Jork), przez Kanadę (Quebec), calą Europę! Aż po RPA i Australię!
  Musi to dziwic także dlatego, że jak dowiadujemy się od samych Amerykanów, zdobyli oni dostep do polskich zlóż „najtaniej na swiecie”, a konkretnie za…1% złóż dla polskich gospodarzy. Tak więc – mamy mieć 1% zysków , ale za to 100% Nieodwracalnego Skazenia ziemi i wody pitnej ( a zatem i – żywności, zatrutych rzek i jezior , w praktyce koncerny wylewają na dziko nadmiar płuczki pofrakturacyjnej). Do tego WODA – zrazu czysta, potem już na wieki Skazżna , w gigantycznych ilościach niezbędnych do szczelinowania, ma iść dla Obcych Koncernów … Z A – D A R M O !!!!!!!!! , aby była niepoliczalna na ściekach (jako nieliczona na Poborze), i nie można było (co zdarza się często w USA) – złapać koncernu na NIEADEKWATNOŚCI SCIEKÓW DO ICH – S P O D Z I E W A N E J (na baziej ilości wody w Poborze) IlOSCI. (b. często koncernom gdzies „ginie woda spodziewana w sciekach, , to jest dowód na ich dzikie wylewki na pola, pobocza, do jezior i rzek)
  To wszystko właśnie, te wszystkie „uroki” gazu, szczególnie PIS i Kaczyński – nazywają… Wyższym Interesem Publicznym PO TO, BY MIEĆ PRAWO DO ZAINSTALOWANIA NA TYM Gaz- torcie – bycmoże jego Najważniejszej Wisienki – WYWŁASZCZEŃ! Polaków na rzecz Obcego Koncernu lub Banku, kredytującego koncern pod zastaw złóż.
  Niektórzy więc mówią, o tym, ze te Koncesje Górnicze są tylko Pretekstem do tego, o co chodzi – n a p r a w d ę :
  o Przejęcie Polskiej Własnośći przez Obcy Kapitał !!!
  I tego w sumie (oczywiście bez deklaracji wprost, ale TYCH WSZYSTKICH w/w SKLADOWYCH OWEGO GAZ-GESZEFTU ), a więc – szybkiego wydobycia gazu łupkowego (co nam niesie Nieuchronne, Nieodwracalne 100% ,Skażenia, przy 1% zysku, Bandycki Szaber Wody przy polskim strukturalnym Braku Wody!, generalnie – kompletna ciemność i nieprzejrzystość transakcji przy przyznawaniu Koncesji, które rozdawane są BEZPRZETARGOWO) , a więc tego wszystkiego – Kaczyński, PIS, Gazeta (niby)Polska i portal „niezależna(od prawdy).pl” – propagandowe i PRowskie ramię samego Prezesa – ma zamiar, jak to określił Kaczyński „strzec niczym źrenicy oka”. Nie widac tu, niestety, ŻADNEGO interesu polskiego. Natomiast sa kokosy dla amerykańskich (żydoamerykańskich) koncernów. Czy chodzi może o jakąś rekompensatę w ramach roszczeń Żydowskich? Bo tu i ówdzie czyta się o tym…
  Polecam: http://www.youtube.com/watch?v=RvwEGLrATAk „ Gaz Łupkowy – Szokujące Fakty i Mity „
  http://www.youtube.com/watch?v=nxO8lfWerU0 – „Gaz łupkowy – jak to się robi w Polsce (fracking in Poland
  Do poczytania: http://iddd.de/Frac.htm

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. Rafał
  Rafał 15 maja, 2012, 20:24

  Ja na swój teren nikogo nie wpuszczę do wykonania badań sejsmicznych. Natomiast sumę odszkodowań od 50 zł do 3 czy 4 tys uważam za jałmużnę a ja dziadem nie jestem.

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy