Kim był dla mnie Mieczysław Rakowski?

Kim był dla mnie Mieczysław Rakowski?

Kim był dla mnie Mieczysław Rakowski? Absolutnie prawdziwym oraz szczerym socjalistą. Ideowym, inteligentnym, oczytanym aktywistą polskiego ruchu robotniczego. Widzącym zarówno wypaczenia PRL, jak i jej zasługi. Kim był dla mnie Mieczysław Rakowski? Niepodzielnie nonkonformistą, idącym pod prąd konserwatywnym postawom w łonie PZPR. Nie wahał się użyć ryzyka zarówno na płaszczyźnie państwowej (ustawa Wilczka), jak i partyjnej (oddanie kierownictwa SdRP młodym działaczom: Kwaśniewskiemu, Millerowi, Oleksemu). Kim był dla mnie Mieczysław Rakowski? Jednym z najlepszych dziennikarzy w historii Polski XX w., twórcą potęgi tygodnika “Polityka” oraz redaktorem naczelnym jakże nielicznego w dzisiejszych warunkach rzetelnego pisma społeczno-politycznego, jakim jest “Dziś”. Kim był dla mnie Mieczysław Rakowski? Był współtwórcą mojej Ojczyzny. Jedynej Polski, którą znam oraz pamiętam. Polski niedoskonałej, lecz mogącej pochwalić się wieloma sukcesami. Wejście Polski do NATO oraz Unii Europejskiej byłoby niemożliwe, gdyby nie Mieczysław Rakowski, gdyby nie Jego umiejętność wzniesienia się ponad podziałami, gdyby nie Jego cenna sposobność dochodzenia do kompromisu.
Reasumując, Mieczysław Rakowski był, a raczej jest i będzie dla mnie archetypem, żywą legendą, wzorem do naśladowania: patriotą, socjalistą realistą, ideowcem, inteligentem, bohaterem. Mało jest dziś w polskiej polityce, czy szerzej życiu publicznym, ludzi takiego pokroju. Mieczysław Rakowski miał rację, mówiąc mi, iż jutro należy do nas, młodych ludzi polskiej lewicy. Tym bardziej powinniśmy wziąć sobie do serca Jego słowa. Postarajmy się spełnić Jego oczekiwania. Nie możemy Go zawieść. Tego nie robi się takim ludziom jak Mieczysław Rakowski. Niech wezwanie do znalezienia poprawnej odpowiedzi na pytanie o miejsce lewicy w Polsce będzie Jego niespisanym testamentem, który my, młodzi polscy lewicowcy, musimy należycie wypełnić. Cześć Jego pamięci!

Bartosz Rydliński (ur. 1985) członek Akademii Młodych Liderów Fundacji Amicus Europae. Publikuje w “Dziś. Przeglądzie Społecznym” oraz “Przeglądzie Socjalistycznym”.

Wydanie: 48/2008

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy