Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość

EdukON szansą dla niepełnosprawnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jedna z najstarszych i największych instytucji edukacyjnych w Polsce, przygotował pakiet propozycji dla osób niepełnosprawnych poszukujących nowej, lepszej pracy. Kursy stworzone w ramach projektu EdukON on-line, którego liderem jest warszawski ZDZ, będą nie tylko dostosowane do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnością, ale zarazem dużo tańsze dzięki zastosowaniu metody blended learning, czyli kształcenia z wykorzystaniem internetu, połączonego z zajęciami stacjonarnymi.
W realizacji projektu EdukON on-line stołecznemu ZDZ towarzyszyli wyspecjalizowani partnerzy: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz firma 4system Polska Sp. z o.o. W ramach projektu przygotowano pakiety następujących programów szkoleniowych: EdukON – wprowadzenie do e-learningu, Dwuletnie Studium Projektowania Graficznego i Multimediów, Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), Obsługa pakietu Microsoft Office dla zaawansowanych, Obsługa pakietu Adobe Creative Suite – możliwości i zastosowanie, Obsługa pakietu Macromedia Studio – możliwości i zastosowanie, E-firma – wykorzystanie narzędzi informatycznych i internetu w małej firmie, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

We własnym fotelu

Kilka dni temu w podwarszawskiej Jachrance odbyła się połączona z warsztatami konferencja, podczas której zaprezentowano przykłady niektórych kursów przetestowanych przez osoby niepełnosprawne. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. resortu edukacji, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy oraz zakładów doskonalenia zawodowego z całego kraju.
Robert Lenart, prezes Zarządu ZDZ w Warszawie, odnosząc się do znaczącego dorobku szkoleniowo-kursowego instytucji, którą kieruje, powiedział: – Zastosowanie nowoczesnej formy nauczania, jaką jest kształcenie na odległość, odpowiada oczekiwaniom słuchaczy poszukujących skutecznych i atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy. Jest także zgodne z priorytetami polityki edukacyjnej Polski i Unii Europejskiej.
Z kolei Ewa Fruczek z warszawskiego ZDZ, menedżer projektu, podkreśliła, że spotkania w terenie pokazały, jak bardzo oczekiwana jest oferta kursowa, nie tylko cechująca się nowoczesnością, ale też bardzo wygodna i atrakcyjna dla poszukujących pracy osób niepełnosprawnych. Na podstawie przygotowanych materiałów dydaktycznych do końca 2008 r. w całym kraju, w tym także w poszczególnych zakładach doskonalenia zawodowego, kursy te zostaną wdrożone i umieszczone na platformie internetowej, a wszyscy chętni będą mogli z nich skorzystać.
Jakkolwiek środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu EdukON on-line zostały już spożytkowane – program ma się zakończyć do 31 marca 2008 r. – jest przecież nowy okres finansowania 2007-2013, a w nim uwzględniono takie priorytety jak podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego czy upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego, w ramach których organizowane są konkursy i będą przyznawane środki. Jeśli kursy dla niepełnosprawnych z platformy EdukON uzyskają dofinansowanie w ramach któregoś z nowych priorytetów, być może uczestnictwo w nich będzie całkiem bezpłatne lub poprzedzone symbolicznymi opłatami.

Od każdego coś najlepszego

Prezentacja wybranych kursów z platformy EdukON pokazała, jak ciekawie i kompetentnie została przygotowana oferta kształceniowa. Każdy partner ZDZ Warszawa opracował dla niepełnosprawnych coś najlepszego – coś, w czym od lat się specjalizuje i ma największe osiągnięcia.
Małgorzata Piątkowska, przewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, przedstawiła kurs dający uczestnikowi możliwość przygotowania się do egzaminu będącego podstawą uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, zwanego potocznie komputerowym prawem jazdy.
Prof. Wiktor Jędrzejec z ASP w Warszawie zapoznał uczestników konferencji z założeniami Dwuletniego Studium Projektowania Graficznego i Multimediów, które pozwoli wykształcić jakże potrzebnych specjalistów w dziedzinie wykorzystania profesjonalnego oprogramowania graficznego np. do działalności wydawniczej, edytorskiej, projektowania stron internetowych czy w działalności promocyjno-reklamowej.
Stroną techniczno-organizacyjną platformy kursowej EdukON zajęła się firma 4system Polska, która, jak powiedział Jacek Podlipski, specjalista od rozwiązań e-learningowych i koordynator zespołu, rzuciła na potrzeby projektu najlepsze siły i zaangażowała cały swój potencjał. Praktyczne zastosowanie możliwości firmy 4system można było obejrzeć na przykładzie kursu Obsługa pakietu Microsoft Office dla zaawansowanych.
Procedura korzystania z programów kursowych, niezależnie od specjalności i typu kursu, będzie standardowa. Uczestnik musi zalogować się na platformie, używając haseł, które otrzymał od organizatorów kursu, i wykonywać kolejne polecenia, podpowiedzi, ćwiczenia sprawdzające, testy itd. Programy są tak skonstruowane, że nie można przejść do zagadnień o wyższym stopniu trudności, jeśli nie wykonało się i nie zaliczyło wszystkich ćwiczeń znajdujących się wcześniej w programie szkolenia. Owszem, po ich poprawnym wykonaniu można się do nich cofnąć, by je powtórzyć, nie można natomiast wyskakiwać z materiałem szkolenia do przodu.
Każdy kurs ma liczne narzędzia ułatwiające zdobywanie i utrwalanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. Są leksykony wyjaśniające wszystkie nowe terminy, informacje pomagające w nawigacji po platformie i po samym kursie, są też liczne możliwości komunikowania się zarówno z trenerami i wykładowcami, jak też między samymi uczestnikami kursów, które przez to zyskują również walor platformy integrującej uczestników.
Zakończenie kursu najczęściej wiąże się z egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia, jest też wielką szansą dla osób niepełnosprawnych na wyjście ze stanu wykluczenia, zapomnienia i materialnego ubóstwa, w celu pełniejszego powrotu do społeczności ludzi pracujących.

Morze możliwości

Warto wspomnieć, że zaprezentowane przykłady kursów z platformy EdukON gwarantują szybkie, wygodne, tanie i przyjemne wyuczenie się nowego zawodu, który będzie można wykonywać – tak samo, jak się go uczyło – w domu, w ramach telepracy, chociaż w każdym kursie przewidziano też pewną liczbę godzin zajęć, które będą się odbywać podczas zjazdów, w bezpośrednim kontakcie uczestników z wykładowcami. Jest to nowoczesna i przyszłościowa dziedzina aktywności zawodowej, adresowana nie tylko do ludzi niepełnosprawnych, lecz także do wszystkich, których warunki życia zmuszają do zarabiania w domu. Potencjał rozwojowy telepracy jest jeszcze w Polsce ogromny, na razie bowiem stanowi ona zaledwie ok. 1% wszystkich rodzajów działalności zawodowej, gdy tymczasem w Unii Europejskiej 11%, w USA zaś nawet 30%.
Szkolenia prowadzone w przyszłości na podstawie programów EdukON on-line z pewnością przyczynią się do uzupełnienia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych różnych grup społecznych, które dotychczas mogły się uważać za wykluczone. Otworzą wielu ludziom dostęp do rynku lepszej i bardziej atrakcyjnej pracy.
Być może platforma e-learningowa z oferowanymi przez ZDZ Warszawa kursami dostarczy polskiemu systemowi kształcenia i rynkowi pracy silne impulsy, które będą oznaczać przełom i ogromną aktywizację ludzi dotychczas zawodowo mało aktywnych lub całkiem nieczynnych. Oby tak się stało.

Projekt EdukON on-line powstał w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w wyniku współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wydanie: 13/2008, 2008

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy