Listy

Listy

*Turniej jednego wiersza Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu ogłasza VIII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza “O Laur Plateranki”. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy) w terminie do 30 września 2000 roku na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41-200 SOSNOWIEC tel. /faks (0-32) 266-45-35 z dopiskiem na kopercie: “LAUR PLATERANKI”. Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższych utworów prosimy o nadesłanie fragmentu. Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu szkoły, do której uczęszcza. W komisji konkursowej zasiądą historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści szkolni. O zakwalifikowaniu do finału konkursu, który odbędzie się 10 listopada 2000 roku (piątek) o godz. 17.00, autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 31 października 2000 roku. Przewiduje się wysokie nagrody pieniężne i rzeczowe oraz wyróżnienia ufundowane przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Samorząd Szkolny i prywatnych sponsorów. Nagrodzone i wyróżnione wiersze ukażą się tradycyjnie w osobnej publikacji. Regulamin VIII Turnieju dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu: http://priv6.onet.pl/kat/plater21o Dyrektor Szkoły mgr Mirosława Soczyńska *Pomóżcie utrzymać świetlicę i dać dzieciom namiastkę wakacji W imieniu Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych w Krośnie – organizacji zrzeszającej prawie 1900 rodzin wielodzietnych, niepełnych, bezrobotnych, patologicznych itp., zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Organizacja nasza istnieje od 1991 roku, działalność polega na pomocy wszechstronnej ww. rodzinom. Od 4 lat prowadzimy świetlicę środowiskową, w której dożywiamy dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. Coraz trudniej jest nam zdobyć pieniądze na ten cel. Władze lokalne przyznały dotację księdzu, który prowadzi podobną świetlicę dla dobrych dzieci – ksiądz otrzymał 110 tysięcy, a my nic. Zwracaliśmy się do pełnomocnika ds. rodziny – po 6 miesiącach czekania otrzymaliśmy – na razie przekazano nam telefonicznie – 5 tys. zł. Aby świetlica mogła dalej funkcjonować, do której obecnie uczęszcza ponad 100 dzieci dziennie, potrzebujemy ok. 3000 zł miesięcznie. Znalezienie sponsorów na Podkarpaciu graniczy z cudem, tutaj dotuje się organizacje jedynie słuszne czyli kościelne. Niedawno był w Krośnie wyścig Solidarności, miasto na ten cel dało 15 tys. Niestety, na wypoczynek letni i dożywianie dzieci z rodzin najuboższych nie ma pieniędzy. Wszyscy walczą o dzieci nienarodzone. Nikogo nie obchodzą dzieci, które klepią okropną biedę, chodzą głodne, w podartych butach, bez potrzebnych podręczników. Rodziny nie mają szans na znalezienie pracy, z pomocy społecznej otrzymują zasiłek 40-60 zł na miesiąc (za to ma przeżyć rodzina 8-10 osób). “Rodzina na pierwszym miejscu”, “Szczególną opieką otoczymy rodziny wielodzietne”, mówił w swoim exposé premier Buzek. Nam pozostały tylko obietnice, które ożyją przed następnymi wyborami. Zwracam się do swoich, czyli ludzi lewicy, prosimy o wsparcie naszej działalności. Musimy za wszelką cenę utrzymać świetlicę, bo co stanie się z dziećmi, które nikogo poza nami nie obchodzą. Walczymy z patologiami; czy rządzący krajem wiedzą, że w patologie – ludzi, młodzież, dzieci – popychają oni sami. Zamierzamy zorganizować jednodniowe wycieczki autokarowe dla dzieci, które nigdzie nie wyjadą na wakacje – niech one we wrześniu też pochwalą się, że gdzieś były. Prosimy ludzi wrażliwych, którzy jeszcze mają się czym podzielić – pomóżcie nam utrzymać świetlicę i dać dzieciom namiastkę wakacji. Z góry dziękujemy za każdą darowiznę, którą można odpisać od podatku. Pozdrawiamy Czytelników, sympatyków lewicy. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych, Krosno Za Zarząd: Przewodniczący Danuta Kowalczyk Nasz numer konta: TRW 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1 Bank PKO-BP nr 10202964-77145-270-1 Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2000, 26/2000

Kategorie: Od czytelników