Listy od czytelników nr 4/2017

Listy od czytelników nr 4/2017

Nowy Jedwabny Szlak
Choć nie jest to wyraźnie napisane, wydaje się, że Jacek Pałkiewicz, autor projektu „Nowego Jedwabnego Szlaku” opisanego w artykule w nr. 51. PRZEGLĄDU, planuje oprzeć nowy Jedwabny Szlak na trasie opisanej przez Ferdinanda Richthofena. Szlak ten jednak nigdy nie przechodził przez terytorium Polski. (…) Od szlaku, który nazwijmy weneckim, były odgałęzienia północne, południowe, a nawet morskie. O północnym świadczy wybór drogi przez Jana di Piano Carpiniego, wysłanego przez papieża Innocentego IV z posłaniem do Tatarów (Mongołów). Droga prowadziła przez Polskę, gdzie we Wrocławiu do poselstwa dołączył Benedykt Polak. Z kontekstu wspomnianego artykułu wynika, że pełnił on jakąś ważną funkcję, tymczasem z historii wiadomo, że był jedynie tłumaczem. Misja przejeżdżająca przez ziemię Słowian potrzebowała takiej pomocy, a trudno przypuszczać, by znał on mongolski. Handlowego znaczenia w przeszłości tego północnego szlaku nie można ocenić, odkąd Chiny zostały odcięte od Europy najazdem ludów mongolskich.

Szkoda, że większa część publikacji odnosi się do historii. Chętnie dowiedziałbym się więcej o celu takiego przedsięwzięcia, jakim jest „Nowy Jedwabny Szlak”, korzyściach, jakie staną się udziałem Polski, i zamysłach naszych władz.

Prof. dr hab. Ryszard Turski, Lublin

„Dzieciństwo w pasiakach” na liście lektur
W PRZEGLĄDZIE nr 50/2016 omówiono listę lektur dla szkół podstawowych. Wśród zalecanych dla VIII klasy znalazła się moja książka „Dzieciństwo w pasiakach”, która pierwsze wydanie miała w 1969 r. dzięki wydawnictwu Nasza Księgarnia. W tamtych latach w ogóle nie mówiono i nie pisano o tym, że w Auschwitz-Birkenau byli więzieni obywatele polscy. A przecież w czasie powstania warszawskiego Niemcy przywieźli do obozu ponad 500 warszawskich dzieci. Byłem jednym z nich.

Dopiero w tym wieku moją książkę przełożono na język niemiecki i wydała ją Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od kilku lat Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wydaje ją po polsku, niemiecku, angielsku, francusku, włosku i hiszpańsku. Jest to bowiem jedyna książka o polskich dzieciach – więźniach Auschwitz-Birkenau.

Bogdan Bartnikowski

Wydanie: 4/2017

Kategorie: Od czytelników

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy