Listy od czytelników nr 44/2017

Listy od czytelników nr 44/2017

Dlaczego rośnie słupek poparcia dla PiS? Łatwo to wytłumaczyć. Na terenie Polski są miejsca, gdzie można odbierać tylko TVP. A ona pokazuje wyłącznie to, co zdaniem rządzących ciemny, oddany suweren powinien wiedzieć. Przykładem niech będą protesty tysięcy ludzi demonstrujących w obronie wolnych sądów. Dziennikarze TVP odczekali, aż ulice opustoszały, i pokazali końcówkę demonstracji, gdy na ulicy nie było już tłumów, zaledwie resztka manifestantów, którym nie śpieszyło się do domów. Ich właśnie uchwyciły kamery Kurskiego, a zdjęcia opatrzono komentarzem, że tak wyglądała manifestacja. Dobrze byłoby więc poszerzyć zasięg nadawania innych telewizji. Może suwerenowi otworzą się wtedy oczy? Kolejna sprawa: kłótnia i walka w opozycji między „pięknym” Petru i „statecznym” Schetyną jest zupełnie niepotrzebna, a nawet szkodliwa. Obaj są spaleni i powinni się wycofać na tyły swoich partii. Pozwolić pracować tym, którzy lepiej poprowadzą opozycję do zwycięstwa. Stawiam na panie. Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska, Zabrze Tańsze szczepionki też skuteczne Polski program szczepień ma wiele wad, jednak określenia „archaiczne i gorsze szczepionki” użyte w tekście „Szczepienia dla zamożnych” (PRZEGLĄD nr 42) nie uważam za właściwe. W dobie dużej nieufności do szczepień i zwiększającej się liczby nieszczepionych dzieci dobrze byłoby z większą ostrożnością zgłębiać ten temat. W przypadku szczepień przeciwko pneumokokom Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii podkreśla, że zakupiona przez Ministerstwo Zdrowia szczepionka zawierająca antygeny 10 najczęstszych typów pneumokoka (PCV-10) jest – podobnie jak preparat zawierający antygeny 13 typów (PCV-13) – specyfikiem o dobrze udokumentowanej immunogenności i dużej skuteczności oraz potwierdzonym bezpieczeństwie. W Europie stosuje się ją w ramach powszechnych programów szczepień także w 10 innych krajach (Albania, Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Islandia, Łotwa, Holandia, Macedonia, Słowenia), a w siedmiu jest jedną z dwóch zalecanych szczepionek. Natomiast rzekomo archaiczna szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi używana w ramach bezpłatnych szczepień na pewno jest „gorsza” pod względem profilu bezpieczeństwa, ale nie jest mniej skuteczna w zapobieganiu zachorowaniom na krztusiec. Iwona Rywczak, pediatra Ideał wychowawczy – przeżytek czy trwały atrybut szkoły Na październikowym spotkaniu dyskutowali na ten temat członkowie wrocławskiego Klubu Dobrej Pamięci. Zdaniem prof. Antoniego Smołalskiego nie jest to wcale pytanie retoryczne. Teraz bowiem rodzice wymagają od szkoły przede wszystkim dobrego przygotowania intelektualnego, zapewniającego dzieciom awans na kolejny szczebel edukacyjny. Co więcej, w lokalnych rankingach szkół, lepszych i gorszych, podstawowym wyróżnikiem są wyniki osiągane przez wychowanków w rozmaitych sprawdzianach i olimpiadach, a także świadectwa maturalne z wysokimi ocenami, dającymi dostęp do dobrych uczelni. Czyli rodzice, nauczyciele i administracja oświatowa priorytetowe znaczenie nadają wyłącznie postępom w nauce. Na tym tle kształtowanie postaw obywatelskich staje się w pracy szkoły mniej istotne. Jednak lista przyczyn tego stanu rzeczy jest dłuższa. Jedni dowodzą, że normy etyczne są trudno mierzalne dla oceniających i ocenianych. Drudzy wskazują, że ich przestrzeganie nie zapewnia uczniom powodzenia w świecie dorosłych. Prawie wszyscy dyskutanci byli zgodni, że mentorska rola szkoły przegrywa dzisiaj z wpływem atrakcyjnego i agresywnego oddziaływania mediów społecznościowych, telewizji itp. Rodzi się zatem wątpliwość, czy trafne jest przypisywanie szkole zadania kształtowania w procesie edukacji ideałów wychowawczych – moralnych, intelektualnych i fizycznych. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że skoro szkoła jest placówką wychowawczą, jej celem nadal pozostaje kształtowanie tych cech, które są potrzebne narodowi i państwu, a postawy moralne uczniów są tu cechami nieodzownymi. Rzecz jednak w tym, by absolwent „umiał, chciał i mógł” pracować dla swojej ojczyzny i własnego pożytku. Zdaniem dyskutantów dobrze byłoby także przy każdej następnej reformie oświatowej rozważyć, jakie mogą być konsekwencje przyjętego wcześniej modelu idealnego absolwenta szkoły. Czesław Cyrul Apel o wspólne działanie lewicy W Polsce żyje jeszcze kilka milionów ludzi, którzy odbudowywali kraj po ogromnych zniszczeniach wojennych. Rządzący nie tylko nie doceniają ich wielkiego wysiłku i niedającego się zakwestionować dorobku tamtego okresu, ale robią wszystko, by zdyskredytować te dokonania. Takiemu postępowaniu powinniśmy zdecydowanie się przeciwstawić. Nie da się również zaakceptować krzywdzących opinii, które ubliżają ludziom średniego i starszego

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2017, 44/2017

Kategorie: Od czytelników