Listy Generała

Listy Generała

Licząca 459 stron (razem z indeksami nazwisk i załącznikami) książka pt. “Listy…” stanowi cenny zbiór dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski, a w szczególności wydarzeń od wprowadzenia stanu wojennego po rok 2010. Trzonem tej publikacji jest list gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 25 marca 2003 r. do prof. Andrzeja Paczkowskiego, ówczesnego przewodniczącego kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W tekście o objętości 196 stron pierwszy prezydent odrodzonej Rzeczypospolitej odnosi się do paszkwilanckich zarzutów wobec niego zawartych w książce pt. “Generał ze skazą” byłego podpułkownika Ludowego Wojska Polskiego, dr. Lecha Kowalskiego. Gen. Jaruzelski precyzyjnie obala bałamutne, kompromitujące historyka wywody jej autora, który zamierzał uzyskać na tej podstawie habilitację. Okazało się to niemożliwe, miażdżące recenzje bowiem wydali o rozprawie znakomici znawcy przedmiotu: nieżyjący już prof. Paweł Wieczorkiewicz i prof. Wojciech Wrzesiński. Autorowi nie pomogło powoływanie się na wspomnianego prof. Paczkowskiego, który miał być – według słów Kowalskiego – inspiratorem napisania biografii gen. Jaruzelskiego, zafałszowanej w duchu tak modnej w niektórych kręgach politycznych (niestety także naukowych) polityki historycznej.
Próbkę tej “nowej” polityki historycznej zademonstrowali twórcy filmu, rzekomo dokumentalnego, pt. “Towarzysz Generał”, wyemitowanego 1 lutego 2010 r. w programie TVP 1. W filmie wykorzystano “rewelacje” dr. Kowalskiego, byłego członka PZPR i oficera politycznego. On, a także Władimir Bukowski oraz prof. Paczkowski wzięli udział w prestiżowej audycji “Tomasz Lis na żywo”, do której zaproszono też gen. Jaruzelskiego. Listem z 10 lutego 2010 r. były prezydent III Rzeczypospolitej dziękuje red. Lisowi za możliwość zaprezentowania swoich racji i polemiki z napastliwymi uwagami pozostałych uczestników tego przekazu.
List generała do przewodniczącego kolegium IPN wprowadza czytelników w skomplikowane, dramatyczne wydarzenia przede wszystkim lat 80., lecz także do okresu po 1945 r. Wydarzenia te są bogato ilustrowane 44 załącznikami, poczynając od listu z 24 maja 1960 r. do gen. Mariana Spychalskiego do oświadczenia generała z 18 marca 2010 r., w którym obala on informacje (poparte przez prof. Paczkowskiego), jakoby był zwerbowany przez kpt. Czesława Kiszczaka. Wśród tych załączników znajdują się takie, które weryfikują, uzupełniają i poszerzają wiedzę o naszej niedawnej przeszłości. Niezbędne są zatem każdemu, kogo interesują nie dowolne interpretacje i zmyślenia, lecz fakty. Pozwalają spojrzeć na tragiczną postać generała, małość, krótkowzroczność i zacietrzewienie tzw. klasy (bez klasy) politycznej.
Pisał o tym Jan Karski w liście z 2 lutego 1998 r. do generała (załącznik nr 15a), że historia “oceni działalność Pana inaczej niż współczesne Mu, podzielone politycznie i emocjonalnie reagujące, pokolenie. Tak było w historii Polski z księciem Adamem Czartoryskim, Tadeuszem Kościuszką, margrabią Wielopolskim, marszałkiem Piłsudskim, generałem Sikorskim, Mikołajczykiem, Witosem, Ciołkoszem i tylu innymi…”. Stwierdził, że inaczej patrzy “na bieg spraw w moim starym Kraju, niż wielu patriotów, którzy w nim mieszkają. Widzę las, gdy oni – drzewa…”. Ze smutkiem poinformował “Czcigodnego Pana Prezydenta”, w liście z 28 lipca 1998 r., że: “Tylko ludziom złej woli nie trafiają do przekonania argumenty, jakich Pan dostarcza. Ale na takich ludzi nie ma lekarstwa”.
Polecając łaskawej uwadze czytelników “Listy…”, rekomenduję jednocześnie znakomitą pracę prof. Marcelego Kosmana pt. “Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego”, opublikowaną w bieżącym roku przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wojciech Jaruzelski, Listy…, Warszawa 2010, Wydawnictwo Agencja ATM

Od redakcji. Zainteresowanym kupnem książki gen. Jaruzelskiego podajemy adres wydawnictwa: 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 186 tel. 0-602 26 77 15, tel./faks: 022 825 33 66 e-mail: agencja.atm@neostrada.pl, www.atm-media.pl

Wydanie: 41/2010

Kategorie: Książki
Tagi: Adam Koseski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy