Lojalny członek Unii?

Lojalny członek Unii?

Blisko połowa badanych wierzy, że jesteśmy lubiani w Europie. Ponad 33 procent jest innego zdania Zdecydowana większość społeczeństwa polskiego popierała ideę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W referendum 4 czerwca 2003 r. fakt ten odzwierciedliły wyniki głosowania. Od maja 2004 r. pytamy poprzez różne ośrodki badania opinii, czy Polacy są z członkostwa w Unii Euro-pejskiej zadowoleni. Wszystkie sondaże jednoznacznie wskazują na trwale pozytywny stosunek Polaków do udziału Polski w Unii. W ramach projektów badawczych realizowanych przez Instytut Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza i ośrodka badań rynku i opinii MARECO zdecydowaliśmy skonfrontować niegasnącą akceptację dla polskiego członkostwa w Unii z oceną naszej pozycji w Europie i akceptacją dla dalszej integracji w ramach UE. W dniach 22-25 września br. na próbie 1039 osób przeprowadzony został sondaż, w którym respondenci wyrażali swoją opinię na temat przedstawionych im ośmiu stwierdzeń dotyczących oceny polskiego członkostwa w UE. Poniżej prezentujemy kolejne stwierdzenia oraz uzyskane na nie odpowiedzi. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bardzo korzystne dla Polski i Polaków ogółem w% wyborcy PO w% wyborcy PiS w% wyborcy LiD w% zdecydowanie tak 25.3 29.3 27.2 31.9 raczej tak 44.9 47.2 56.4 43.0 raczej nie 10.1 9.8 6.8 9.7 zdecydowanie nie 5.7 4.3 3.9 11.0 nie mam zdania 14.0 9.4 5.7 4.4 Ponad 70% badanych popiera polskie członkostwo w Unii, widząc w tym korzyści dla kraju i jego obywateli. Różnice poglądów pomiędzy elektoratami poszczególnych partii politycznych nie są duże. Zauważyć należy nieco wyższy odsetek pozytywnych ocen w przypadku deklarujących wolę głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta w kampanii przed referendum akcesyjnym nie była jednoznacznym orędownikiem przystąpienia Polski do Unii, a jej niektórzy czołowi politycy, tacy jak Marek Jurek, wręcz kwestionowali słuszność takiej decyzji. Sondaż został przeprowadzony około czterech tygodni przed wyborami, a więc wśród deklarujących poparcie dla PiS znajdowała się także grupa wyborców, którzy w 2005 r. głosowali na LPR i Samoobronę, partie zdecydowanie eurosceptyczne. Najwyższy odsetek zwolenników integracji wśród wyborców PiS może więc być efektem dwuletniego sprawowania władzy przez tę partię i fakt, że w okresie tym nie zakwestionowała ona słuszności naszego członkostwa w UE. Kolejne oceniane przez respondentów stwierdzenie brzmiało: Możemy być dumni z pozycji Polski w Europie ogółem PO PiS LiD zdecydowanie tak 14.9 14.5 25.9 16.5 raczej tak 37.1 39.7 46.8 27.5 raczej nie 22.3 23.9 16.8 29.2 zdecydowanie nie 13.3 13.7 5.0 19.3 nie mam zdania 12.4 8.2 5.5 7.5 Większość badanych uważa, że możemy być dumni z naszej pozycji w Europie. Zwraca jednak uwagę fakt, że ponad 35% respondentów jest odmiennego zdania. W przypadku wyborców PiS odsetek twierdzących, że nie możemy być dumni z pozycji Polski w Europie, spada do 21,8%, deklarujących zaś dumę z naszej pozycji jest 72,7%. W ocenie tego twierdzenia wyborcy PiS zdecydowanie różnią się od reszty respondentów. Jak oceniane było więc kolejne twierdzenie? Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej ogółem PO PiS LiD zdecydowanie tak 14.6 14.3 21.9 13.2 raczej tak 40.4 43.8 53.6 36.3 raczej nie 17.7 18.3 15.9 24.8 zdecydowanie nie 10.7 9.9 5.0 18.1 nie mam zdania 16.6 13.7 3.6 7.6 55% badanych uważa, że Polska jest lojalnym członkiem UE. Przeciwnego zdania jest jednak blisko 30% badanych. Tym razem także wyborcy PiS wyrażają oceny nieco inne niż reszta badanych. Ponad 75% spośród nich jest przekonane o tym, że jesteśmy lojalnym członkiem wspólnoty. Tylko nieco ponad 20% wyraża pogląd odmienny. Kolejne twierdzenie brzmiało: Polska i Polacy są lubiani w Europie ogółem PO PiS LiD zdecydowanie tak 12.9 14.2 16.7 12.1 raczej tak 36.8 42.3 52.3 33.0 raczej nie 23.4 24.2 22.3 31.2 zdecydowanie nie 12.0 10.1 5.0 16.1 nie mam zdania 14.9 9.2 3.7 7.6 Blisko połowa badanych wierzy w to, że jesteśmy lubiani w Europie. Ponad 35% jest innego zdania. Najmniejszą wiarę w sympatię dla

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2007, 46/2007

Kategorie: Opinie