Na studia z “Przeglądem”

Studia w sieci
Zajęcia o dowolnej porze, sesja jak na normalnej uczelni
O tym, że studia online zyskują coraz więcej zwolenników, świadczy fakt, że kolejne uczelnie decydują się na tworzenie wirtualnych kierunków. I to mimo że takie studiowanie różni się bardzo od zdobywania nauki tradycyjną drogą. Po pierwsze, rekrutacja. Na uczelniach wirtualnych nie ma egzaminów wstępnych. Podstawą do przyjęcia na studia jest zgłoszenie poparte wpłatą należności. Do tego jeszcze zdana matura i dostęp do komputera z internetem. Po drugie, inauguracja roku akademickiego. Tutaj obecność jest obowiązkowa. To wtedy studenci otrzymują materiały dydaktyczne, czyli podręczniki multimedialne na płycie. Podczas pierwszego zjazdu odbywają się także szkolenia w zakresie obsługi internetowej platformy nauczania. Wtedy dostaje się też indeks i legitymację studencką. Co ważne, uczelnie wirtualne mają prawo wydawania zaświadczeń do WKU i ZUS. Po trzecie, nauka. Każdy student otrzymuje CD-ROM z podręcznikiem multimedialnym oraz dostęp do obszaru platformy internetowej. Znajdują się tam ćwiczenia i zadania, które należy opanować w trakcie studiów. Internetowa platforma działa przez całą dobę, każdy dostosowuje więc tryb nauki do własnych potrzeb. Z kolei kontakt z wykładowcą jest możliwy za pośrednictwem e-maila, forum dyskusyjnego lub czatu. Terminy tych ostatnich ustala się zazwyczaj z góry. O zaliczeniu przez studenta danego przedmiotu decyduje aktywność na takim forum i terminowe oddawanie prac zaliczeniowych. Po czwarte, sesja, która niemal niczym nie różni się od tradycyjnej serii egzaminów i kolokwiów, przez którą musi przechodzić każdy student. Zdaje się ją przed egzaminatorem w siedzibie uczelni. Sesja odbywa się dwa razy w trakcie roku akademickiego. I na koniec jeszcze koszt takiej nauki, który jest bardzo różny. Waha się od około 1,5 tys. zł do 3,6 tys. zł za jeden semestr. Czy takie nowoczesne studia warte są swojej ceny? Na to pytanie będzie można odpowiedzieć dopiero za kilka lat, gdy wiedza przełoży się na praktykę.

Gdzie na studia online?
� Politechnika Warszawska
www.okno.pw.edu.pl
tel. 0-22 660-77-70
� Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
www.pjwstk.waw.pl
tel. 0-22 621-03-73,
622-55-34
� Uniwersytet Warszawski
– Centrum Otwartej
i Multimedialnej Edukacji
www.come.uw.edu.pl
tel. 0-22 553-40-10
� Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
www.e-uczelnia.edu.pl
tel. 0-33 816-51-69,
816-51-70
� Wyższa Szkoła Zarządzania/The Polish Open
University w Warszawie
www.pou.pl
� Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim
www.pamctr.uni.lodz.pl
� Akademia Polonijna
w Częstochowie
www.ap.edu.pl
� Wirtualna Internetowa
Akademia Biznesu
w Konstancinie
www.isbiz.edu.pl
tel./faks 0-22 754-67-70
lub 754-67-80

Szansa na “Dobry Start”
10 tys. zł – tyle można wygrać w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów, bankowości, inwestycji lub rachunkowości organizowanym przez firmę Eurofaktor SA.
Do rywalizacji mogą stawać tylko najnowsze prace magisterskie, czyli te obronione w roku akademickim 2005/2006 na wszystkich uczelniach wyższych o profilu ekonomicznym w Polsce. Uczestnicy konkursu nie powinni mieć ukończonych 30 lat. Prace do konkursu rekomendują promotorzy, a każdy z nich może zgłosić najwyżej dwie.
Głównymi kryteriami oceny pracy będą: jej przydatność pod względem praktycznego zastosowania, styl i sprawność warsztatowa autora.
Dodatkowo każdy uczestnik konkursu ma możliwość ubiegania się o płatny staż w firmie Eurofaktor SA lub w spółce Grupy Kapitałowej Eurofaktor SA, która zgłosi chęć organizacji stażu.
Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Eurofaktor (ul. Modrzewskiego 42, 41-405 Mysłowice) do 31 sierpnia 2006 r. (rozstrzygnięcie konkursu 30 listopada 2006 r.). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eurofaktor.pl.


Akademickie Inkubatory po raz trzeci
Do 2 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej w III edycji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP). W przedsięwzięciu chodzi o udzielenie studentom pomocy przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie, dostarczenie im wiedzy na temat zakładania firm, prowadzenia księgowości, kontaktów z urzędami. Słowem, do teoretycznej wiedzy wyniesionej z uczelni dodawana jest niezbędna praktyka.
Kwoty dofinansowania w ramach AIP nie są wielkie. W I edycji w 2004 r. maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 12 tys. zł (wyróżniono wtedy cztery wnioski), w II edycji w 2005 r. – 12 tys. zł dla nowo tworzonych AIP i 10 tys. zł dla przedsięwzięć podejmowanych przez inkubatory już funkcjonujące (łącznie 15 wniosków).
W tegorocznej edycji maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 15 tys. zł. Udział w konkursie mogą brać zarówno studenci uczelni państwowych, jak i prywatnych. Obecnie w projekt zaangażowanych jest 15 ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytet Warszawski, SGH, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, SGGW, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Politechnika Częstochowska).


Licencjat, ale bez pracy
Koniec z pisaniem pracy licencjackiej! Na takie rozwiązanie może już niedługo zdecyduje się większość wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Do zakończenia trzyletnich studiów niezbędne byłoby jedynie zaliczenie egzaminu.
To swoista rewolucja w nowym regulaminie przyjętym właśnie przez tę uczelnię. Zdaniem pomysłodawców, odpowiednio przygotowany egzamin byłby o wiele lepszym rozwiązaniem niż pisanie pseudonaukowych, często odtwórczych prac. Nie ma jednak co marzyć, by uczelnia zrezygnowała z egzaminów i tzw. raportów, czyli kilkunastostronicowych prac pisanych po szóstym semestrze studiów. Poza tym prace licencjackie najpewniej zostaną na tych kierunkach, gdzie studenci prowadzą indywidualne badania.
Warto o tym pamiętać, tym bardziej że od października, zgodnie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym, studia będą się odbywały w systemie dwustopniowym. Warunkiem zakwalifikowania się na dwuletnie studia magisterskie będzie ukończenie trzyletnich studiów licencjackich.


Laurealia 2006, czyli coś dla absolwentów
10 czerwca 2006 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbędą się obchody święta absolwentów szkół wyższych. Pomysł laurealiów powstał w 2002 r. w Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego autorką była Donata Adler, wówczas koordynatorka Klubu Absolwenta UJ. Początkowo obchody miały dotyczyć tylko uczelni krakowskich, ale z czasem zyskały ogólnopolski charakter. Jak sama nazwa wskazuje, laurealia nawiązują do studenckich juwenaliów. Na krakowskim Rynku Głównym zaplanowano wiele atrakcji, m.in. koncerty i pokaz mody. W pobliżu estrady staną Ogródki Akademickie, a także Loża Absolwentów – miejsce, w którym będzie można porozmawiać ze znanymi absolwentami.
Jednocześnie już od końca maja w ramach laurealiów w Warszawie będzie się odbywać cykl imprez zorganizowanych przez Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji na temat imprez można znaleźć na stronie www.klub.uj.pl.


Wakacje w kamaszach?
Myśl o wojsku skutecznie spędza niejednemu studentowi sen z powiek. Dlatego coraz więcej osób, zamiast czekać na powołanie w trybie obowiązkowym po ukończeniu uczelni, decyduje się na tryb ochotniczy jeszcze w trakcie nauki.
Warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza że absolwenci szkół wyższych, którzy nie wyrazili chęci odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, zgodnie z nowymi zasadami zobowiązani są odbyć trzymiesięczne przeszkolenie wojskowe w ciągu 18 miesięcy od dnia ukończenia studiów.
Może więc dla własnego spokoju warto zostać ochotnikiem? Takie przeszkolenie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy polega na odbyciu teoretycznego przysposobienia obronnego w szkole wyższej. Studenci, którzy zaliczyli przysposobienie obronne, zdali egzamin końcowy z tego przedmiotu i chcą odbyć przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów, do dnia 30 kwietnia br. mieli obowiązek złożenia we właściwych terytorialnie Wojskowych Komendach Uzupełnień stosownych “wniosków o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów”.
Tu właśnie rozpoczyna się drugi etap. Sześć tygodni szkolenia w jednostce wojskowej, które odbywa się w wakacyjnej przerwie międzysemestralnej.
Student ochotnik powinien najpierw zgłosić się do WKU, zgodnie z miejscem zameldowania stałego lub czasowego, pobrać formularz wniosku, wypełnić go i dołączyć wymagane załączniki. Na tej podstawie otrzyma kartę powołania na przeszkolenie i zgłosi się z nią do Wyższej Szkoły Oficerskiej lub centrum szkolenia wskazanego w karcie powołania.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej, przeszkolenie wojskowe studentów ochotników w 2006 r. będzie realizowane w dwóch kilkutygodniowych turnusach: od 3 lipca do 11 sierpnia i od 16 sierpnia do 22 września.

 

Wydanie: 22/2006

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy