Jakie najważniejsze problemy stoją przed zwycięzcami wyborów?

Jakie najważniejsze problemy stoją przed zwycięzcami wyborów?

Jakie najważniejsze problemy stoją przed zwycięzcami wyborów? Prof. Stanisław Sulowski, politolog, UW Wyzwaniem numer jeden jest poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia. Czekanie kilkanaście godzin na SOR-ach nie licuje z godnością człowieka XXI w. Drugą niezwykle doniosłą kwestią są powiązane ze sobą zagadnienia ochrony klimatu i reformy przemysłu energetycznego. W tej sferze będą musiały wreszcie zostać podjęte strategiczne decyzje, bez oglądania się na to, czy spodobają się one elektoratowi. Trzecią ważną sprawą są nowe technologie cyfrowe, zwłaszcza 5G. Tym bardziej że wiążą się one z potężną władzą monitorowania całości życia społecznego, technicznego i gospodarczego. Musimy się przygotować do skoku w przyszłość w tym wymiarze, gdyż będą się z nim wiązać poważne niebezpieczeństwa dla dotychczasowych wartości czy wzorców zachowań. Dr Paweł Sękowski, Stowarzyszenie „Kuźnica” Partie, które utworzą nowy rząd, staną przede wszystkim przed koniecznością poprawy jakości usług publicznych, ze służbą zdrowia i edukacją na czele. Funkcjonowanie służby zdrowia jest starym problemem. Widzę konieczność zwiększenia nakładów na tę sferę, a jednocześnie ich racjonalizacji. Przychylam się do opinii, że należy skończyć z sytuacją, w której samorządy prowadzą ogromną większość placówek, a decyzje dotyczące ich finansowania są skrajnie scentralizowane. Trzeba też usunąć czynniki, które przynoszą efekty w postaci likwidacji SOR-ów i całych szpitali. Z kolei poprawa jakości edukacji będzie niemożliwa bez znaczących podwyżek uposażeń wszystkich nauczycieli. Nowa większość będzie musiała także znaleźć źródła finansowania zwiększonych w poprzedniej kadencji wydatków socjalnych, przy czym co do zasady należy te wydatki utrzymać. Trzeba będzie się zająć na poważnie kwestiami ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Istnieją również problemy, które rozwiązać mogłaby tylko większość inna niż PiS: przywrócenie rządów prawa i zasypanie głębokich podziałów społecznych. Sylweriusz Królak, Fundacja Praw Obywatelskich Zwycięska partia powinna powrócić do konstytucji, traktując ją jako podręcznik praworządności, zamiast posługiwać się nią jako maskotką, jak niektórzy, lub robiąc z niej chłopca do bicia, jak inni. Przywrócenie rządów prawa to nie slogan z manifestacji, ale systemowe podejście oparte na poszanowaniu zagwarantowanych w konstytucji praw Polaków! Spójrzmy na art. 68 ust. 3. Stwierdza on, że władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Z kolei art. 74 zastrzega, że prowadzą one politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Jasne jest, że partia rządząca w ostatnich latach nie wywiązywała się z obu tych obowiązków. Potrzeba nam nie nowych, wątpliwych postulatów, lecz przestrzegania zasad, które w referendum konstytucyjnym przyjęliśmy ponad dwie dekady temu. Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2019, 42/2019

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia