Odpowiedzialna firma – wspieram bez barier

Odpowiedzialna firma – wspieram bez barier

Każdego dnia dowiadujemy się o akcjach społecznych, zbiórkach charytatywnych i kolejnych inicjatywach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Działania te chętnie wspierają również firmy. Jednak należy się angażować nie tylko w spontaniczne, jednorazowe działania. Warto, aby przedsiębiorstwa decydowały się na odpowiedzialne długofalowe działania.

Firmy wydają raporty, w których przekonują interesariuszy o prowadzeniu odpowiedzialnej polityki społecznej. Po prześledzeniu wielu z nich można dojść do wniosku, że lepiej poprzeć znaną inicjatywę niż budować własny program i konsekwentnie go realizować.

Fundacja On/Off uważa, że należy pomagać osobom z niepełnosprawnością wrócić na otwarty rynek pracy, dlatego przez cały czas trwania kampanii „Włącz się” zachęca do ich zatrudniania. To realna pomoc, która przyniesie pozytywne rezultaty w wielu obszarach. Przede wszystkim stałe wynagrodzenie pozwoli na zaspokojenie potrzeb, które każdy z nas posiada, a także na rehabilitację społeczną.

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością, jednak niewiele mediów i instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę społeczną wspomniało o tej dacie. Tymczasem było to szansa na przypomnienie, że każdy ma prawo do pracy na otwartym rynku.

Ważne jest przedstawianie dobrych przykładów. Na otwartym rynku pracy są bowiem firmy, które nie ulegają stereotypom. Jedną z nich jest Exco A2A Polska.

Nasza firma zatrudnia aktualnie 4 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – trzy w stopniu umiarkowanym i jedną w stopniu lekkim, które bardzo cenimy jako specjalistów, które świetnie i z ogromną motywacją wykonują obowiązki.

Zależy nam na tym, żeby pracodawcy zyskali świadomość tego, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi kandydatami do pracy jak osoby pełnosprawne, oraz by patrzyli na nie przez pryzmat kwalifikacji i predyspozycji osobowościowych, a nie orzeczenia. Dostrzegali talent i potencjał, a nie ograniczenia.

Aktualnie jedną z barier, które niepełnosprawni napotykają na swojej drodze zawodowej, są obawy pracodawców wynikające ze stereotypów i braku informacji – m.in. obawa przed dodatkowymi zwolnieniami chorobowymi, krótszym dniem pracy i dłuższym urlopem w przypadku osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Cieszymy się, że powstają takie projekty jak kampania „Włącz się”, które starają się wypełniać tę lukę informacyjną i rozpocząć dialog między pracodawcami a osobami niepełnosprawnymi.

Z tego, co zaobserwowaliśmy na przestrzeni lat, wynika, że w naszej firmie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością biorą mniej dni zwolnienia niż średnio nasi pracownicy – są bardzo zaangażowani w powierzone obowiązki. Nie warto zatrzymywać się na stereotypach. Warto za to rozmawiać z pracownikami, kandydatami, o ich sytuacji i potrzebach, dostrzegać potencjał w jednostkach i starać się wspólnie wypracowywać rozwiązania, np. w przypadku konieczności udania się na dłuższy urlop rehabilitacyjny. W Exco rozkładamy wtedy pracę działów tak, aby zapewnić im płynność.

Warto wspomnieć, że instytucje państwowe ułatwiają zatrudnianie niepełnosprawnych, oferując zniżki we wpłatach na PFRON i różnego rodzaju dopłaty (po spełnieniu określonych warunków).

Wśród wartości, którymi kieruje się Exco A2A Polska, jest solidarność, zgodnie z którą wspieramy osoby i grupy społeczne, które podejmują walkę o równość i większe szanse na życiowy sukces. Dotychczas zaangażowaliśmy się między innymi w Poland Business Run, charytatywny bieg na rzecz zakupu protez kończyn dla osób, które dostaną szansę na sprawniejsze życie po wypadku – mówi Laurent Le Pajolec, Członek Zarządu Exco A2A Polska.

Z kolei dzięki takim firmom jak Meyra Group osoby z niepełnosprawnością mogą wrócić na rynek pracy, dzięki swojej podstawowej działalności.

Na zakończenie warto dodać, że pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością może skorzystać z różnych form wsparcia, o czym informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jedną z nich jest dofinansowanie do wynagrodzenia.

Fundacja On/Off podkreśla, że w Polsce wciąż mamy niski poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Ta sytuacja wynika m.in. z panujących stereotypów czy zwykłej ignorancji. Jednak można i należy ją zmienić.

* * *

Fundacja On/Off prowadzi działania poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnością, pomoc w zakresie usamodzielnienia i aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Kampania „Włącz się” edukuje pracodawców w zakresie możliwości i korzyści wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy