Pakiet usług pielgrzyma

Pakiet usług pielgrzyma

Małopolski Urząd Marszałkowski wesprze dwie diecezjalne pielgrzymki 80 tys. złotych. Wszystko pod hasłem wydatków na promocję

Pątnicy z Małopolski w czasie pieszej wędrówki na Jasną Górę, poza uczestniczeniem w tym wydarzeniu religijnym, dziękczynnym i pokutnym, mają obowiązek promowania piękna swojego regionu, za co dostają pieniądze od władz województwa.
W 2009 r. Małopolski Urząd Marszałkowski dofinansował pielgrzymki idące w sierpniu na Jasną Górę kwotą 22 tys. zł, w tym roku pielgrzymka małopolska dostanie 50 tys. zł, tarnowska zaś 30 tys. Pielgrzymi w zamian za przyznane pieniądze w przerwach między codziennymi mszami, różańcami, godzinkami czy Aniołami Pańskimi, muszą realizować ustalenia umów zawartych między organizatorami a władzami województwa dotyczących “pakietu usług promocyjnych”.
Wstępne propozycje w kwestii wykorzystania pielgrzymów do promocji regionu zgłaszają diecezje, potem Departament Promocji i Turystyki referuje sprawę na zarządzie województwa i po akceptacji przygotowywana jest umowa.

Zakres usług

W tym roku propozycja archidiecezji krakowskiej wpłynęła 18 stycznia. Organizatorzy pielgrzymki piszą: “Wdzięczni za udzieloną w 2009 roku pomoc przy organizacji pielgrzymki, serdecznie prosimy o ponowne zaangażowanie władz samorządowych województwa – kwotą w wysokości około 100.000 zł w przygotowanie i organizację kolejnej, jubileuszowej XXX Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, która tradycyjnie odbędzie się w dniach 6-11 sierpnia br.”.
Dalej jest informacja, że w pielgrzymce weźmie udział 8-10 tys. osób, w tym wiele z zagranicy, a więc jest to okazja do “doskonałej promocji województwa” poprzez umieszczenie logo Małopolski na 3 tys. plakatów pielgrzymkowych formatu B2, rozwieszonych w parafiach diecezji i wykorzystywanych podczas pielgrzymki, 5 tys. plakatów A4 rozesłanych do szkół, 15 tys. legitymacji pielgrzymkowych, 200 podręcznikach i materiałach duszpasterskich, 3 tys. informatorów pielgrzymkowych, polskich i włoskich, oraz na stronie internetowej pielgrzymki.
Ale to nie wszystko. Przedstawiciele województwa będą mogli w czasie drogi wziąć udział w spotkaniach poświęconych zadaniom województwa. Marszałek lub jego przedstawiciele zostaną zaproszeni na uroczystość wyjścia i wejścia pielgrzymki. Metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, specjalnie podziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji pielgrzymki.
Z diecezji tarnowskiej propozycje świadczenia usług promocyjnych nadeszły 17 lutego. Piesza Pielgrzymka Tarnowska wyruszy 17 sierpnia i potrwa do 25 sierpnia. “Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie naszej pielgrzymki w wysokości 75.000 zł, co pozwoli nam dotrzeć z ofertą pielgrzymki do większej ilości mieszkańców, a co za tym idzie jeszcze w większym stopniu promować region małopolski, np. przez rozdanie pielgrzymom okolicznościowych smyczy z logo województwa do przypięcia legitymacji czy innych materiałów i wydarzeń promocyjnych jak np. konkurs piosenki pielgrzymkowej, na które na dzisiaj nie mamy jeszcze pieniędzy”.
Organizatorzy tej pielgrzymki piszą: “W zamian za dofinansowanie kosztów organizacji tego przedsięwzięcia, zobowiązujemy się do promocji regionu” poprzez umieszczenie logo i pozdrowień marszałka dla pielgrzymów na 9 tys. śpiewników, logo na 9 tys. legitymacji, 2 tys. plakatów rozmieszczanych w szkołach i parafiach, na okładkach 1 tys. książek, na 60 samochodach pielgrzymkowych, na stronie internetowej pielgrzymki. Do tego wsparcie pielgrzymki przez urząd marszałkowski zostanie nagłośnione przez radio RDN Małopolska, Regionalną Telewizję Kablową i inne media.
Na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego 23 lutego br. dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Elżbieta Kantor, przedstawiła korzyści, jakie Małopolsce przyniesie promocja na pielgrzymkach. W każdej z pielgrzymek weźmie udział ok. 10 tys. osób, w tej z Krakowa aż 2 tys. z zagranicy, z Tarnowa – 1 tys. cudzoziemców. Koszty pielgrzymki krakowskiej to 900 tys., pielgrzymki tarnowskiej – 457 tys. zł. Pierwsza prosi o wsparcie w wysokości 100 tys. zł, druga o 75 tys. zł w zamian za usługi promocyjne. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję promocji regionu na obydwu pielgrzymkach i sfinansowania jej z rezerwy budżetowej, zmniejszając kwoty do 50 tys. dla archidiecezji krakowskiej i 30 tys. dla diecezji tarnowskiej. Dyrektorka Departamentu Promocji i Turystyki została upoważniona do zawarcia umowy na “Pakiet promocyjny dla Województwa Małopolskiego podczas Trzydziestej Pielgrzymki” oraz na “Pakiet promocyjny dla Województwa Małopolskiego podczas Dwudziestej Ósmej Pielgrzymki”.

Żadne wsparcie

Tuż po posiedzeniu zarządu województwa na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego ukazał się komunikat zatytułowany “Wsparcie dla pielgrzymek”, zaczynający się od słów: “Władze regionu zadecydowały, że udzielą w tym roku wsparcia finansowego dwóm pielgrzymkom wyruszającym w sierpniu na Jasną Górę: krakowskiej i tarnowskiej”.
Ktoś musiał zwrócić uwagę na zbytnią szczerość tego komunikatu i po kilku dniach zmieniono tytuł na “Promowanie podczas pielgrzymek”. W tej chwili komunikat zaczyna się tak: “Władze regionu zadecydowały, że zgodzą się na zakup usług promocyjnych podczas dwóch pielgrzymek wyruszających w sierpniu na Jasną Górę: krakowskiej i tarnowskiej”.
“Wsparcie” zostało zastąpione słowami “promocja” i “zakup usług promocyjnych”, aby wszystko było jasne i klarowne.
O nieprecyzyjnych sformułowaniach użytych w pierwszym komunikacie usłyszałem w biurze prasowym Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Nie ma mowy o dotacjach dla organizatorów pielgrzymek, gdyż jest to wyłącznie zamawianie usług, z których województwo ma konkretne korzyści. Na przygotowywanych materiałach pielgrzymkowych nie tylko znajdzie się logo województwa, lecz także będą informacje o Małopolsce, a wszystko to przyczyni się do większego zainteresowania regionem i jego atrakcjami turystycznymi. Jest to też okazja do pokazania Małopolski jako regionu pielęgnującego wartości duchowe, mającego tradycje pielgrzymkowe. Poza tym marszałek i inni przedstawiciele władz regionu będą mieli okazję spotkać się z pielgrzymami.
W Departamencie Promocji i Turystyki dowiedziałem się, że choć nie prowadzą badań nad wpływem promocji pielgrzymkowej na wzrost turystyki, to takie skupisko ludzi, jakim są pielgrzymki, jest znakomitym “nośnikiem reklamy”. Wprawdzie według statystyk prowadzonych przez oo. paulinów liczba pielgrzymów idących pieszo na Jasną Górę z roku na rok regularnie się zmniejsza i gdy w 2000 r. w tzw. okresie pielgrzymkowym, liczonym od 30 maja do 14 sierpnia, przybyło ich 145 tys., to w 2009 r. tylko 101 tys., ale wciąż jest to okazja do zaprezentowania województwa w Częstochowie. W trakcie pielgrzymek swoje usługi poleca wiele firm, producenci napojów, piekarze, firmy cateringowe, a szczególnie operatorzy telefonii komórkowej, np. Plus GSM…

Partnerzy

Skoro już mowa o firmie Plus, to na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, wśród “naszych dobroczyńców”, zarówno województwo małopolskie, jak i Plus GSM wymieniani są nie jako sponsorzy, lecz “partnerzy”, z tą różnicą, że Plus jest “partnerem technologicznym”.
Tymczasem różnica między tymi dwoma partnerami jest ogromna, jeden ma pieniądze prywatne, (choć właścicielami Plusa są głównie spółki Skarbu Państwa) drugi publiczne. Udział Plus GSM w organizacji pielgrzymek i innych uroczystości religijnych ma charakter komercyjny i jest okazją do zwiększenia liczby abonentów. Na ubiegłorocznym Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży w Lednicy Plus postawił przekaźniki BTS, aby umożliwić uczestnikom łączność, uruchomił namiot dla biura prasowego, stworzył galerię z MMS-ami na swoich stronach internetowych. Również w czerwcu 2009 r. w trakcie warszawskich uroczystości z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski ustawił na pl. Piłsudskiego dwa telebimy i też zaproponował galerię MMS-ów. Co roku Plus uruchamia w internecie wirtualną mapę pielgrzymek, na której można na bieżąco śledzić, jak przemieszczają się pątnicy zmierzający na Jasną Górę. Dzięki sygnałowi wysyłanemu przez telefon z GPS jednego z pielgrzymów trzy stacje nadawcze z dużą dokładnością określają położenie jego grupy i nanoszą na mapę. Dzięki MMS-owym galeriom rodzina może zobaczyć zdjęcia najbliższych na trasie. W miejscach postoju pracownicy Plusa rozbijają namioty, w których można bezpłatnie podładować akumulator telefonu. Jeżeli Plus każdego roku poszerza ofertę dla pielgrzymów, wprowadza technologiczne nowości, ładuje akumulatory, częstuje ich wodą, to znaczy, że ma w tym interes.
A jaki interes ma urząd marszałkowski, umieszczając logo województwa małopolskiego przedstawiające szczyty górskie wpisane w literę M jak Małopolska i królewską koronę, z płynącą środkiem Wisłą? Czy ktoś zainteresuje się tym logo umieszczonym na śpiewnikach, plakatach, smyczach z legitymacjami, samochodach?

Wiara czyni cuda

Finansowe wspieranie pielgrzymek nie mieści się w kompetencjach ani zadaniach samorządu i dlatego o Jasnej Górze nie wspomina się w budżecie województwa. Nie ma też nic na ten temat w uchwałach, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego. Pieniądze znajduje się w rezerwie budżetowej.
Organizatorzy pielgrzymek są przekonani, że potrafią w drodze do Częstochowy skutecznie zachwalać swój region, pracownicy urzędu marszałkowskiego udowadniają, że logo na śpiewnikach i legitymacjach pielgrzymów zwiększy liczbę turystów w Małopolsce. Każda strona przekonuje, że jest to działanie pożyteczne, zgodne z prawem i przyczynia się do poprawy wizerunku województwa.
Tylko czy Matka Boska Częstochowska nie zapyta: czy wy mnie przypadkiem nie okłamujecie?…

Wydanie: 13/2010

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy