„Papież” w MOCAK-u

„Papież” w MOCAK-u

„Papież“
Artyści: Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Edward Dwurnik, Mounir Fatmi, Peter Fuss, Volker Hildebrandt, Marcin Maciejowski, Wojciech Plewiński, Mateusz Sarzyński, The Krasnals, Piotr Uklański

Kurator: Delfina Jałowik
Koordynator: Mirosława Bałazy
Czas trwania wystawy: 12.5.2020–20.9.2020
Miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Galeria Beta

Papież to kolejna wystawa prezentująca różnorodne wypowiedzi artystyczne odnoszące się do biskupa Rzymu. Pierwsza miała miejsce w 2014 r. Teraz, z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły (1920–2005), Jana Pawła II, Muzeum przygotowało prezentację poświęconą w całości fenomenowi jego osoby.

The Krasnals, Whielki Krasnal, "Papież Jan Paweł II leworęcznie błogosławiący"

Punkt wyjścia wystawy stanowią prace z Kolekcji MOCAK-u – dzieła Rafała BujnowskiegoVolkera Hildebrandta. Skupiają się one na masowej produkcji wizerunków papieża, kulcie przedmiotów, z którymi miał styczność, oraz na sposobie prezentacji przez media istotnych dla jego pontyfikatu wydarzeń.

Te prace zostają dopełnione dziełami skupiającymi się na różnych aspektach obecności Jana Pawła II w świadomości społecznej. Z jednej strony odnoszącymi się do wydarzeń z czasu jego pontyfikatu: pielgrzymek do ojczyzny (Wojciech Plewiński, Hubert Czerepok) czy zamachu na jego życie w 1981 r. (Edward Dwurnik, Mounir Fatmi), z drugiej – pokazującymi, jak obrazy kreowane przez media utrwaliły się w naszej świadomości (Marcin Maciejowski, The Krasnals). Najbardziej oczywistym przejawem fascynacji Janem Pawłem II jest komercjalizacja jego wizerunku – adoracja postaci poprzez produkty mające umacniać kult (Peter Fuss). Inny przykład stanowi chęć budowania wspólnoty poprzez udział w tworzeniu portretu papieża (Piotr Uklański). Kontrowersyjny wymiar fenomenu Jana Pawła II pojawia się, kiedy jego wizerunek zostaje umieszczony na ciele w formie tatuażu (Mateusz Sarzyński).

Mateusz Sarzyński, bez tytułu

Wystawie towarzyszy polsko-angielska publikacja zawierająca tekst kuratorski, krótkie biogramy artystów biorących udział w wystawie oraz esej Stanisława Obirka, antropologa kultury, który ukazuje fenomen Jana Pawła II w kontekstach historycznym, religijnym i kulturowym.

Peter Fuss, Garden Popes, 2007, obiekty, około 80 × 25 × 20 cm każdy, courtesy P. Fuss
The Krasnals, Whielki Krasnal, Papież Jan Paweł II leworęcznie błogosławiący, 2011, olej / płótno, 55 × 46 cm, kolekcja prywatna
Mateusz Sarzyński, bez tytułu, 2017, fotografia, courtesy M. Sarzyński

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy