Czy kierowcy mający punkty karne powinni płacić wyższe OC?

Czy kierowcy mający punkty karne powinni płacić wyższe OC?

Czy kierowcy mający punkty karne powinni płacić wyższe OC?

Aleksandra Wysocka,
„Gazeta Ubezpieczeniowa”
Jak najbardziej. Wysokość składki wyraża bowiem ocenę ryzyka, jakie dany kierowca niesie dla zakładu ubezpieczeń. Jeśli ma punkty karne, to albo jest wielkim pechowcem, albo – co znacznie bardziej prawdopodobne – podejmuje różne ryzykowne działania na drodze, które mogą spowodować wypadek, łączący się z konkretnymi kosztami dla ubezpieczyciela. Takie zwyżki za punkty karne miałyby także wymiar pedagogiczny, zachęcałyby do przestrzegania przepisów. Byłyby wreszcie sprawiedliwe, bo osoby, które jeżdżą bezpiecznie i uważają na innych uczestników ruchu, płaciłyby mniej niż ci, którzy tego nie robią.

Jan Mencwel,
aktywista miejski, Miasto Jest Nasze
Wysokość składki OC powinna być proporcjonalna do liczby punktów karnych kierowcy. Wszystkie koszty zdarzeń drogowych, których nie pokrywa ubezpieczyciel, są przecież opłacane z budżetu państwa – np. wydatki związane z egzekucją przepisów. Częścią tych kosztów powinny być obciążane zakłady ubezpieczeniowe, które byłyby zmotywowane dopingować za pośrednictwem wyższych składek kierowców do rozsądnych zachowań. Nasze stowarzyszenie postuluje także inne działania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po pierwsze, jesteśmy za podniesieniem stawek mandatów i powiązaniem ich z poziomem zarobków. Dla właściciela samochodu za 100 czy 200 tys. zł mandat w wysokości 500, a nawet 3,5 tys. zł może bowiem nie pełnić funkcji odstraszającej. Po drugie, konieczne jest zwiększenie liczby fotoradarów i ułatwienie ściągania mandatów. Obecnie jest ono dosyć skomplikowane, a powinno się odbywać automatycznie.

Wojciech Pasieczny,
Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
Kierowcy, którzy zbierają punkty karne, a więc nagminnie popełniają wykroczenia, powinni więcej płacić za OC. Prawdopodobieństwo spowodowania np. kolizji jest w ich przypadku dużo większe – dlaczego mieliby płacić tyle samo, ile ci, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami? Zresztą w wielu krajach obowiązuje zasada, że popełnianie wykroczeń automatycznie skutkuje droższym ubezpieczeniem. Wprawdzie nie znam badań, z których jasno by wynikało, że bezpośrednio przekłada się to na zmniejszenie liczby wypadków, ale sądzę, że przynajmniej w przypadku części kierowców swego rodzaju dodatkowe mandaty w postaci wyższych składek spełniłyby funkcję prewencyjną.

Czytelnicy PRZEGLĄDU
Józef Brzozowski
„Karne punkty”, czyli ktoś za coś został ukarany. To go jeszcze banksterzy mają karać? OC powinno być wyższe (przez jakiś okres) tylko po wyrządzeniu szkody przez ubezpieczonego.

Zdzisław Nowak
Przecież płacą. Jeżeli dostali te punkty za spowodowanie szkody, a nie za brak świateł w dzień czy nieprawidłowe parkowanie.

Paweł Piwowarczyk
Stanowczo nie. Punkty karne są powiązane z grzywną lub mandatem. Nie wolno karać potrójnie!

Wydanie: 27/2021

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy