Pieniądze w czasie rzeczywistym – rozmowa z Kazimierzem Małeckim

Polski system rozliczania płatności należy do najszybszych i najbezpieczniejszych w Europie

Kazimierz Małecki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej

Rozmawia Andrzej Dryszel

Jakie są najważniejsze sfery działalności Krajowej Izby Rozliczeniowej?
– KIR SA obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. W tym czasie Izba zbudowała od podstaw system rozliczeniowy dla polskiego sektora bankowego, zapewniający szybką, sprawną i bezpieczną realizację płatności pomiędzy bankami. System ELIXIR jest dziś podstawowym międzybankowym systemem rozliczeń płatności detalicznych w Polsce, w którym codziennie rozliczanych jest kilka milionów przelewów. Do rozliczania płatności w euro w ramach krajów Unii Europejskiej jest zaś wykorzystywany EuroELIXIR. Wdrażamy również innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój polskiej e-gospodarki. Tu dużym wyzwaniem jest zwiększenie udziału elektronicznego pieniądza. Wprowadzamy na rynek usługi takie jak PayByNet – system bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych czy invoobill, która pozwala całkowicie wyeliminować z obiegu papierowe rachunki i faktury. Izba systematycznie rozwija też usługi elektronicznej archiwizacji dokumentów.

Jak to się dzieje technicznie, że z jednego konta do drugiego wędruje sygnał powodujący przepływ pieniędzy?
– System rozliczeniowy określić można jako „zbiór procedur, za pomocą których instytucje finansowe prezentują i wymieniają dane oraz dokumenty związane z przekazywaniem funduszy lub papierów wartościowych do innych instytucji finansowych”. ELIXIR
umożliwia więc przekazywanie informacji o wymienianych między bankami zleceniach płatniczych oraz dokonanie ich rozrachunku w Narodowym Banku Polskim. W uproszczeniu informacje o przelewie złożonym przez klienta banku są przez ten bank przekazywane do Izby, a następnie do banku prowadzącego rachunek odbiorcy. Jednocześnie rejestrowane są wzajemne należności i zobowiązania poszczególnych uczestników. Przekazywanie informacji odbywa się trzy razy dziennie w ramach sesji rozliczeniowych – co umożliwia przepływ środków pomiędzy klientami banków w ciągu jednego dnia i daje KIR SA status jednej z najszybszych izb rozliczeniowych w Europie. Uczestnikami systemu ELIXIR są praktycznie wszystkie banki działające w Polsce. Rozliczenia międzybankowe są dokonywane wyłącznie w postaci elektronicznej. Wykonanie przelewu nie wiąże się z wędrówką dokumentów papierowych.

Czy nie ma obaw, że pieniądze znikną gdzieś po drodze?
– Dotychczas za pośrednictwem systemu ELIXIR przetworzono ponad 13 mld transakcji i żadna nie została zakwestionowana. Bezpieczeństwo i niezawodność to absolutny priorytet Izby. Nie ma przypadków chwilowej choćby niedostępności systemu dla uczestników. ELIXIR został uznany przez NBP za system o kluczowym znaczeniu dla kraju – dlatego stosowane są wszelkie dostępne zabezpieczenia, dotyczące ochrony realizowanych transakcji i ciągłości działania infrastruktury.

Czy można jeszcze skrócić czas przelewów?
– W czerwcu 2012 r. Izba uruchomiła system rozliczeń płatności natychmiastowych – Express ELIXIR, który umożliwia realizację przelewów w czasie rzeczywistym, liczonym w sekundach, pomiędzy różnymi kontami w różnych bankach. Klienci banków coraz częściej wyrażają potrzebę natychmiastowego transferu pieniędzy. Express ELIXIR to nasza odpowiedź na oczekiwania rynku. Tak innowacyjne rozwiązanie Izba wdrożyła jako druga w Europie, po brytyjskiej. Przyśpieszenie wymiany rozliczeń między uczestnikami ELIXIR-u powoduje też usługa OGNIVO. Obsługuje ona procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody na obciążenie rachunku, umożliwia sprawne i bezpieczne przenoszenie rachunków między bankami, zarządza przepływem danych między bankami, ZUS, Pocztą Polską i KIR SA. Polski system rozliczeniowy należy do najszybszych w Europie.

Wydanie: 2012, 37/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy