Czy Polacy czują więź z innymi Słowianami?

Czy Polacy czują więź z innymi Słowianami?

Czy Polacy czują więź z innymi Słowianami?

Prof. Adam Koseski,
historyk i politolog, b. członek Instytutu Słowianoznawstwa PAN
Uważam, że forsowana swego czasu przez carską Rosję idea słowianofilstwa, łącząca wszystkich Słowian, jest obecnie absolutnie nieaktualna. Dzisiaj do narodów słowiańskich mamy zróżnicowany stosunek. Jeśli chodzi o Słowian bałkańskich, wynika on m.in. z różnic językowych i religijnych. Stosunkowo dobre odniesienia mamy do katolickiej Chorwacji i Słowenii. Najtrudniejsze są nasze kontakty z Rosją i Rosjanami, co wynika ze stuleci bardzo trudnego sąsiedztwa, choć nie można jednoznacznie powiedzieć, że było to zawsze złe sąsiedztwo. Z kolei jeśli chodzi o nasze podejście do Białorusinów i Ukraińców, to jest ono dość koniunkturalne i wahliwe, podobnie jak do Czechów i Słowaków, mimo że należą oni do tzw. grupy Słowian zachodnich. Idea słowianofilstwa nie ma w XXI w. wystarczającej nośności.

Dr hab. Bożena Karolina Bielenin-Lenczowska,
etnolożka, Uniwersytet Warszawski
Polacy chętnie odwołują się do słowiańskości już od czasu XIX-wiecznych słowianofilii. Zazwyczaj jednak nie było jednej filozofii czy nurtu jednoczącego wszystkich Słowian i istniały niejako obok siebie panslawizm z Rosją na czele, austroslawizm i jugoslawizm. Ostatnio przedstawiciele naszego narodu z prawej strony sceny politycznej podkreślają podobieństwo kulturowe Polski i Ukrainy. Dlatego Ukraińcom Polska chętnie pomaga w konflikcie z Rosją (bo z Rosjanami więzi nie czujemy) i ich przyjmuje jako imigrantów bliskich kulturowo.

Witosław Madej,
Stowarzyszenie „Dębowy Liść”
Uczymy się tego. W trakcie naszych podróży oraz imprez i warsztatów popularyzujących kulturę i historię ludów słowiańskich obserwujemy, że Polacy coraz więcej wiedzą na temat Słowian. Rośnie zrozumienie, że Słowiańszczyzna nie jest zawężona do granic Polski, ale naszych współbraci jest w Europie bardzo dużo. Cieszy zwłaszcza wzrost świadomości dzieci, które często zaskakują nas wiedzą historyczną i dość daleko idącymi wnioskami, ile z dawnego Słowianina jest we współczesnym Polaku. Co więcej, potrafią tę wiedzę powiązać z naszym miejscem na mapie Europy.

Czytelnicy PRZEGLĄDU

Nina Bartkiewicz
Obawiam się, że z powodu naszych kompleksów, nie czujemy więzi ze Słowianami. Tęsknimy do Ameryki, gdzie harowali jak wół nasz ojciec, dziad i pradziad.

Artur Pierzchała
Czujemy więź tylko wtedy, gdy możemy mieć w tym interes. Większość ludzi nie znosi sąsiadów, zarówno z południa, jak i ze wschodu.

Jakub Wasilewski
Czujemy chyba pewien sentyment do Czechów i Słowaków, ale z nimi mamy wspólne korzenie i tworzymy grupę Słowian zachodnich. Ze wschodem już raczej nie, a na wrzucanie Polaków do jednego worka z Rosjanami reagujemy wręcz alergicznie. A o tym, że Bałkany to też Słowianie, wiele osób nawet nie wie.

Wydanie: 2018, 32/2018

Kategorie: Aktualne, Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy