Czy Polsce grozi strajk generalny?

Czy Polsce grozi strajk generalny?

PRO

Prof. Jacek Tittenbrun,
socjolog, UAM w Poznaniu

Strajk ten wydaje się trudny do uniknięcia przy determinacji kolejarzy z jednej strony, a z drugiej – nieustępliwej postawie rządu, którą symbolizuje wypowiedź wiceministra infrastruktury, uznająca strajkowe przygotowania za „próbę wymuszenia na Sejmie i administracji rządowej ustępstw, która się nie powiedzie”. Odczuwając groźbę strajku, myślę, że ustępstwo strony rządowej jest ciągle możliwe także w przypadku drugiego z głównych obecnie ogniw niezadowolenia robotniczego – załóg górniczych. Piłeczka jest więc teraz po drugiej stronie.

KONTRA

Janusz Śniadek,
przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Nie mówmy o tym. Dla zdrowia nas wszystkich należy położyć kres wszystkim dywagacjom. W tej chwili mamy zapowiedzi strajków w dwóch branżach – chodzi o strajk kolejarzy 13 listopada i strajk górników 17 listopada. Żadnej innej decyzji nie ogłaszam, chociaż jej nie wykluczam. Chciałbym być jednoznacznie zrozumiany, bo np. „Gazeta Wyborcza” włożyła już w moje usta wypowiedź, która nie miała miejsca. Napisano, jakobym powiedział wicepremierowi Hausnerowi, że 13 listopada ma wybuchnąć strajk generalny na Śląsku.

Wydanie: 45/2003

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy