Przedwczesna próba kompromisu

Przedwczesna próba kompromisu

30 lat temu, 6 grudnia 1986 r. zebrała się po raz pierwszy Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim. Rozmowy prowadzące do jej powołania oraz sama jej działalność stały się wstępem do porozumienia przy Okrągłym Stole. Decydując się na aktywizację dialogu ze stroną opozycyjną, ekipa Jaruzelskiego wychodziła przed szereg państw bloku socjalistycznego. W skład Rady weszło 56 osób, oficjalnie reprezentujących różne nurty w polskim społeczeństwie. Stronę partyjno-rządową tworzyli bliscy współpracownicy gen. Jaruzelskiego, zazwyczaj utożsamiający się z liberalnym (gospodarczo i politycznie) skrzydłem PZPR. Wśród nich m.in. Władysław Baka, Stanisław Kwiatkowski i Zdzisław Sadowski. Katolików świeckich reprezentowali zaś Julian Auleytner, Andrzej Święcicki, Krzysztof Skubiszewski, Władysław Siła-Nowicki oraz Janusz Zabłocki. W Radzie znalazło się ponadto wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury: Kazimierz Dejmek, Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda, Wiesław Myśliwski, Jan Szczepański i Jerzy Trela.

Cały tekst można przeczytać w „Przeglądzie” nr 1/2017, dostępnym również w wydaniu elektronicznym.

Kategorie Historia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy