Czy wobec masowego napływu imigrantów zagrożona jest strefa Schengen?

Czy wobec masowego napływu imigrantów zagrożona jest strefa Schengen?

Włodzimierz Cimoszewicz,
były premier
Wydaje mi się, że nie, bo brak kontroli granicznych jest korzystny dla gospodarki i wygodny dla obywateli. Ponowne zainstalowanie straży na wewnętrznych granicach Unii to ogromne wydatki, być może porównywalne z kosztami pomocy dla uchodźców. Jeżeli zachowane zostanie minimum solidarności w rozwiązywaniu problemu masowej imigracji, nie będzie sporów między państwami członkowskimi. Jeśli jednak fala uchodźców się nasili, a część państw unijnych, w tym Polska i Węgry, będzie się dystansować od problemu, wzrośnie presja na te kraje i mogą pojawić się pomysły jakiegoś ograniczenia ich praw w ramach strefy Schengen.

Waldemar Pawlak,
były premier
Niekontrolowany napływ imigrantów politycznych i ekonomicznych jest największym od zakończenia II wojny światowej wyzwaniem dla Europy. Wprowadzenie kontroli na granicach jest łatwym, ale tylko pozornym rozwiązaniem problemu. Wielu przywódców może na nie się skusić, bo na jakiś czas da ono złudzenie zażegnania kryzysu. Wszelkie działania, które podejmiemy w Europie, są skazane na porażkę. To nie tu leży problem uchodźców, lecz w krajach, z których uciekają. Jeśli państwa, które tak mocno wspierały arabską wiosnę, nie wezmą odpowiedzialności za swoje błędy i nie zaprowadzą pokoju na tych terenach, przegra nie tylko strefa Schengen, ale i cała UE.

Marek Borowski,
były marszałek Sejmu, senator
Niestety, zanosi się na to, że będą kontrole, nie takie jak kiedyś, ale niewykluczone, że wyrywkowe, niespodziewane. Mam nadzieję, że to się dalej nie posunie.

Dr hab. Piotr Wawrzyk,
Instytut Europeistyki UW
Tak duża skala napływu imigrantów sprawia, że trzeba postawić pytanie o dalsze funkcjonowanie strefy. Większość uchodźców nie jest zainteresowana pobytem w takich krajach jak Grecja, Węgry czy Polska. Ich celem są Niemcy, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. Ale skoro w ramach strefy nie ma granic, mogą oni swobodnie się przemieszczać, niezależnie od tego, w jakim kraju zostaną ulokowani. Jeżeli nadal będzie rosła liczba nielegalnych imigrantów, prędzej czy później pojawią się postulaty czasowego zawieszenia układu z Schengen, tzn. wprowadzenia kontroli granicznych. Myślę jednak, że będą to środki tymczasowe i po opanowaniu fali imigracji sytuacja wróci do normy.

Ppor. Joanna Rokicka,
Straż Graniczna
Brak kontroli granicznej rekompensowany jest działaniami na terytorium kraju. Na granicy zewnętrznej prowadzona jest odprawa graniczna. Do ochrony tzw. zielonej granicy wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, m.in. pojazdy obserwacyjne, fotopułapki i wieże obserwacyjne.

Not. BT

Wydanie: 37/2015

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy