Czy bogaci powinni płacić wyższe podatki?

Czy bogaci powinni płacić wyższe podatki?

Czy bogaci powinni płacić wyższe podatki?

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Na całym świecie bogactwo koncentruje się w rękach nielicznych ludzi, co sprawia, że w krajowych gospodarkach pojawia się bariera popytu. Popyt tworzą masy, bo ile można zjeść kawioru czy kupić jachtów? Jednocześnie bogaci mają problem nadmiaru, wobec czego inwestują w spekulacyjne instrumenty finansowe, co nie zawsze sprzyja realnej gospodarce. Chociażby to uzasadnia podwyższenie stawek podatkowych dla najlepiej zarabiających. Progresywne stawki podatkowe zastosowano np. w Stanach Zjednoczonych po wielkim kryzysie i dobrze posłużyło to gospodarce. Obecnie wysoce progresywne systemy podatkowe mają państwa skandynawskie, dzięki czemu problem narastania nierówności nie jest tam aż tak dotkliwy. Co więcej, kraje te nie popadają tak łatwo w kryzysy, a jednocześnie zajmują czołowe miejsca w globalnych rankingach innowacyjności. Duże nierówności nie sprzyjają harmonijnemu rozwojowi, rozumianemu szerzej niż wzrost gospodarczy, dlatego kraje prowadzące mądrą politykę zdecydowały się na większe opodatkowanie wysokich dochodów.

Katarzyna Golik,
Fundacja Kaleckiego
Bez wątpienia sytuacja, w której obciążenia podatkowe, zwłaszcza jeżeli uwzględnić także podatki pośrednie, są najbardziej dotkliwe dla osób o niższych dochodach, wymaga zmiany. Zgadzam się więc z postulatem wprowadzenia większej progresywności podatków, jednak równie istotne jest to, jak miałaby ona wyglądać. Przede wszystkim musimy zdefiniować, kim są najbogatsi. Zdecydowana większość pracowników w Polsce zarabia poniżej średniej krajowej. Oznacza to, że jeżeli ktoś ma pensję 4 tys. zł, czyli niższą niż średnia krajowa, to również należy do około jednej trzeciej najbogatszych! Kluczowym wyzwaniem będzie takie zaprojektowanie zmian, by zwiększone obciążenia rzeczywiście objęły osoby z najwyższej grupy dochodowej. Pamiętajmy, że wiele z nich pracuje np. na kontraktach menedżerskich.

Marek Procki,
Unia Pracy
Sprawiedliwość społeczna przejawia się m.in. w tym, że lepiej zarabiający płacą większe daniny na rzecz społeczeństwa. Dzięki podatkom państwo może bowiem zabezpieczać podstawowe potrzeby społeczne, w tym świadczyć specjalne usługi na rzecz obywateli, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie dać rady w życiu: są chorzy, bezrobotni itp. Należy jednocześnie zadbać, by korporacje uczciwie płaciły podatki państwu, w którym mieszkają ich pracownicy. O to wszystko socjaldemokracja walczy od lat.

Daria Żebrowska-Fresenbet,
Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Bogaci powinni płacić tyle, by budżet państwa się domykał, a ciężar utrzymania kraju nie spadał na biednych. Bo nie jest prawdą, że gdy bogaci zatrzymują więcej pieniędzy, to więcej inwestują, z korzyścią dla biednych. Jedną z funkcji podatków jest redystrybucja dochodów, tak by wszyscy obywatele, bez względu na poziom dochodów, mieli równy dostęp do usług publicznych. Dlatego podatki powinny być progresywne. Jednocześnie stawki rzędu 75% nie mają sensu, gdyż globalny system podatkowy nie sprzyja temu, by zamożni ludzie faktycznie je płacili. Cały czas istnieją raje podatkowe, które służą bogatym osobom i firmom do ukrywania pieniędzy. Dopóki te raje nie zostaną zlikwidowane, dopóty nie będzie sprawiedliwości podatkowej.

Wydanie: 48/2016

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy