Rada Etyki Mediów jednoczy

Rada Etyki Mediów jednoczy

Członkowie Rady Etyki Mediów trzeciej kadencji:

Magdalena Bajer, Michał Bogusławski, Cezary Gawryś, Józefa Henelowa, Tadeusz Kononiuk, Jacek Kurczewski, Maciej Łukasiewicz, Rafał Wieczyński, Piotr Wojciechowski, Krzysztof Wolicki.


Trudną lecz pożyteczną rolę w krajobrazie polskiego dziennikarstwa spełnia Rada Etyki Mediów. Trudną z dwóch powodów. Po pierwsze, rozstrzyganie kwestii moralnych w dobie transformacji ustrojowej i żywiołowego rozwoju rynku mediów przypomina żeglugę po rozszalałym morzu. Po drugie, wyłonienie ciała mającego przywilej wartościowania pracy dziennikarzy w sytuacji głębokich podziałów w środowisku też wydaje się zadaniem nie do wykonania. A jednak wielkie zagrożenia i mielizny udało się pokonać, zaś sama Rada Etyki Mediów nie tylko powstała, ale pomyślnie i owocnie zakończyła już swą drugą dwuletnią kadencję.

Ks. dr Wiesław Niewęgłowski, krajowy duszpasterz środowisk twórczych a zarazem przewodniczący Konferencji Mediów Polskich, w skład której wchodzi 14 prezesów stowarzyszeń dziennikarskich, liderów medialnych środowisk i wielkich wydawców, producentów oraz nadawców, stwierdził, że obecnie po kilku latach działania Konferencja jest już w istocie forum jednoczenia politycznie skonfliktowanych i rozbitych członów środowisk branży prasowo-radiowo-telewizyjnej, więc uzgodnienie składu Rady Etyki Mediów na trzecią kadencję było problemem nieporównywalnie prostszym i szybszym do rozwiązania.
Rada Etyki w swej drugiej kadencji trwającej od końca 1998 r. do marca 2001 r. wydała 19 oświadczeń, uchwał i apeli, zajęła się też kilkudziesięcioma innymi sprawami, dotyczącymi pewnych zjawisk moralnych zachodzących w mediach, zarówno piętnując i wytykając negatywy (np. brutalizację języka sporów, traktowanie tematów drastycznych jak sensacyjnego towaru, nieprofesjonalizm w TVP czy program “Big Brother”), jak i wyrażając się z aprobatą o niektórych medialnych decyzjach i inicjatywach. Na ręce przewodniczącej Rady, red. Magdaleny Bajer, złożono więc podziękowania za trudną, bezinteresowną pracę. Warto dodać, że w składzie Rady drugiej i trzeciej kadencji znaleźli się stali autorzy “Przeglądu”. Uprzednio był to prof. Tomasz Goban-Klas, a obecnie jest Krzysztof Wolicki.
Interesującą interpretację zadań stojących przed Radą Etyki Mediów przedstawił na uroczystości powołania nowego składu w Centrum Multimedialnym Foksal prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich. Stwierdził bowiem, że gremium to musi nie tylko szanować wyznawane wartości, ale także rozstrzygać konflikty, do jakich coraz częściej między nimi, dochodzi, i czynić to tak, aby wartością wygrywającą była zawsze godność człowieka, będąca źródłem wszystkich wolności i praw.

Wydanie: 17/2001, 2001

Kategorie: Media

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy