„Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”

„Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”

17 maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się największa konferencja o plagiatowaniu i o zmianach w szkolnictwie wyższym organizowana corocznie przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela wraz z firmą Plagiat.pl. W tym roku konferencja nosi tytuł „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce”. Wydarzenie otrzymało patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje kolejną reformę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tym razem, pierwszy raz w historii odbywa się ona w formule konkursu na zespoły projektowe wyłonione ze środowisk akademickich, które przedstawią swoje propozycje zmian w prawie. Konferencja „Reforma czy rewolucja – przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce” będzie doskonałą okazją do przedyskutowania sposobu wprowadzenia zmian oraz potrzebnych reform. W dyskusyjnym panelu eksperckim o nazwie „Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Co wymaga reformy?” udział wezmą: prof. Aleksander Bobko – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Jerzy Woźnicki – prezes FRP i przewodniczący RGNiSW, prof. Stanisław Bielecki – wiceprzewodniczący KRASP, dr Maciej Duszczyk – reprezentujący KPN, dr hab. Aneta Pieniądz reprezentująca Obywateli Nauki, oraz Piotr Gutowski z Parlamentu Studentów  RP.

Podczas drugiego panelu eksperckiego omówione zostaną zmiany dotyczące rynku antyplagiatowego w Polsce, czyli pomysł MNiSW na wprowadzenie centralnego systemu antyplagiatowego, które przedstawił minister dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW, który również wyraził chęć udziału w wydarzeniu. Podczas tego panelu zostanie również poruszony wątek końcowych prac i szczegółów użytkowania Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, które w tym roku miało być oddane do użytku. W dyskusji wezmą udział dr Piotr Dardziński, prof. Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej, dr Olaf Gajl – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego oraz dr Sebastian Kawczyński – dyrektor Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela. Konferencję zakończy wystąpienie dr. Jacka Wasilewskiego, medioznawcy Uniwersytetu Warszawskiego i ambasadora Kampanii Legalna Kultura.

Konferencji towarzyszyć będzie uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Uberrima Fide uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej na uczelni.

Więcej informacji na temat konferencji i zgłoszenia: http://fresnel.org.pl/konferencja_2016

Wydanie:

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy