Rolnicze fundusze na monitorze

Rolnicze fundusze na monitorze

Polska wieś zaprzęga… nowoczesne systemy informatyczne Oracle

Aby polska wieś zintegrowała się w pełni ze strukturami Unii Europejskiej, powinna dostosować się do wspólnotowych procedur, nierzadko bardziej skomplikowanych i rozbudowanych od tych, z którymi miała do czynienia wcześniej. Nie da się tego uczynić inaczej, niż zaprzęgając do pracy nowoczesne technologie informatyczne. Jesteśmy w tym zapóźnieni, bowiem nasi zachodni sąsiedzi mają trzykrotną przewagę w dziedzinie zwanej w skrócie e-government, co oznacza przekazanie sporej części mechanizmów rządzenia systemom elektronicznym.
Dzisiaj coraz więcej instytucji polskiego sektora publicznego zaczyna już stosować rozwiązania informatyczne, które są proste w obsłudze, zajmują jak najmniej czasu i pomagają rozwiązać zawiłości europejskich systemów finansowych, społecznych oraz strukturalnych.

Czas na wagę kłosa

Dobrze, że do grona takich instytucji zapisała się obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wraz z Oracle Polska podpisała kontrakt na wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na pakiecie Oracle E-Business Suite. Wartość kontraktu wynosi blisko 24 mln zł brutto.
Kontrakt dotyczy oprogramowania, które pomoże agencji w kilku obszarach. Chodzi o system finansowo-księgowy wspierający obsługę Funduszy Strukturalnych, system wsparcia gospodarki własnej, czyli księgowości, finansów, zaopatrzenia, zarządzania majątkiem, obsługi finansowo-księgowej i windykacyjnej zadań statutowych oraz system kadrowo-płacowy.
Dla ARiMR systemy Oracle nie są całkowitą nowością, bowiem pierwsze technologie tej firmy pojawiły się w agencji już w 2000 r. Początkowo oprogramowania po prostu porządkowały wewnętrzną strukturę, zatrudnienie i obroty finansowe. W większym zakresie rozwiązania Oracle zastosowano w 2001 r. wraz z budową systemu IACS, którego działanie opiera się na relacyjnej bazie danych Oracle. To już było zadanie o ogromnej wadze dla Polski, zwłaszcza w związku ze zbliżającym się uczestnictwem w UE. Bazy Oracle okazały się niezbędne przy korzystaniu ze wspólnej polityki rolnej i różnych dopłat do rolnictwa, co przewidują programy unijne. IACS to potężny system zbierający informacje o wielkości upraw i stanie hodowli w całym kraju. System składa się z czterech części: rejestracji gospodarstw, rejestracji zwierząt, kontroli wniosków o dopłaty i obsługi płatności z UE. Ze względu na rozmiary jest on tworzony przez konsorcjum wielkich firm informatycznych kierowane przez Hewlett Packard, z udziałem ABG, Computerlandu, Integraphu, Oracle i Prokomu. To gigantyczne przedsięwzięcie, którego koszt szacuje się na 500 mln dol., korzysta z baz danych Oracle.

Wszystko w bazie danych

Kolejnym krokiem w standaryzacji systemów informatycznych Agencji było nabycie aplikacji wchodzących w skład zestawu Oracle E-Business Suite. W maju 2003 r. Oracle Polska dostarczył do ARiMR aplikacje finansowe, analityczne, HRMS i zdalnego nauczania – Oracle iLearning. W pierwszej kolejności posłużyły one do zbudowania Agencji Płatniczej (tzw. Platformy Finansowo-Księgowej) dla systemu IACS.
Poważnym etapem wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych stała się budowa systemów finansowo-księgowych do planowania i wydatkowania środków pomocowych UE, takich jak np. Fundusze Strukturalne, oraz wdrożenie aplikacji zaplecza agencji zwanych Systemem Gospodarki Własnej.
– Nasz system będzie m.in. pobierał dane na temat płatności, sprawdzał poprawność tych danych, składał zapotrzebowanie na środki pomocowe, dokonywał przelewów i utrzymywał komunikację z bankiem, będzie wreszcie tworzył raporty dla instytucji krajowych nadzorujących wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych, i dla instytucji unijnych – opisuje działanie oprogramowania Piotr Kasak, dyrektor Działu Aplikacji w Konsultingu Oracle Polska.
Kontrakt na wykonanie i wdrożenie takich systemów wymagał od Oracle szczególnego zaangażowania sił. Firma ta zwykle tylko oferuje swoje rozwiązania, ich wdrażaniem i instalacją zajmują się wyspecjalizowani partnerzy. Tym razem jednak kontrakt był na tyle duży i ważący na przyszłej współpracy Oracle z sektorem publicznym w Polsce, że do realizacji skierowano ludzi z centrali, z Działu Konsultingu Oracle Polska.

Największy w historii

Kontrakt z ARiMR podpisano 15 lipca br. Oczywiście, umowa obejmuje również integrację nowych aplikacji z systemami już działającymi w ARiMR. Całość prac ma być zakończona do stycznia 2006 r.
– Wyjątkowość tego kontraktu polega na fakcie, iż jest to pionierskie wdrożenie w polskich instytucjach sektora publicznego, a także na jego wielkości – jest to jak dotąd największe w historii przedsięwzięcie dotyczące budowy systemów informatycznych na bazie Oracle E-Business Suite w tym sektorze w naszym kraju – powiedział Piotr Kasak. – Nie wyklucza się, że po uzyskaniu akceptacji ARiMR powierzy się wykonanie niektórych prac partnerom jako podwykonawcom.
Warto dodać, że Oracle Polska oraz czołowe firmy z branży IT stworzyły portal internetowy Centrum Doradztwa Informatycznego (www.centrumdoradztwa.pl) dla polskiej administracji rządowej i samorządowej, po to, by mogła ona na bieżąco dowiadywać się o najnowszych rozwiązaniach pozwalających funkcjonować jej sprawniej, szybciej i bardziej niezawodnie.
W tej grupie Oracle wyróżnia się największym doświadczeniem w obsłudze działalności administracji państwowej i samorządowej, bowiem zaopatrywał w swoje rozwiązania ok. 800 podmiotów z krajów Unii Europejskiej.

BT


“Kilka lat temu Oracle przyjął strategię e-Administracja. Realizacja tej strategii i związane z nią inwestycje Oracle polegające na dostosowaniu naszej oferty do potrzeb polskiego sektora publicznego przynoszą rezultaty. Wzrasta udział sprzedaży do sektora publicznego w strukturze naszych przychodów. Kontrakt z ARiMR, bazy danych Oracle we wszystkich rejestrach państwowych, aplikacje Oracle w Ministerstwie Finansów – to tylko kilka przykładów naszych sukcesów w tym sektorze\”, powiedział Paweł Piwowar, prezes Zarządu Oracle Polska.

Wydanie: 33/2004

Kategorie: Kraj
Tagi: BT

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy