Rolnicze fundusze na monitorze

Rolnicze fundusze na monitorze

Polska wieś zaprzęga… nowoczesne systemy informatyczne Oracle Aby polska wieś zintegrowała się w pełni ze strukturami Unii Europejskiej, powinna dostosować się do wspólnotowych procedur, nierzadko bardziej skomplikowanych i rozbudowanych od tych, z którymi miała do czynienia wcześniej. Nie da się tego uczynić inaczej, niż zaprzęgając do pracy nowoczesne technologie informatyczne. Jesteśmy w tym zapóźnieni, bowiem nasi zachodni sąsiedzi mają trzykrotną przewagę w dziedzinie zwanej w skrócie e-government, co oznacza przekazanie sporej części mechanizmów rządzenia systemom elektronicznym. Dzisiaj coraz więcej instytucji polskiego sektora publicznego zaczyna już stosować rozwiązania informatyczne, które są proste w obsłudze, zajmują jak najmniej czasu i pomagają rozwiązać zawiłości europejskich systemów finansowych, społecznych oraz strukturalnych. Czas na wagę kłosa Dobrze, że do grona takich instytucji zapisała się obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wraz z Oracle Polska podpisała kontrakt na wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych, opartych na pakiecie Oracle E-Business Suite. Wartość kontraktu wynosi blisko 24 mln zł brutto. Kontrakt dotyczy oprogramowania, które pomoże agencji w kilku obszarach. Chodzi o system finansowo-księgowy wspierający obsługę Funduszy Strukturalnych, system wsparcia gospodarki własnej, czyli księgowości, finansów, zaopatrzenia, zarządzania majątkiem, obsługi finansowo-księgowej i windykacyjnej zadań statutowych oraz system kadrowo-płacowy. Dla ARiMR systemy Oracle nie są całkowitą nowością, bowiem pierwsze technologie tej firmy pojawiły się w agencji już w 2000 r. Początkowo oprogramowania po prostu porządkowały wewnętrzną strukturę, zatrudnienie i obroty finansowe. W większym zakresie rozwiązania Oracle zastosowano w 2001 r. wraz z budową systemu IACS, którego działanie opiera się na relacyjnej bazie danych Oracle. To już było zadanie o ogromnej wadze dla Polski, zwłaszcza w związku ze zbliżającym się uczestnictwem w UE. Bazy Oracle okazały się niezbędne przy korzystaniu ze wspólnej polityki rolnej i różnych dopłat do rolnictwa, co przewidują programy unijne. IACS to potężny system zbierający informacje o wielkości upraw i stanie hodowli w całym kraju. System składa się z czterech części: rejestracji gospodarstw, rejestracji zwierząt, kontroli wniosków o dopłaty i obsługi płatności z UE. Ze względu na rozmiary jest on tworzony przez konsorcjum wielkich firm informatycznych kierowane przez Hewlett Packard, z udziałem ABG, Computerlandu, Integraphu, Oracle i Prokomu. To gigantyczne przedsięwzięcie, którego koszt szacuje się na 500 mln dol., korzysta z baz danych Oracle. Wszystko w bazie danych Kolejnym krokiem w standaryzacji systemów informatycznych Agencji było nabycie aplikacji wchodzących w skład zestawu Oracle E-Business Suite. W maju 2003 r. Oracle Polska dostarczył do ARiMR aplikacje finansowe, analityczne, HRMS i zdalnego nauczania – Oracle iLearning. W pierwszej kolejności posłużyły one do zbudowania Agencji Płatniczej (tzw. Platformy Finansowo-Księgowej) dla systemu IACS. Poważnym etapem wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych stała się budowa systemów finansowo-księgowych do planowania i wydatkowania środków pomocowych UE, takich jak np. Fundusze Strukturalne, oraz wdrożenie aplikacji zaplecza agencji zwanych Systemem Gospodarki Własnej. – Nasz system będzie m.in. pobierał dane na temat płatności, sprawdzał poprawność tych danych, składał zapotrzebowanie na środki pomocowe, dokonywał przelewów i utrzymywał komunikację z bankiem, będzie wreszcie tworzył raporty dla instytucji krajowych nadzorujących wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych, i dla instytucji unijnych – opisuje działanie oprogramowania Piotr Kasak, dyrektor Działu Aplikacji w Konsultingu Oracle Polska. Kontrakt na wykonanie i wdrożenie takich systemów wymagał od Oracle szczególnego zaangażowania sił. Firma ta zwykle tylko oferuje swoje rozwiązania, ich wdrażaniem i instalacją zajmują się wyspecjalizowani partnerzy. Tym razem jednak kontrakt był na tyle duży i ważący na przyszłej współpracy Oracle z sektorem publicznym w Polsce, że do realizacji skierowano ludzi z centrali, z Działu Konsultingu Oracle Polska. Największy w historii Kontrakt z ARiMR podpisano 15 lipca br. Oczywiście, umowa obejmuje również integrację nowych aplikacji z systemami już działającymi w ARiMR. Całość prac ma być zakończona do stycznia 2006 r. – Wyjątkowość tego kontraktu polega na fakcie, iż jest to pionierskie wdrożenie w polskich instytucjach sektora publicznego, a także na jego wielkości – jest to jak dotąd największe w historii przedsięwzięcie dotyczące budowy systemów informatycznych

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2004, 33/2004

Kategorie: Kraj
Tagi: BT