Rusza akademia dla samorządowców

Rusza akademia dla samorządowców

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej nauczy, jak zachęcić mieszkańców do wspólnego działania

Coraz więcej samorządowców zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne dla lokalnej społeczności jest tworzenie warunków skłaniających mieszkańców do udziału w podejmowaniu decyzji publicznych. Promowana przez „Przegląd” idea partycypacji publicznej cieszy się rosnącym zainteresowaniem wójtów, burmistrzów oraz innych pracowników samorządowych. Wielu jednak, mimo szczerych chęci, nie wie, w jaki sposób skutecznie wdrożyć mechanizmy partycypacyjne w życiu wspólnoty. To właśnie dla nich rusza kolejna edycja bezpłatnych szkoleń Akademia Lokalnej Polityki Publicznej w ramach projektu „Decydujmy razem”. Ta edycja organizowana jest dla samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak pobudzać do działania

Szkolenia skierowane są do wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów oraz sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych pracowników delegowanych przez urząd.
Osoby, które zdecydują się na udział, na pewno nie będą żałowały. Celem szkoleń jest udzielenie odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości związane z partycypacją publiczną. Jak wykorzystać jej mechanizmy do tworzenia skutecznej polityki lokalnej? Jak zaktywizować społeczność do wspólnego działania? Warsztaty, które poprowadzą specjaliści praktycy (autorzy wielu publikacji dotyczących partycypacji), umożliwią uczestnikom ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz wykorzystywanie jej w działaniu. Akademia Lokalnej Polityki Publicznej chce pomóc również tym samorządowcom, którym idea partycypacji publicznej mówi niewiele lub jest zupełnie obca. Dzięki szkoleniom dowiedzą się, czym tak naprawdę jest i dlaczego lokalne społeczności jej potrzebują.
– Członkowie tych społeczności chcą mieć wpływ na najbliższe otoczenie i zabierać głos w ważnych dla siebie sprawach. Uwzględnienie ich potrzeb jest istotne i leży w interesie władz. Dzięki partycypacji władze zyskują pełniejszy ogląd sytuacji. Prowadzenie dialogu z mieszkańcami pozwala na lepsze rozpoznanie i zrozumienie lokalnych potrzeb, a tym samym na ich lepsze zaspokajanie, a także na trafniejsze planowanie działań i określanie celów. Dzięki partycypacji mieszkańcy wiedzą więcej o działaniach samorządu i lepiej rozumieją decyzje władz, przez co są bardziej skłonni udzielać im poparcia – przekonuje Agata Jagodzińska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, moderatorka Akademii.

Wiedza w praktyce

Prowadzącym szkolenia zależy przede wszystkim na tym, by zdobyte umiejętności były wykorzystywane w codziennym działaniu. Dlatego nacisk kładziony jest na praktykę. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia diagnozy problemów społecznych, wdrażania programów współpracy z mieszkańcami i aktywizowania społeczności lokalnej, dowiadują się, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i jak konsultować dokumenty strategiczne gmin. Po zakończeniu warsztatów osoby biorące w nich udział otrzymują zaświadczenie.
Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach umożliwia także wymianę doświadczeń związanych z partycypacją oraz uzupełnianie wiedzy na bieżąco. Każdy, kto dołączy do ALPP, będzie miał swobodny dostęp do bazy doświadczeń zbieranych cały czas w trakcie realizacji projektu „Decydujmy razem” – systemowego działania współfinansowanego przez Unię Europejską, mającego na celu zwiększanie udziału obywateli we władzy na szczeblu lokalnym, o którym wielokrotnie pisaliśmy we wcześniejszych numerach „Przeglądu”. Udział w Akademii gwarantuje również rozszerzenie wiedzy na temat problemów społecznych, aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia i wdrażania programów oraz strategii, dobrego planowania i technik negocjacyjnych, pomaga też poprawić jakość dokumentów strategicznych gmin i powiatów. Ponadto dla uczestników warsztatów zaplanowana została wizyta studyjna, by zapoznali się z realizacją projektu „Decydujmy razem” na przykładzie jednego z samorządów.
Zajęcia dla samorządowców z województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano kolejno na:
• 21-22 maja – Ełk, warsztat z zakresu zrównoważonego rozwoju „Strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego”,
• 23-24 maja – Olsztyn, warsztat z zakresu integracji społecznej „Nowoczesny samorząd: Budowanie wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych”,
• 4-5 czerwca – Elbląg, warsztat z zakresu przedsiębiorczości i zatrudnienia „Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia”.
Następne edycje szkoleń w ramach Akademii Lokalnej Polityki Publicznej odbędą się na przełomie września i października w województwie podkarpackim oraz na przełomie października i listopada w województwie pomorskim.

Wydanie: 21/2013

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy