Rząd kończy ustawę o pracy zdalnej

Rząd kończy ustawę o pracy zdalnej

Pandemia COVID-19 pokazała, że praca zdalna jest ważnym elementem funkcjonowania wielu firm, a w niektórych przypadkach nawet koniecznością dla ich przetrwania. Do tej pory ten sposób pracy nie został jednak uregulowany w polskim prawie. Według zapewnień minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg trwają prace nad wpisaniem tzw. home office’u do Kodeksu pracy.

Według specjalistów praca zdalna stanie stałym elementem rynku pracy również po pandemii, dlatego wprowadzenie stosownych regulacji w Kodeksie pracy jest bardzo ważne. Dotychczas zasady dotyczące home office’u były w jakimś stopniu regulowane w tzw. specustawie covidowej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdza, że jest na zaawansowanym etapie procesu wpisywania odpowiednich zapisów dotyczących pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji ma również zawierać m.in. zmiany dotyczące telepracy i sugestie zgłaszane przez przedstawicieli polskich pracodawców i pracowników.

Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy zaznaczają jednak, że projekt nadal nie zawiera kliku istotnych kwestii, m.in. nie rozwiązano kwestii kosztów pracy z domu, zagadnień związanych z przestrzeganiem zasad BHP czy też kwestii ochrony danych osobowych.

„Business Insider” informuje o zmianach jakie mają wejść do Kodeksu pracy, a będą to m.in.:

  • Możliwość całkowitego lub częściowego wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych ze wskazanego pracodawcy miejsca – np. z miejsca zamieszkania;
  • Możliwość zlecenia pracy zdalnej przez pracodawcę w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz w okresie trzech miesięcy od momentu jego ustania, a także w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
  • Okazjonalne świadczenie przez pracownika pracy w trybie zdalnym przez 24 dni w roku kalendarzowym;
  • Zobowiązanie pracodawcy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownika o świadczenie pracy w trybie zdalnym, w przypadku pracowników, którzy wychowują dziecko do czwartego roku życia, a także sprawujących opiekę nad członkiem rodziny lub osobą niepełnosprawną;
  • Ustalenie przez pracodawcę przyjmowanych w zakładzie pracy procedur w zakresie ochrony danych osobowych odnoszących się do wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych w formie zdalnej;
  • 30-dniowy termin na rozpatrzenie przez pracodawcę wniosku pracownika o przywrócenie warunków świadczenia pracy, do formy praktykowanej przed przejściem na tryb zdalny;
  • Możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych w formie zdalnej, w zgodzie z zasadami BHP, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia uchybień w tym zakresie – możliwość cofnięcia zgody na świadczenie przez pracownika pracy w trybie home office’u;
  • Konieczność rezygnacji przez pracodawcę z polecenia wykonywania pracy w trybie zdalnym, w przypadku zmiany warunków lokalowych pracownika, uniemożliwiającej świadczenie pracy w trybie zdalnym na dotychczasowych warunkach.

 

fot. Mikey Harris/Unsplash

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy