Siedem lat blagi

Siedem lat blagi

8 kwietnia 2010 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

W najbliższych tygodniach przedstawimy wieloletni plan finansowania budowy naszej ambasady w Berlinie.

25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych ws. wykonania budżetu MSZ za 2009 r.

Fragment wystąpienia posła sprawozdawcy z ramienia Komisji SZ, Michała Marcinkiewicza:

Cały czas z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie inwestycji przy Unter den Linden w Berlinie. Ma tam być zbudowana nowa ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. Przedłuża się to już od kilku lat, ale są szanse, że inwestycja może ruszyć w przyszłym roku.

Fragment wystąpienia wicedyrektora departamentu w NIK, Dariusza Zieleckiego:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny nie zapewniło efektywnego wykorzystania środków na inwestycje […]. Niższe wydatki wynikały głównie z niepełnej realizacji wydatków majątkowych, które zrealizowano tylko w 70%. W szczególności dotyczyło to inwestycji budowlanych, które już po raz kolejny, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, zostały nierzetelnie zaplanowane. Po raz kolejny zwracamy uwagę, że plan inwestycji był wielokrotnie zmieniany. Brak było podstawowych dokumentów, które są niezbędne, jeżeli inwestycje chce się umieścić w planie. W efekcie wszystkich nierzetelności w planowaniu zrezygnowano z ośmiu z dwudziestu planowanych zadań. W związku z tym wykorzystano zaledwie 44% planowanych środków. Zwróciliśmy uwagę na nieefektywny nadzór ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych […] nad problematyką inwestycyjną. Taka uwaga była formułowana także w latach wcześniejszych. Chociaż resort wprowadził pewne zmiany organizacyjne, stworzył specjalną nową komórkę, która zajmuje się problematyką inwestycyjną, jednak dotąd nie uzdrowiło to sytuacji, jeśli chodzi o planowanie i realizację inwestycji*.

16 marca 2011 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

Przebudowujemy substancję materialną MSZ, gdyż nie można być poważnym graczem z wystrojem ambasad z czasów Gierka. Przed naszą prezydencją oddamy do użytku nową siedzibę stałego przedstawicielstwa w Brukseli, naprzeciwko budynku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. To największa inwestycja polskiej dyplomacji w historii; będzie nam służyć wiele lat. Latem oddamy do użytku nową rezydencję ambasadora w Waszyngtonie oraz biuro stałego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku, a jesienią nowy konsulat w Londynie. Trwają inwestycje w Wilnie, Tbilisi i Bagdadzie. Po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego wreszcie rozpoczniemy budowę nowej ambasady w Berlinie.

Inwestycjom towarzyszyły oszczęd­ności – w postaci likwidacji zbędnych placówek, sprzedaży niepotrzebnego mienia. Jesteśmy gospodarni. Unowocześniliśmy MSZ. Dziś polska dyplomacja może się mierzyć z najlepszymi w świecie.

29 marca 2012 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

Tydzień temu ruszył, oby ostateczny, konkurs architektoniczny na budynek ambasady w Berlinie. W przyszłym miesiącu oficjalnie otworzę nową rezydencję ambasadora w Stanach Zjednoczonych. W przebudowie jest budynek konsulatu w londyńskim City. Jednocześnie sprzedawać będziemy za duże lub zbędne nieruchomości w Kolonii, Paryżu, Waszyngtonie, Lille czy Brukseli.

20 marca 2013 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

Rozstrzygnęliśmy międzynarodowy konkurs na nową ambasadę w Berlinie – teraz trwają prace przygotowawcze.

8 maja 2014 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

Ministerstwo, mimo szczupłych środków, realizuje też ważne inwestycje zagraniczne: budowę nowych siedzib ambasad w Berlinie i Mińsku. Będą to obiekty, które swoją symboliką nawiążą do Polski nowoczesnej, coraz zamożniejszej i gotowej dzielić się swoją kulturą oraz zdobyczami nauki.

Strony: 1 2

Wydanie: 3/2015

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy