Siedem lat blagi

Siedem lat blagi

Wypowiedzi w Sejmie dotyczące budowy ambasady RP w Berlinie w czasach kierowania MSZ przez Radosława Sikorskiego

28 listopada 2007 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych ws. projektu budżetu na 2008 r.

Fragment wystąpienia dyrektora generalnego MSZ, Rafała Wiśniewskiego:

Odpowiadając na pytania dotyczące Berlina, muszę powiedzieć, że jestem na etapie zapoznawania się już nawet nie z dokumentacją, która jest tak ogromna, że przerasta możliwości jednego człowieka, ale z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi sprawy Berlina. Mogę państwu obiecać, że w ciągu kilku tygodni w tej sprawie będą musiały nastąpić zasadnicze decyzje.

7 maja 2008 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:
Jestem przekonany, że w odróżnieniu od poprzedników nie będę też potrzebował kolejnych 10 lat na zbudowanie ambasady w Berlinie.

24 czerwca 2008 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych ws. wykonania budżetu za 2007 r.

Fragment wystąpienia sekretarza stanu w MSZ, Jana Borkowskiego:

W ubiegłym roku [2007] nie było istotnych decyzji i wydatków [dotyczących remontu ambasady RP w Berlinie]. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja kierunkowa, czy ta inwestycja, czyli budowa ambasady RP w Berlinie, będzie realizowana w całości środkami MSZ, czy możemy podjąć się realizacji tej inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Wiemy, że takie możliwości istnieją.

Fragment wystąpienia wiceprezesa NIK, Józefa Górnego:

Mogę podać przykład ambasady w Berlinie, ambasady w Waszyngtonie, gdzie [na zadania inwestycyjne] planowano kwotę 7 mln zł, a wykorzystano 64 tys. zł.

22 października 2008 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych ws. projektu budżetu na 2009 r.

Fragment wystąpienia sekretarza stanu w MSZ, Jana Borkowskiego:

Rozpoczynamy działania inwestycyjne w odniesieniu do ambasady w Berlinie.

Fragment wystąpienia dyrektora generalnego MSZ, Rafała Wiśniewskiego:

Jeśli chodzi o Berlin, mogę udzielić państwu odpowiedzi w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jesteśmy gotowi ze zweryfikowanymi założeniami do inwestycji w Berlinie. […] Istnieje koncepcja, żeby [z uwagi na wielkość działki i ograniczenie powierzchni nowej ambasady w porównaniu z planami z 2000 r.] obok ambasady RP powstał budynek promujący wiedzę o historii Polski, o Polsce współczesnej pod roboczą nazwą „Solidarność Haus”. Myślę, że w najbliższych tygodniach projekt ten zostanie na szczeblu kierownictwa rządu rozstrzygnięty. To nie jest projekt MSZ i nie resort spraw zagranicznych miałby być gospodarzem tej powierzchni oraz aranżatorem tego, co ma się w środku odbywać. Do momentu rozstrzygnięcia nie możemy wdrożyć projektowania budynku [ambasady], albowiem wedle przyjętych standardów i przepisów Senatu Berlina nie można na tej działce projektować dwóch budynków w oderwaniu czasowym. […] Dopóki nie ma rozstrzygnięcia, czy na tej działce powstaje tylko ambasada, do której projektowania i budowy jesteśmy gotowi od zaraz, czy też powstają dwa budynki, których projektowanie trzeba skorelować, nie mamy możliwości podjęcia żadnych działań. Mamy zapewnienie ministra Bartoszewskiego, że decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach.

13 lutego 2009 r.

Exposé sejmowe ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego:

W tym roku […] realizować będziemy kilka kluczowych inwestycji, między innymi budowę ambasady naszego kraju w Berlinie, […] Rada Ministrów podjęła też decyzję, że od przyszłego roku inwestycje kluczowe dla zagranicznej reprezentacji polskich interesów, w tym przede wszystkim budowa polskiej placówki w Berlinie, finansowane będą na podstawie rządowego programu wieloletniego.

22 października 2009 r.

Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych ws. projektu budżetu na 2010 r.

Fragment wystąpienia podsekretarza stanu w MSZ, Pawła Wojciechowskiego:

Podstawowym priorytetem, który nie został ujęty w budżecie [chodzi o projekt budżetu na 2010 r.], jest wieloletni plan modernizacji polskich placówek, tam gdzie jest to niezbędne i konieczne, aby poprawić wizerunek i bezpieczeństwo dyplomatyczne. Taki plan został opracowany w odniesieniu do pięciu placówek – czterech wschodnich oraz ambasady w Berlinie.

W odpowiedzi na pytania:

Jest lista naszych priorytetów [inwestycyjnych]. Należą do nich placówka w Berlinie, w Brukseli oraz cztery placówki wschodnie – Wilno, Kijów, Mińsk i Moskwa oraz Sewastopol. Potrzeby są ogromne, ale są priorytetowe inwestycje, które chcielibyśmy zrealizować. Ambasada w Berlinie oraz cztery placówki wschodnie realizowane będą w ramach programu wieloletniego.

Strony: 1 2

Wydanie: 3/2015

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy