Czy Marian Banaś obali rząd Morawieckiego?

Czy Marian Banaś obali rząd Morawieckiego?

Żaden polski polityk nie budzi takiego lęku w Jarosławie Kaczyńskim, Mateuszu Morawieckim i Zbigniewie Ziobrze

Przez lata był jednym z nich. Ma głęboką wiedzę o kulisach działania Prawa i Sprawiedliwości. Wie, kto z kim trzyma i przeciw komu. Wielu wpływowych polityków PiS jest przekonanych, że jako były szef Krajowej Administracji Skarbowej orientuje się, którzy prominentni działacze partii rządzącej kręcili lody albo pomagali je kręcić. Ma silną motywację, odpowiednie środki i ludzi. Stoi na czele instytucji, której zadaniem jest kontrola władzy. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, postawił sobie za cel konsekwentne pokazywanie Polakom zorganizowanego złodziejstwa, zalegalizowanej korupcji i kolesiostwa, które rozkwitły pod rządami jego dawnych kolegów. Żaden polski polityk, nawet Donald Tusk, nie budzi takiego lęku w Jarosławie Kaczyńskim, Mateuszu Morawieckim i Zbigniewie Ziobrze.

Bat na Morawieckiego to wyniki kontroli tzw. wyborów kopertowych. Inspektorzy NIK precyzyjnie opisali, na czym polegało łamanie prawa przez najwyższych przedstawicieli władzy. W ślad za tym do prokuratury poszły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz władze Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. I choć prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, dla wszystkich było jasne, że gdy PiS straci władzę, doniesienia te zostaną podjęte i wnikliwie zbadane.

Premier Morawiecki wie, że na względy Najwyższej Izby Kontroli liczyć nie może. Jego problemy są jednak niczym wobec tego, co już spotkało i jeszcze czeka Zbigniewa Ziobrę. Ministerstwo Sprawiedliwości od stycznia 2020 r. do dziś było kontrolowane co najmniej osiem razy. A informacje płynące z NIK nie są laurkami.

Najświeższe, z 23 września, mówią o wynikach kontroli korzystania z wyłączeń stosowania prawa zamówień publicznych przez jednostki podległe ministrowi sprawiedliwości i przez niego nadzorowane. Inspektorzy NIK ustalili, że przywięzienne zakłady pracy stały się pośrednikami między zleceniodawcami a zewnętrznymi podwykonawcami, w większości niezatrudniającymi więźniów. Stąd już krok do podejrzeń, że podlegający ministrowi Ziobrze klawisze mogli na tym procederze robić niezłe interesy. Jak w filmie „Skazani na Shawshank”.

NIK prowadzi też kontrolę w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości podlegającym ministrowi sprawiedliwości. Jakub Banaś, syn i społeczny doradca prezesa NIK, określił tę instytucję jednoznacznie: „Fundusz Sprawiedliwości to skarbonka dla Solidarnej Polski”.

Dziennikarze ruszyli tym tropem i szybko ustalili, że np. Fundacja Ex Bono z Opola, za którą stoi Małgorzata Wilkos – radna Solidarnej Polski i wieloletnia szefowa biura poselskiego Patryka Jakiego – otrzymała łącznie 9 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa miała być badana przez inspektorów NIK. Dopiero po tym resort rozwiązał umowę z fundacją. Gdy informacja o wynikach kontroli NIK w Funduszu Sprawiedliwości będzie gotowa, opinia publiczna ze szczegółami dowie się, jak politycy Solidarnej Polski wykorzystywali publiczne pieniądze.

Na razie jesteśmy zdani na informacje pochodzące z mediów. Jednym z beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości miało być Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia związane z politykiem Solidarnej Polski Dariuszem Mateckim. Pieniądze z dotacji zostały przeznaczone na utrzymanie portali internetowych Radomskie.info, Szczecinskie24.pl oraz Lubelskie.info.

Tradycyjnie na wsparcie funduszu mogły liczyć kościelny Caritas i fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka. W roku ubiegłym zasilił on także założoną przez byłego egzorcystę, ks. Michała Olszewskiego, Fundację Profeto. Kapłan ten opisał w swojej książce, jak w trakcie obrzędu użył salcesonu, by wypędzić demona z wegetarianki.

W związku ze skalą stwierdzonych nieprawidłowości prezes NIK zwrócił się do premiera o podjęcie pilnych działań naprawczych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Prezes Banaś przekazał też informacje na ten temat szefowi CBA, żądając podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności wykrytych przez jego podwładnych nieprawidłowości. W tym o charakterze korupcjogennym.

Wojny Banasia

Nic dziwnego, że Marian Banaś stał się największym wrogiem rządzących. Już pod koniec maja, po ujawnieniu wyników kontroli w sprawie tzw. wyborów kopertowych, w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Sieci” Jarosław Kaczyński zaatakował prezesa Banasia. Przypomniał, że toczy się wobec niego śledztwo dotyczące nieprawidłowości w jego oświadczeniu majątkowym i zeznaniach podatkowych. „Wielkim błędem naszego systemu prawnego jest, że człowiek, wobec którego toczą się poważne śledztwa, może być prezesem Najwyższej Izby Kontroli”, oświadczył Kaczyński.

Przyczyną kłopotów Mariana Banasia był reportaż Bertolda Kittela wyemitowany we wrześniu 2019 r. w TVN 24, w którym mowa była o tym, że prezes NIK wynajmuje należącą do niego krakowską kamienicę podejrzanym biznesmenom.

W reakcji na supozycje Kaczyńskiego prezes NIK złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Chodzi o publiczne znieważenie i poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Prezesem NIK oraz jego rodziną z całą bezwzględnością zajęli się również podlegli Zbigniewowi Ziobrze prokuratorzy. Lecz Marian Banaś pozostał niewzruszony. A kolejne informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez NIK ujawniają skalę patologii kwitnącej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS boją się, że swoimi działaniami Banaś przyczyni się do upadku ich rządów.

Ostatnio na Wiejskiej przyjął się brzydki obyczaj, że gdy Marian Banaś wchodzi na trybunę sejmową, posłowie PiS ostentacyjnie opuszczają salę. Tak było 15 września, gdy omawiał nieprawidłowości związane z organizacją wyborów prezydenckich w 2020 r., i dwa dni później, gdy prezentował sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Najwyższej Izby Kontroli. Notabene na sali nie było wtedy także części posłów opozycji, którzy wybrali imprezę urodzinową dziennikarza Roberta Mazurka, co Banaś skwitował na Twitterze: „Mam trochę żal do redaktora Mazurka. Gdyby mnie zaprosił na urodziny, mógłbym przedstawić sprawozdanie z działalności NIK większej liczbie posłów, niż była w Sejmie”.

Wcześniej, 22 lipca, wywołał wściekłość liderów PiS i entuzjazm posłów opozycji, przedstawiając w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w roku 2020. Precyzyjnie opisał w niej stosowane przez rząd premiera Morawieckiego „mechanizmy obniżające przejrzystość realizacji budżetu”, czyli księgowe sztuczki mające ukryć faktyczne rozmiary długu publicznego.

Mówił m.in., że „finansowanie tarcz finansowych i antykryzysowych w formie, która nie jest wykazywana w długu obliczanym według metodologii krajowej, a jedynie według metodologii unijnej, skutkowało powstaniem na koniec roku 2020 najwyższej dotychczas różnicy między długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych a państwowym długiem publicznym”. To kwota 224 mld zł, czyli 10% produktu krajowego brutto albo 20,2% państwowego długu publicznego! 22 września br. potwierdził to były wicepremier Jarosław Gowin. W wywiadzie udzielonym Radiu Zet zarzucił Morawieckiemu, że wyprowadził i ukrył dług rzędu 300 mld zł w Polskim Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Banaś mówił też o niecelowym i niegospodarnym wydatkowaniu środków publicznych, uchybieniach w udzielaniu i wykorzystywaniu dotacji oraz błędach w ewidencji księgowej i sprawozdaniach budżetowych. Lecz dla polityków Zjednoczonej Prawicy nie to było najgorsze.

Prezes NIK na posiedzeniach sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej lub w trakcie obrad plenarnych  zachowuje kamienną twarz, nie pozwalając sobie na najdrobniejsze aluzje i komentarze. Jakby chciał dać do zrozumienia, że Najwyższa Izba Kontroli pod jego kierownictwem to instytucja, która w końcu robi to, do czego została powołana – patrzy władzy na ręce. Profesjonalnie, rzetelnie, niezależnie i obiektywnie.

Wobec takiej postawy bonzowie z Nowogrodzkiej na razie są bezsilni. Mogą się przyglądać, jak z każdym kolejnym raportem omawiającym wyniki kontroli – czyli opisującym popełnione przez nich „delikty i nieprawidłowości” – rośnie autorytet Izby i jej prezesa. I zastanawiać się, czym to się skończy.

Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem

Jeszcze rok temu część mediów i opozycji miała z Marianem Banasiem problem. Ciągnęły się za nim niewyjaśnione zarzuty. Dziś nawet niechętni mu politycy przyznają, że okazał się sprawnym urzędnikiem, któremu nie sposób cokolwiek zarzucić. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, gdy prezes NIK był obecny na sali, posłowie opozycji zaczynali swoje wystąpienia od wylewnych podziękowań kierowanych w jego stronę.

Działo się tak np. 8 czerwca br., gdy komisja omawiała wyniki kontroli NIK prowadzonej w związku z planowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami prezydenckimi, czyli tzw. wyborami kopertowymi. Posłowie Wojciech Saługa, Michał Szczerba i Marek Rząsa z Platformy Obywatelskiej dziękowali prezesowi oraz inspektorom NIK za dobrze wykonaną pracę. Ich uczucia najpełniej wyraził poseł Tomasz Kostuś (PO), mówiąc: „Chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi i jego współpracownikom za cywilną i polityczną odwagę”.

Ostatnio Donald Tusk określił Mariana Banasia mianem politycznego świadka koronnego, co odczytano jako sygnał, że w przyszłości włos mu z głowy nie spadnie. Od osób, które dobrze znają prezesa NIK, dowiedziałem się, że ta deklaracja wcale go nie ucieszyła. Banaś nie chce być kojarzony z politykami opozycji. Dobrze wie, że najlepszą obroną przed atakami dawnych politycznych przyjaciół są niezależność i profesjonalizm. Oraz konstytucja i prawo gwarantujące mu ochronę przed zakusami władzy.

Jego wizja NIK sprowadza się do prostych zasad – liczą się fakty mające oparcie w dokumentach, a podlegli mu pracownicy mają działać legalnie i z najwyższą starannością. Mają sprawdzać, czy poczynania kontrolowanych instytucji i organów były i są zgodne z prawem i czy pieniądze wydawane są właściwie. Tylko to, a nie polityczne sympatie lub antypatie może być podstawą formułowanych ocen i wniosków.

Na razie ten model działania sprawdza się bardzo dobrze. Liderzy opozycji żywią nadzieję, że NIK pod jego kierownictwem stanie się „biczem bożym” na pisowców, lecz sam Banaś tego tak nie postrzega. Chce pozostać niezależny i jest zimny jak głaz. Rozumie, że polityczni wrogowie PiS nie muszą być przyjaciółmi Mariana Banasia.

Ataki od środka i z zewnątrz

Ponieważ dotychczasowe próby wyeliminowania Mariana Banasia zawiodły, kompetentne organy zajęły się jego synem Jakubem i jego żoną. A politycy PiS zadbali o intrygi wewnątrz NIK. W kierownictwie Izby w 2019 r. znaleźli się dwaj byli posłowie PiS, Tadeusz Dziuba i Marek Opioła, oraz Małgorzata Motylow, o której wiadomo, że dobrze zna córkę prezydenta Lecha Kaczyńskiego Martę. Pieczę nad poczynaniami prezesa NIK mieli sprawować Dziuba i Opioła.

W lipcu 2020 r. dr Bogdan Skwarka, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK, wysłał do wiceprezesa Dziuby ostry list, zarzucając mu próby manipulowania wynikami kontroli dotyczącej działalności Beaty Kempy jako ministra do spraw pomocy humanitarnej w latach 2017-2019. W efekcie Marian Banaś odsunął Dziubę od nadzoru nad kontrolami i złożył doniesienie do prokuratury, która oczywiście odmówiła wszczęcia postępowania. Prezes NIK wysłał też wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o odwołanie Tadeusza Dziuby z funkcji. Także bez efektów.

Marek Opioła na początku 2021 r. odszedł z Izby, gdyż został członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu i sprawy krajowe przestały go obchodzić. Głównym przeciwnikiem Banasia wewnątrz NIK pozostał Dziuba.

Terenem starć prezesa Banasia i jego adwersarzy stało się Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacja jest trudna. W przyszłym roku kończy się kadencja kilku członków tego gremium. Dziś liczy ono 10 osób, choć powinno być 18. Jeśli w kolegium nie będzie kworum, NIK nie będzie mogła przyjąć przedstawionego przez prezesa rocznego planu pracy Izby ani zaopiniować i przyjąć wniosków z najważniejszych kontroli. Nastąpi paraliż prac. Wszystkie dotychczasowe kandydatury przedstawione w tym roku przez Mariana Banasia marszałek Sejmu Elżbiecie Witek zostały przez nią odrzucone. Już w sierpniu br. wiceprezes Dziuba próbował zerwać kworum, lecz mu się nie udało. To przedsmak tego, co czeka Izbę.

Ostrzej też za prezesa Banasia i jego bliskich wzięła się Prokuratura Regionalna w Białymstoku. 5 lipca br. skierowała do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. 10 sierpnia br. zebrała się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, by rozstrzygnąć tę kwestię. Posłowie opozycji  zarzucili prokuraturze błędy formalne we wniosku. Dariusz Joński (PO) domagał się wykluczenia z obrad posła PiS Krzysztofa Tchórzewskiego, byłego ministra energii, który wspierał projekt budowy elektrowni w Ostrołęce. Dowodził, że jego udział w sprawie jest badany przez NIK, więc uczestnictwo Tchórzewskiego w posiedzeniu komisji oznacza konflikt interesów. Inni posłowie Koalicji Obywatelskiej domagali się wycofania wniosku prokuratury z porządku obrad do czasu wyjaśnienia konfliktów interesów wynikających z krytycznych raportów NIK na temat działalności Funduszu Sprawiedliwości oraz funkcjonowania więziennictwa, za które odpowiedzialny był minister Zbigniew Ziobro. Ostatecznie posłowie opozycji obronili prezesa Banasia. Komisja nie głosowała nad wnioskiem prokuratury. Dojdzie do tego, gdy jej członkowie bardziej szczegółowo zapoznają się z dokumentami. Czyli nieprędko.

Kłopoty nie ominęły Jakuba Banasia, który w lipcu br. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA na lotnisku Balice w Krakowie, gdy wracał z żoną z urlopu. Przewieziono ich do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszeli po siedem zarzutów, m.in. wyłudzenia 120 tys. zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i 80 tys. zł podatku VAT. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe oraz dozór policyjny. Władza pokazała szefowi NIK, że nie żartuje.

Czy akcja wywoła reakcję?

Wydaje się, że Marian Banaś i podlegli mu inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli nie muszą robić nic szczególnego, by pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość. Ta formacja pogrąża się dziś sama. Mogą jednak ten proces przyśpieszyć. Wystarczy, by sumiennie wypełniali obowiązki. Prezes Banaś już dawno wysłał podwładnym sygnał, by nie zwracali uwagi na naciski zewnętrzne i wewnętrzne i prezentowali w informacjach o wynikach kontroli opis zdarzeń zgodny z rzeczywistością. To bardzo istotna zmiana, gdyż – jakkolwiek patrzeć – od prezesa Janusza Wojciechowskiego (lata 1995-2001) poprzez Mirosława Sekułę (lata 2001-2007), Jacka Jezierskiego (lata 2007-2013) i Krzysztofa Kwiatkowskiego (lata 2013-2019) kolejni prezesi NIK byli raczej ustępliwi wobec aktualnie rządzących. Co miało wpływ na wyniki prac Izby. Nie da się tego powiedzieć o Marianie Banasiu.

Choć czas nie działa na jego korzyść i PiS zapewne doprowadzi w końcu do paraliżu prac Najwyższej Izby Kontroli, to rząd także ma niewiele czasu. Trudno wskazać dziedzinę, w której inspektorzy NIK nie mogliby znaleźć nieprawidłowości. Kiepska jest sytuacja w sektorze zbrojeniowym. Karuzela stanowisk w Polskiej Grupie Zbrojeniowej pogłębiła kłopoty, których i tak nie brakowało. Ostatnio Prokuratura Regionalna w Krakowie wysłała do zakładów Mesko SA w Skarżysku-Kamiennej funkcjonariuszy CBA, by zajęli się doniesieniem byłego zarządu tej firmy o nieprawidłowościach związanych z inwestycjami w latach 2015-2021. A są jeszcze sprawy produkowanego w radomskim Łuczniku karabinka Grot i PGZ Stoczni Wojennej.

Dodajmy do tego kłopoty z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów oraz budową elektrowni w Ostrołęce. Tam już są, albo za chwilę się pojawią, inspektorzy NIK. Wkrótce przyjdzie czas na zbadanie, co się stało z pieniędzmi wydanymi na walkę z pandemią, w tym z programem szycia maseczek chirurgicznych w kraju czy „polską szczepionką przeciw COVID-19” oraz lekiem przeciw COVID-19. Najwyższa Izba Kontroli z pewnością będzie też chciała zbadać, jak wygląda budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego czy nowych tras kolejowych. I co z kontrolą wydatków setek miliardów złotych, które Polska ma otrzymać z Brukseli na odbudowę gospodarki po pandemii? Lecz akcja wywoła reakcję rządzących.

Czy liderzy PiS pozwolą Marianowi Banasiowi tak się rozbuszować? Moim zdaniem nie. Prezes NIK jeszcze wielokrotnie przyprawi rządzących o ból głowy. Może nawet stworzy standard funkcjonowania tej instytucji, który przetrwa jego kadencję. Ale w przyszłym roku rządzący, w najlepszym wypadku, doprowadzą do paraliżu prac Izby. I skończy się rumakowanie.

m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Fot. Maksymilian Rigamonti/Forum

Wydanie: 40/2021

Kategorie: Kraj

Komentarze

  1. Anonim
    Anonim 27 września, 2021, 19:16

    Ciekawy artykuł…szkoda że tak trudny do znalezienia…

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy