Strategia na trudne czasy

Strategia na trudne czasy

Czy w Polsce można osiągnąć trwałe i szybkie tempo wzrostu gospodarczego? Książka, będąca efektem konferencji naukowej zorganizowanej przez centrum TIGER w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, odpowiada, że można – trzeba jednak spełnić szereg warunków. Autorzy, wybitni polscy ekonomiści, podkreślają, że konieczne są reformy strukturalne, inwestycje w kapitał ludzki i w rozwój infrastruktury oraz polityka finansowa sprzyjająca równowadze ekonomicznej. Najważniejsze zaś, że wskazują oni, jak to zrobić – choć oczywiście ta wiedza nie gwarantuje jeszcze sukcesu. „To wszystko jest możliwe, ale to wszystko jest zarazem niepewne. To zależy od naszej wiedzy, od jakości polskiej klasy politycznej, od funkcjonowania polskiej demokracji”, podsumowuje prof. Grzegorz W. Kołodko. Naukowcy, których referaty złożyły się na tę książkę, są umiarkowanymi optymistami – i przewidują, że w latach 2005-2007 średnie tempo rozwoju w Polsce wyniesie 4,54%.

Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, praca pod redakcją naukową Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004, s. 434.

AD

Wydanie: 43/2004

Kategorie: Książki
Tagi: AD

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy