Czy superniania z programu TVN, Dorota Zawadzka, byłaby dobrym rzecznikiem praw dziecka?

Czy superniania z programu TVN, Dorota Zawadzka, byłaby dobrym rzecznikiem praw dziecka?

PRO

Mirosława Kątna,
współtwórczyni Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
b. kandydatka na rzecznika praw dziecka
Tak i nie. Superniania jest doświadczonym psychologiem, zna metody wychowawcze wieku dziecięcego. To znakomity nauczyciel-wychowawca, i o tym wiemy. Nie wiemy natomiast, bo tym się Dorota Zawadzka jeszcze nie wykazała, czy ma wystarczającą wiedzę na temat sytuacji dzieci w Polsce, np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy potrafi się upominać o właściwe rozwiązania systemowe, czy umie współpracować z organizacjami pozarządowymi i być niekiedy wyrzutem sumienia dla władz różnego szczebla.

KONTRA

Maria Łopatkowa,
pisarka, pedagog, kawaler Orderu Uśmiechu
Nie. Powinno się brać kogoś, kto dla dzieci zrobił coś, ale nie za pieniądze. Mamy wiele takich osób, jak np. Marek Michalak, który jeszcze jako nastolatek założył organizację pomocy dzieciom w Świdnicy. Na funkcję rzecznika praw dziecka, o utworzenie której walczyłam w parlamencie, nie powinni być mianowani ludzie z politycznego naboru czy np. popularni pracownicy telewizji, ale tacy, którzy z pracy dla dzieci uczynili cel swojego życia, a przy tym znają się na prawach dziecka.

Wydanie: 17-18/2008, 2008

Kategorie: Pytanie Tygodnia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy