Tag "Andrzej Werblan"

Powrót na stronę główną
Publicystyka

Prawda o 4 czerwca

Partyjni reformatorzy parli do zmian, a Solidarność zachowywała się podejrzliwie i nieufnie

Wywiady

W marcu królował żywioł

Wydarzenia marcowe już drugiego dnia nie były sterowane, nie stali na ich czele żadni komandosi, bo oni wszyscy byli w więzieniach

Bronisław Łagowski Felietony

Porozumienie, ale niepełne

Wolność w życiu społecznym jest niczym innym jak rozumnością

Wywiady

Sierpień ’80 – walka o sukcesję

Nie byłoby Sierpnia bez dekady gierkowskiej

Wywiady

Gomułka i Wyszyński – wojna o Polskę

Gomułka miał ambicje być wodzem narodu, Wyszyński też. To było zderzenie dwóch indywidualności

Historia

Pół miliona zabitych oficerów Armii Czerwonej

Walki na froncie wschodnim świadczą bardziej o niezwykle zaciętej i okrutnej wojnie niż o szastaniu żołnierskim życiem Historia II wojny światowej obrosła licznymi mitami, najczęściej ukierunkowanymi politycznie. Oczywiście doszły one do głosu w medialnej wrzawie wokół

Wywiady

Naród nie może zginąć – rozmowa z prof. Andrzejem Werblanem

– Bez wywalczenia przez Gomułkę znacznej autonomii w stosunkach z Moskwą gierkowskie otwarcie ku Zachodowi byłoby niemożliwe. Gomułka nie był ulubieńcem Kremla. Nie czuł się jego wasalem, nie zawdzięczał stanowiska jego poparciu. Ze Związkiem Radzieckim wiązały go silniej interesy niż ideologia, interesy ustroju, który uważał za zbawienny dla Polski, przede wszystkim jednak interesy państwowe – mówi prof. Andrzej Werblan, który obchodzi jubileusz 90-lecia. I dodaje: – Bierut przedłużał śledztwo przeciw Gomułce, ale czy robił to specjalnie, jest nie do rozstrzygnięcia. Nie wolno lekceważyć też samego Gomułki, który miał niezwykle silny i twardy charakter.

Książki

Świadek historii

Rozmowa rzeka Jerzego Urbana z Martą Stremecką to wydarzenie wydawnicze. Urban daje świadectwo historii. Na ile wiarygodne? A także, z jakiego stanowiska wobec tej historii urobione i wyrażone? Głównym wyznacznikiem politycznej orientacji Jerzego Urbana był realizm, silne poczucie rzeczywistości i niechęć do ideologicznej frazeologii. W języku Urbana nieobecne były interesy proletariatu i zasady socjalizmu, panowały niepodzielnie reguły polityki, interesy państwa, racje pragmatyczne – pisze prof. Andrzej Werblan.

Historia

Liczenie strat – polemika z Eugeniuszem Janułą

Ilu radzieckich żołnierzy zginęło w operacji berlińskiej W interesującym skądinąd artykule Eugeniusza Januły o „wyścigu” trzech radzieckich marszałków do Berlina w ostatnich tygodniach II wojny światowej („Przegląd” nr 19) znalazły się informacje o wątpliwej ścisłości. Autor nie informuje

Historia

PPS to już tylko historia?

Nikt tak jak Witold Skrabalak nie przedstawił po 1989 roku obszernego zarysu dziejów ruchu socjalistycznego Polską Partię Socjalistyczną założono przed 118 laty. To szmat historii, więcej niż jedna epoka. Już pięć pokoleń uczestniczy w tej historii,