Tag "Andrzej Zadura"

Powrót na stronę główną
Rolnictwo

Praktyki w ośrodkach hippicznych w Anglii

W bieżącym roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) rozpoczęła przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) realizację programu wspierania praktyk zagranicznych dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. W 2001 r. AWRSP

Rolnictwo

Nie tylko dla absolwentów

Dofinansowanie przez AWRSP rolniczych praktyk zagranicznych osób wywodzących się ze środowisk popegeerowskich Jednym ze statutowych obowiązków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jest udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin