Tag "Józef Piłsudski"

Powrót na stronę główną
Historia

Jak stałem się socjalistą

Redakcja lwowskiego czasopisma „Promień”, przeznaczonego dla młodzieży szkół średnich sympatyzujących z Polską Partią Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska (współpracująca z PPS zaboru rosyjskiego) redakcja lwowskiego czasopisma „Promień” zwróciła się w 1903 r. do wybitnych działaczy socjalistycznych z prośbą