Tag "Leszek Konarski"

Powrót na stronę główną
Kraj

”Biskup” kościoła kochanków

Płacił składki na ZUS i zryczałtowany podatek jak duchowny, zabrakło mu tylko wiernych Największym marzeniem 36-letniego Marcina W., kilkakrotnie w przeszłości karanego, znanego głównie w środowisku krakowskich gejów, było posiadanie własnego Kościoła i pełnienia w nim funkcji

Kraj

Lojalka

Prezydent Krakowa podpisał zobowiązanie, że będzie informował Zarząd Regionu “Solidarności” o wszystkich planach gminy O tym, że zasiadający w samorządowych władzach Krakowa przedstawiciele AWS, mający absolutną większość zarówno w Zarządzie, jak i w Radzie Miasta, nie podejmą żadnej poważniejszej

Kraj

Wypędzić za miasto

Od dwóch lat władze Krakowa próbują przejąć fortyfikację na Kopcu Kościuszki bronione przez radio RMF FM Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa z kierownictwem radia RMF FM rozmawiają za pośrednictwem prasy. Podobnie postępuje druga strona. Gdy na sesjach

Wywiady

Złudna magia cyfr

Im szybszy rozwój techniki, tym większe niebezpieczeństwo, że do władzy może dojść polityk o poglądach z epoki głębokiego średniowiecza Rozmowa z prof. Aleksandrem Krawczukiem Prof. ALEKSANDER KRAWCZUK – historyk i pisarz, wielki propagator wiedzy o antyku, profesor

Kraj

Kolegów stu

W połowie grudnia ub. roku Zarząd Miasta Krakowa zlecił swoim pracownikom przygotowanie zlecenia dla warszawskiej firmy ”Dom i Miasto” posła Czesława Bieleckiego. Chodziło o koreferat do ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”. Wysokość

Kraj

Ojciec gminnego cudu

Już tyle razy z pieniędzy podatników zapłacono za błędy burmistrza Kracika, że poseł Kracik dałby sobie spokój z udawaniem w Sejmie, że broni ich interesów Pod sam koniec ostatniej sesji: Rady Miejskiej w podkrakowskich Niepo­łomicach, która odbyła się 30