Tezy

Tezy

Wojciecha Olejniczaka do dyskusji przedkongresowej w Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1. Nie ma silnej lewicy polskiej bez silnego – politycznie, organizacyjnie i programowo – Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziś wszyscy jesteśmy zmęczeni: od ośmiu lat znajdujemy się w okresie nieustającej kampanii wyborczej, od czterech uzyskujemy rezultaty mniejsze, niż oczekiwaliśmy. Rok 2008 jest rokiem bez kampanii wyborczej – trzeba go maksymalnie wykorzystać do regeneracji sił, odzyskania woli walki, przygotowania ofensywy na lata najbliższe. To dobry czas, aby odpowiedzieć sobie na pytania: o co walczymy, jakie bitwy musimy wygrać, jak zorganizować własne wojsko, gdzie i jakich szukać sojuszników. O CO WALCZYMY 2. Celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zbudowanie solidarnego, obywatelskiego społeczeństwa, silnego i sprawnego państwa oraz wspieranie efektywnej gospodarki. Interesuje nas taka Polska, z którą z dumą wkroczymy w najbliższe dziesięciolecia. Z jednej strony, Polska bez nienawiści i zawiści, ufająca swoim obywatelom, respektująca ich godność, prawa i wolności. Surowa, ale i sprawiedliwa wobec tych, którzy godzą w interesy i wolności innych. Z drugiej strony, Polska silnie interweniująca tam, gdzie trzeba pomóc, gdzie człowiekowi dzieje się krzywda, gdzie bez swojej winy ma on gorsze szanse życiowe niż inni. Państwo z aktywną polityką socjalną, mocno wspierające aktywne zawodowo i edukacyjnie postawy obywateli. Państwo bez biedy i bezdomności, otwierające życiowe szanse bez względu na miejsce zamieszkania, bogactwo rodziców i własny majątek. Dające bezpłatny i równy dostęp do zdrowia, edukacji, sportu i kultury. Niedzielące obywateli wedle wieku, pochodzenia społecznego czy wyznawanych poglądów. Naszym zasadniczym celem na najbliższe lata jest zrównanie poziomu życia w Polsce z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. 3. Polska ma być państwem gwarantującym prawa i wolności obywatelskie. Lewica pryncypialnie stoi na gruncie wartości konstytucyjnych III RP. Nikt nie może być w gorszej sytuacji z powodu swych poglądów politycznych, przekonań religijnych, koloru skóry bądź orientacji seksualnej. Wolność sumienia i wyznania dotyczy tak wierzących, jak i niewierzących. Państwo powinno być świeckie, a życie religijne wyraźnie oddzielone od działania instytucji państwowych: szkoły, wojska i służb mundurowych, urzędów i władz każdego szczebla. Finanse kościelne rozdzielone od pieniędzy publicznych. Nie jesteśmy ani antykościelni, ani nie jesteśmy wrogami religii. Chcemy tylko jasnych i precyzyjnych granic w określaniu ról społecznych. Nikt, kto nie ma demokratycznej legitymacji i wiążącej się z nią politycznej odpowiedzialności, nie może rościć sobie większego prawa do wpływu na władze państwa i ich działanie niż zwykły obywatel. 4. Miejsce Polski jest w Europie. Lewica opowiada się za dalszą integracją europejską jako gwarancją udziału naszych Rodaków w światowej konkurencji o poziom życia, awans cywilizacyjny, bezpieczeństwo socjalne i polityczne. Musimy określić nasze miejsce pomiędzy luźną federacją państw europejskich a koncepcją Stanów Zjednoczonych Europy, nie rezygnując z narodowej tożsamości historycznej, kulturowej i cywilizacyjnej. Ze wspólnym stanowiskiem w tej mierze musimy wyjść przed najbliższymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. JAKIE BITWY W NAJBLIŻSZYM CZASIE TRZEBA WYGRAĆ 5. O socjalny kształt Polski. Musimy odświeżyć i wypełnić prawdziwą treścią – a nie wyborczymi sloganami – hasło Polski solidarnej i opiekuńczej. Nie może być wątpliwości, że polskiej lewicy bliższe jest skandynawskie państwo dobrobytu niż latynoamerykański kapitalizm w nadwiślańskiej wersji. Stąd za konieczne uważamy: – walkę o to, aby płaca minimalna w Polsce nie była niższa niż 50% średniej krajowej; – przyjęcie mechanizmów wzrostu płac w budżetówce proporcjonalnie do wzrostu płac w gospodarce narodowej, tak aby zatrudnienie w służbie państwowej nie mogło być skazaniem się na gorszy poziom życia; Stosowny projekt zmian w Karcie nauczyciela został złożony przez Klub Poselski SLD. Przewidujemy zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim w tej sprawie. ZNP może na nas liczyć. Pytanie: które grupy budżetówki powinny być objęte podobnymi podwyżkami w pierwszej kolejności? – wzrost nakładów na służbę zdrowia poprzez zwiększenia składki zdrowotnej do 12% i stosowne zmniejszenie dochodów budżetowych. Sprzeciwiamy się współpłaceniu za leczenie przez wszystkich obywateli i jakimkolwiek rozwiązaniom tworzącym możliwości prywatyzacji społecznej służby zdrowia; Stosowny projekt ustawy został przez KP LiD już złożony. Pytanie: Jak można zmniejszyć marnotrawstwo

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 08/2008, 2008

Kategorie: Opinie