Tag "Wojciech Olejniczak"

Powrót na stronę główną
Aktualne Przebłyski

Onyszkiewicz o Napieralskim

Kiedyś, gdy szefem SLD był Wojciech Olejniczak. Budowano porozumienie Lewica i Demokraci. Miało ono perspektywy. Ale nie miało szczęścia

Opinie

Zadrobić zapóźnienie. Krok drugi

W instytucjach wspólnotowych toczą się obecnie prace nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Najważniejszą – obok Wspólnej Polityki Rolnej – pozycją budżetową będzie polityka spójności. W budżecie na lata 2007-2013 w ramach polityki spójności Polsce przyznano 67 mld euro. Do 2014 r. Polska ma posiadać podstawową infrastrukturę transportową na europejskim poziomie. Kolejne cele polityki spójności to inwestycje we wzrost i miejsca pracy oraz współpraca terytorialna. To wokół instrumentu „Łącząc Europę” rozegra się więc zapewne jedna z najważniejszych politycznych batalii w Brukseli podczas negocjacji budżetowych –pisze Wojciech Olejniczak, poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI).

Kraj Opinie

Wspólna Polityka Rolna, ale jaka?

Proponuję zmianę kolejności priorytetów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powinien on służyć przede wszystkim poprawie jakości życia na wsi Na terenach wiejskich mieszka w Polsce 14,9 mln osób – stanowi to 38% naszego społeczeństwa. Jak

Świat

Europejska solidarność na przykładzie Mazowsza

To, jak będzie wyglądać nasze najbliższe otoczenie: drogi, pociągi, parki, w znacznym stopniu zależy od tego, ile pieniędzy otrzymają polskie regiony w ramach unijnej polityki spójności. W 2014 r. zacznie funkcjonować nowy siedmioletni budżet Unii

Opinie

Czystki to specjalność PiS

Wybory samorządowe w Warszawie wzbudziły wiele emocji. Przynajmniej na lewicy emocje te nie opadły po ogłoszeniu oficjalnych wyników. W mediach rozpowszechniana jest teza o porażce SLD w stolicy. Ile jest ona warta? Odwołajmy się właśnie do wyników wyborów z 21

Kraj

Superwtorek w Sojuszu?

Dobrze byłoby rozważyć instytucję prawyborów w SLD Dzisiejsze spotkanie Rady Krajowej, wspólne z szefami rad powiatowych, jest przygotowaniem do Kongresu SLD, który odbędzie się w czerwcu. Jest pierwszym krokiem w nowej rzeczywistości politycznej, która ukształtowała się po październikowych

Opinie

Tezy

Wojciecha Olejniczaka do dyskusji przedkongresowej w Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1. Nie ma silnej lewicy polskiej bez silnego – politycznie, organizacyjnie i programowo – Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziś wszyscy jesteśmy zmęczeni: od ośmiu lat znajdujemy się w okresie nieustającej