Udało się przełamać zmowę milczenia

Udało się przełamać zmowę milczenia

W planowanym na czerwiec zakończeniu postępowania przeszkodzić mogą jedynie jakieś nieprzewidziane komplikacje

W trzech kolejnych tegorocznych wydaniach Przeglądu (nr 21.-23.) zajęliśmy się gigantyczną aferą korupcyjną w polskiej piłce nożnej, trwającą już ponad 10 lat. Przedstawiliśmy zapiski z wyznań futbolowych grzeszników i rozmowę z Dominikiem Pankiem, dziennikarzem portalu PolskieRadio.pl, autorem blogu o korupcji w futbolu Piłkarska Mafia. Aby dopełnić obraz, prezentujemy stanowisko oraz opinię prowadzącej śledztwo Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu.

Prok. Anna Zimoląg – rzeczniczka prasowa Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

Kiedy państwo, jako prokuratura, zorientowaliście się, że należy się zająć tym, co się dzieje w polskiej piłce nożnej?

– Procesowo w maju 2005 r., po otrzymaniu z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu stosownych materiałów stanowiących podstawę wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Możliwość ścigania zachowań związanych z ustawianiem meczów, wręczaniem i przyjmowaniem korzyści majątkowych pojawiła się wraz z wprowadzeniem 1 lipca 2003 r. do Kodeksu karnego przepisu art. 296b k.k. W momencie uzyskania informacji o korupcji przy organizowaniu zawodów sportowych prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze.

Grupa przestępcza istniała

Dysponujecie dowodami, że istniała grupa przestępcza, której szefem był Ryszard Forbrich, zwany Fryzjerem. Jakiego typu są to dowody?

– Faktu istnienia zorganizowanej grupy przestępczej można dowieść na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego – zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, analiz połączeń telefonicznych, mechanizmów i sposobów kontaktowania się zainteresowanych, podejmowania decyzji, sposobu przekazywania informacji, egzekwowania poczynionych ustaleń. Wskazuje on istnienie szerokiej aktywności przestępczej, która wykraczała poza zwykłe porozumienie przestępcze. Sprawcy funkcjonowali w ramach stałej więzi organizacyjnej, opartej na szczególnym porozumieniu, dążąc do urzeczywistnienia stawianego wspólnie celu, jakim było popełnianie przestępstw związanych z przyjmowaniem łapówek w zamian za zapewnianie korzystnych wyników sportowych danych klubów.

Niejako przy okazji każdy uczestnik tej grupy osiągał własne cele, które z punktu widzenia interesów grupy były dla niej bardzo korzystne i umożliwiały dalsze prowadzenie przestępczego procederu, jego rozwój i udoskonalanie. Z czasem następowała specjalizacja poszczególnych członków grupy przestępczej. Część odgrywała rolę stałych pośredników między nieuczciwymi działaczami a sędziami i obserwatorami. Pośrednicy ci wykorzystywali swoją pozycję w lokalnym środowisku sędziów i obserwatorów, wynikającą z pełnienia funkcji w okręgowych związkach piłki nożnej, funkcję obserwatorów, którzy poprzez swoje noty mają bezpośredni wpływ na ocenę i pozycję arbitra w rankingu sędziowskim, czy też pozycję najbardziej znanych i poważanych arbitrów, wynikającą z wieloletniego funkcjonowania w środowisku piłkarskim.

Strony: 1 2 3

Wydanie: 27/2015

Kategorie: Sport

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy