Uroczystość w 78. rocznicę likwidacji więzienia Pawiak

Uroczystość w 78. rocznicę likwidacji więzienia Pawiak

28 lipca 2022 r. o godz. 15.00 na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości, odbędą się uroczystości poświęcone upamiętnieniu tragicznej likwidacji więzienia Pawiak w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego. W planie obchodów przewidziane są okolicznościowe przemówienia, złożenie wieńców pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego w asyście warty honorowej Wojska Polskiego oraz przedstawienie teatralne „Pawiak’ 44”.

Niemcy w latach II wojny światowej wprowadziły w stolicy Polski terror na niespotykaną dotąd skalę. Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie zapisały się na kartach historii Warszawy, jest brutalna likwidacja Pawiaka i zacieranie śladów zbrodni, jakich dopuszczali się Niemcy przez pięć lat okupacji na Pawiaku i w areszcie śledczym na Szucha. Likwidacja więzienia Pawiak pod koniec lipca 1944 r. pociągnęła za sobą ogromną liczbę ofiar. W ostatnich dniach lipca 1944 r z Pawiaka wywieziono w nieludzkich warunkach ok. 1800 więźniów do obozów koncentracyjnych. W czasie transportu bez wody i powietrza setki więźniów udusiły się. Gestapo spaliło ich ciała na stacji kolejowej w Skierniewicach. Dziesiątki więźniów rozstrzelano w ruinach getta. Wielu więźniów z tego transportu nie przeżyło obozów koncentracyjnych.

– Niestety, fakt bestialskiej likwidacji więzienia Pawiak, który miał miejsce tuż przed 1 sierpnia 1944 r., jest mało znany. Trzeba o nim mówić, aby żyjącym kombatantom i byłym więźniom Pawiaka powiedzieć PAMIĘTAMY! Chcemy, aby te i inne fakty związane z II wojną światową były znane i ostrzegały przed nienawiścią i nazizmem – mówi Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.

Na oficjalny program uroczystości, w oprawie honorowej Wojska Polskiego, złożą się: przemówienia okolicznościowe, w tym byłych więźniów Pawiaka, modlitwa ekumeniczna, złożenie wieńców pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz część artystyczna – przedstawienie teatralne „Pawiak ’44” w reżyserii Marii Reif – na podstawie wspomnień byłych więźniów z transportów likwidacyjnych Pawiaka.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy