Watchdog skarży TK w Strasburgu

Watchdog skarży TK w Strasburgu

W poniedziałek 4 października na wokandę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ma trafić sprawa ze skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog przeciwko Polsce. Chodzi o nieprzekazanie w trybie dostępu do informacji publicznej kalendarza spotkań Julii Przyłębskiej.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wniosło do Trybunału Konstytucyjnego prośbę o udostępnienie kalendarza spotkań prezes i wiceprezesa TK od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku. Aktywiści interesowali się też ewidencją osób, które wchodzą i wychodzą z budynku Trybunału (również od 1 stycznia 2017 r.). Prośbę o udostępnienie danych wniesiono w trybie dostępu do informacji publicznej.

Julia Przyłębska odmówiła udostępnienia danych, twierdząc, że jej kalendarz nie jest dokumentem urzędowym. Tak samo twierdzono w przypadku ewidencji wejść i wyjść z siedziby Trybunału. Decyzje polskich sądów zdawały się podtrzymywać stanowisko prezeski TK.

Watchdog odwoływał się do kolejnych instancji władzy sądowniczej, twierdząc, że udostępnieniu podlegają wszystkie informacje dotyczące osób, które sprawują funkcje w podmiotach władzy publicznej. Jednak zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny oddaliły sprawę. Stowarzyszenie, wyczerpując ścieżkę legislacyjną w Polsce, złożyło skargę do ETPCz.

Pracownicy Stowarzyszenia Watchdog podkreślają, że sprawa, która trafiła właśnie na wokandę Trybunału w Strasburgu, pod numerem 10103/20, jest kluczowa dla prawa do informacji w Polsce, które ma istotny wpływ na rzetelność debaty publicznej nad Wisłą.

 fot. CherryX/Wikipedia

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy