Wielki festiwal informatyczny – Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2015

Wielki festiwal informatyczny – Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego 2015

Poważne debaty, popularyzacyjno-edukacyjne konferencje, konkursy dla młodszych i starszych oraz towarzyskie spotkania – to tylko część atrakcji zaplanowanych w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Podobnie jak w latach ubiegłych formuła wydarzeń – trwających z różnych natężeniem od marca do czerwca – jest otwarta, mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani tematyką rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 Polskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) już po raz 9. organizowane są przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy współudziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także wsparciu administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm i mediów publicznych. Hasłem tegorocznej edycji jest „Telecommunications and ICTs: drivers of innovation”, które realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, takich jak nowe interfejsy użytkownika czy inteligentne miasta.

Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca i kulminacją informatyczna fiesta, co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji. Wśród imprez towarzyszących tegorocznym obchodom zaplanowano m.in. konkursy, konferencje oraz imprezy informacyjne, których głównym celem jest popularyzowanie idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań informatycznych. Wydarzenia składające się na obchody ŚDSI 2015 w Polsce są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Punktem kulminacyjnym ŚDSI 2015 będzie, zgodnie z tradycją, Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – impreza ciesząca się renomą dorocznego święta całej branży teleinformatycznej.

Obchody ŚDSI 2015 zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, patronatem Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Houlin Zhao oraz patronatem instytucjonalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Ponadto patronatu nad poszczególnymi wydarzeniami udzielili: Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie:

http://www.sdsi.pti.org.pl/index.php/pol/Program-obchodow.

 

Wybrane najbliższe wydarzenia :

Konferencja „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”

Termin: 11 maja 2015
Miejsce: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
Organizatorzy: PIIT, PTI, AGH

Ważnym warunkiem jest lokalizowanie informacji w przestrzeni dla funkcjonowania smart city miasta przy wykorzystaniu map cyfrowych i narzędzi informatycznych. Chodzi tu o rozmieszczenie sieci energetycznych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, usytuowanie zjawisk atmosferycznych, rozkład i przebieg ruchu drogowego oraz umiejscowienie ewentualnych awarii technicznych, następstw zjawisk pogodowych czy wypadków drogowych. Miasta są także swoistymi „fabrykami danych” przydatnymi w planowaniu i dyskusjach nad budżetami partycypacyjnymi.  Zapisy na konferencje pod adresem: www.piit.org.pl lub www.sdsi.pti.org.pl

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!”

Termin: finał konkursu – w godz.10.00 -15.0012 maja 2015 Centrum  Zielna w Warszawie
Miejsce: Internet
Organizator: PTI

W tegorocznej edycji odnotowaliśmy rekordowa liczba uczestników – zarejestrowało się prawie 30 tys. uczniów, którzy rozegrali łącznie ponad 69 tys. gier.

Celem kolejnej edycji Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Ogłoszenie finalnych wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 12 maja 2015. www.sdsi.pti.org.pl

Konferencja „Jednolity rynek cyfrowy: umiejętności, gospodarka, zatrudnienie”

Termin: 14 maja 2015
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
Organizatorzy: Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński, Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Omówienie działań na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii informacyjnych w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej i projektu Jednolitego Rynku Cyfrowego. Prezentacja programu Digital Single Market przez p. Andrusa Ansipa V-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zapisy na konferencje pod adresem: www.rynekcyfrowy.pl oraz www.sdsi.pti.org.pl

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Termin: 14 maja 2015

Miejsce: Pałacyk Zamoyskich Oranżeria, Warszawa, Foksal 2

Organizatorzy: PTI

Kierownik projektu: Krystyna Pełka-Kamińska, Dyrektor Generalna PTI

Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015

Impreza środowiskowo-integracyjna mająca już ustaloną wysoką renomę; wręczenie nagród związanych ze społeczeństwem informacyjnym (Info Star); kuluarowa wymiana poglądów. Sponsorem Gali jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA, firma INTEL oraz Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. Możliwość zakupu zaproszeń: http://www.sdsi.pti.org.pl/index.php/pol/Program-obchodow

Konferencja MIiR w ramach Obchodów ŚDSI 2015

Termin: 26 maja 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konferencję promującą Program Polska Cyfrowa. Wydarzenie to odbędzie się 26 maja br. w Warszawie. Konferencja wpisuje się w tematykę obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i właśnie w tym obszarze ukierunkowane będą poszczególne wystąpienia prelegentów. Jednym z zaproszonych gości jest Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji. Udział w konferencji weźmie również Pani Minister Maria Wasiak oraz wysokiej rangi przedstawiciele Komisji Europejskiej. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. reprezentanci ministerstw i innych instytucji publicznych właściwych ze względu na zakres programu, samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza miast; krajowych organizacji partnerów społecznych i gospodarczych; przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, związanych z obszarami finansowania funduszy europejskich; instytucji działających w obszarach związanych z planowaną interwencją funduszy oraz odpowiadających za promocję zasad horyzontalnych. Zaplanowano również debatę połączoną z dyskusją na temat sieci szerokopasmowych, e-administracji i kompetencji cyfrowych.
Szczegóły konferencji będą dostępne już niebawem także na stronie sdsi.pti.org.pl

Polskie Towarzystwo Informatycznie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszącym obchodom ŚDSI 2015 – sdsi.pti.org.pl.

Wydanie:

Kategorie: Od czytelników, Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy