Wyciągamy dłoń ku Izraelczykom

Wyciągamy dłoń ku Izraelczykom

List Jasira Arafata, przewodniczącego OWP, do redaktora naczelnego „Przeglądu” Szanowny Pan Redaktor Naczelny tygodnika „Przegląd” Serdeczne pozdrowienia Mam zaszczyt przekazać Państwu w imieniu narodu palestyńskiego, jego przywództwa oraz moim własnym gorące życzenia i podziękowania za zainteresowanie na łamach Waszego Tygodnika problemem narodu palestyńskiego i jego niezbywalnymi prawami, na których czele jest prawo do wolności, samostanowienia, powrotu i utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą w Świętej Jerozolimie. Pisząc ten list, pragnę wyrazić ogromne poważanie i uznanie za silne i historyczne więzi łączące mnie z zaprzyjaźnionym narodem polskim i jego pięknym krajem, które istnieją od dawnych czasów, kiedy przyjechałem na czele delegacji Studentów Palestyny, by wziąć udział w jednym z międzynarodowych zjazdów studenckich. Odbyłem wiele oficjalnych wizyt do zaprzyjaźnionej Polski, aktywnie uczestniczącej w pogłębianiu przyjaźni między naszymi narodami i współpracy, o których rozwój i postęp dbamy w Palestynie. Korzystam z okazji, aby zwrócić się na wolnym forum, forum szlachetnego słowa, do zaprzyjaźnionego polskiego narodu i powiedzieć, że naród palestyński, naród świętej i szlachetnej ziemi, kolebki Jezusa Chrystusa (niech będzie pochwalony), od przybycia naszego proroka Mahometa, od ponad pół wieku chodzi drogą cierpień i płaci krwią wysoką cenę za wolność, suwerenność i niepodległość. Palestyńczycy cierpią ludobójstwo, masakrę i codzienne wykroczenia, zaplanowaną operację niszczenia społeczeństwa oraz jego publicznych i prywatnych instytucji, jak również mordowanie, zabijanie i upokorzenie ludzi we wszystkich naszych miastach, obozach i wioskach. To zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości i jaskrawe pogwałcenie rezolucji międzynarodowych dotyczących Palestyny i międzynarodowego prawa, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz IV Konwencji Genewskiej z 1949 r. dotyczącej ochrony ludności cywilnej podczas wojny, jak również międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Wiadomo, że Izrael jest okupantem i kontynuuje plany mające na celu judaizację naszych ziem i świętych miejsc, budowę większej liczby osiedli okupacyjnych oraz ich rozszerzenie. Buduje również rasistowski mur izolacyjny na ziemiach okupowanego Zachodniego Brzegu, co Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, większością głosów (oprócz jednego sędziego), w orzeczeniu z 09.07.2004 r. uznał za bezprawne i nielegalne, gdyż radykalny rząd Izraela konfiskuje przez ten mur 58% obszaru Zachodniego Brzegu, kontroluje źródła wody i wysiedla ponad 500 tys. palestyńskich obywateli z ich domów, posiadłości oraz najbardziej żyznych ziem. Do tej pory wyrwano ponad 120 tys. dorodnych drzew oliwnych, nie mówiąc już o stratach materialnych, psychicznych i moralnych. Wiernych pozbawiono możliwości dotarcia do świątyń, chorym uniemożliwiono dotarcie do szpitali czy innych służb medycznych, a studentom na uczelnie. Nasz naród żyje w warunkach ustawicznej blokady, szczelnego zamknięcia, pod groźbą polityki masowej przestępczości, niesprawiedliwych sankcji i blokady gospodarczej, niewypłacania nam należnych kapitałów oraz pozbawiania narodu palestyńskiego najbardziej podstawowych praw humanitarnych, takich jak prawo do codziennego zarobku. W obliczu tej gorzkiej rzeczywistości, w świetle ćwiartowania naszej ziemi i przekształcania jej w duże getta-więzienia w celu pozbawienia narodu palestyńskiego możliwości urzeczywistnienia świętego prawa do samostanowienia i utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego w Świętej Jerozolimie, apelujemy do Was, przyjaciele, i do wszystkich miłośników wolności, sprawiedliwości, pokoju i demokracji na świecie o podniesienie głosu przeciwko izraelskiej polityce i krwawym zbrodniom oraz wojnie i rosnącej agresji rządu Izraela, który siłą okupuje nasze ziemie i zmienia w piekło życie narodu pragnącego wolności i wyzwolenia spod jarzma. Z łamów Waszego szlachetnego, wolnego tygodnika obiektywnego słowa ogłaszamy całemu światu, że pragniemy sprawiedliwości, pokoju i praw. Wyciągamy dłoń ku Izraelczykom i mówimy im, że powinniśmy dojść do porozumienia i działać razem na rzecz osiągnięcia stałego, powszechnego, sprawiedliwego pokoju – pokoju odważnych, który rozpocząłem z moim partnerem, Icchakiem Rabinem, zamordowanym przez skrajne elementy rządzące w Izraelu. Działajmy razem dla dobra naszych i waszych dzieci i dla lepszej przyszłości pokoleń, abyśmy mogli – my i wy – żyć w bezpieczeństwie, pokoju, stabilizacji i w warunkach dobrego sąsiedztwa, wzajemnego poszanowania – w sposób, który położy kres cierpieniom naszego narodu i umożliwi mu godne, wolne życie w niepodległej ojczyźnie Palestynie tak jak wszystkie narody na świecie. Na zakończenie ponawiam pozdrowienia i wyrażam głębokie poważanie, życząc Panu osobiście dużo zdrowia i pomyślności, a tygodnikowi „Przegląd” i jego Pracownikom sukcesu i postępu. Z najlepszymi

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2004, 31/2004

Kategorie: Świat
Tagi: Jasir Arafat