Zwycięstwo apteki ubogich

Zwycięstwo apteki ubogich

Szwajcarski koncern farmaceutyczny Novartis przegrał przełomowy proces w Indiach

Koncern Novartis ostatecznie przegrał w Indiach spór prawny o patent na przeciwrakowy lek Glivec. Decyzję w tej sprawie wydał 1 kwietnia Sąd Najwyższy w New Delhi. Procedura przed różnymi instancjami prawnymi trwała prawie siedem lat. „To wyrok, który wstrząsnął zachodnim przemysłem farmaceutycznym”, napisał szwajcarski dziennik „Berner Zeitung”.
Zdaniem komentatorów, rozstrzygnięcie sądu ma charakter przełomowy. Ten wyrok uratuje wiele istnień ludzkich w krajach rozwijających się – stwierdziła organizacja Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières, MSF).
Andrea Isenegger, farmaceutka ze szwajcarskiej grupy MSF, zwróciła uwagę, że wyrok dotyczy nie tylko tego jednego leku, lecz także specyfików przeciw AIDS, malarii, gruźlicy i innym chorobom. Gdyby Novartis odniósł sukces w indyjskim Sądzie Najwyższym, także inne koncerny wystąpiłyby z wnioskiem o opatentowanie swoich leków. Mieszkańcy krajów rozwijających się utraciliby wtedy dostęp do produkowanych w Indiach tanich leków generycznych (generyk to specyfik będący zamiennikiem leku oryginalnego, zawierający tę samą substancję czynną, równie skuteczny w działaniu). Skutki okazałyby się fatalne. Roczna terapia chorego na AIDS lekiem generycznym kosztuje 120 dol., a lekarstwem oryginalnym – 10 tys. dol. W Indiach, które są czołowym producentem i eksporterem generyków, MSF kupuje 80% lekarstw używanych do leczenia ubogich pacjentów.

Tanie generyki

Wielki kraj na subkontynencie nazywany jest apteką ludzi ubogich. Przemysł farmaceutyczny w liczących 1,2 mld mieszkańców Indiach osiąga obroty w wysokości 11 mld dol. rocznie. Według analityków firmy Pricewater-houseCoopers (PwC), w 2020 r. wyniosą one aż 74 mld. Prawie 90% produkcji stanowią generyki. 40% leków wytworzonych w Indiach sprzedawanych jest do innych krajów. Dwie trzecie mieszkańców kraju zarabia mniej niż 2 dol. dziennie. Dla masy nędzarzy tanie leki są koniecznością, tym bardziej że Indie wydają na ochronę zdrowia tylko 4% produktu krajowego brutto (zamożne kraje przemysłowe – przeciętnie 7-8%).
Novartis wyprodukował lek Glivec w 1993 r. Preparat ten jest bardzo skuteczny w leczeniu przewlekłej białaczki i innych odmian raka u pacjentów z pewną mutacją genetyczną, przedłuża życie chorych. Niestety, terapia jest kosztowna. Przy zastosowaniu leku oryginalnego kosztuje 2,6 tys. dol. miesięcznie. Ale leczenie produkowanym w Indiach generykiem – jedynie 175 dol. Nie tylko na subkontynencie indyjskim stawia się pytanie, dlaczego międzynarodowe koncerny farmaceutyczne sprzedają aż tak drogo. „To prawda, że innowacyjne nowe leki otwierają drogę do nowych terapii i potrzebujemy ich więcej. Z drugiej strony z innowacyjności płynie niewielka korzyść, jeśli terapie są zbyt kosztowne i ludzie nie mają do nich dostępu”, napisała Michelle Childs z organizacji Lekarze bez Granic w artykule dla BBC.
Novartis dokonał pewnej modyfikacji Glivecu. Według własnego oświadczenia, po wieloletnich badaniach nadał mu nową, krystaliczną formę, co umożliwiło podawanie leku w tabletkach. Firma uznała to osiągnięcie za przełomowe i wystąpiła o nowy patent, w 2006 r. także w Indiach. Nowy Glivec został opatentowany w 40 krajach, m.in. w Rosji i w Chinach. Ale w Indiach obowiązuje od 2005 r. bardziej restrykcyjne prawo patentowe. Sekcja 3D prawa stanowi, że patentem może być chronione tylko takie lekarstwo, które „nie jest nową formą znanej już substancji”, za to wykazuje „podwyższoną skuteczność terapeutyczną”. Indyjski urząd patentowy uznał, że nowy Glivec nie spełnia warunków nowości i innowacyjności. Odmówił więc przyznania patentu. Decyzję tę zatwierdził wymiar sprawiedliwości kolejnych instancji. W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy w New Delhi zamknął sprawę.

Leki wiecznie zielone

Sędziowie najwyraźniej doszli do wniosku, że koncern stosuje praktykę evergreening, czyli sprawiania, że leki są „wiecznie zielone”. Polega ona na nieznacznym modyfikowaniu istniejących lekarstw w celu uzyskania dla nich nowego patentu. Ochrona patentowa przyznawana jest zwykle na 20-25 lat. Evergreening ma osłabić efekt klifu patentowego. Jest to kolokwialne określenie zjawiska gwałtownego spadku przychodów firmy, spowodowanego wygaśnięciem jednego lub kilku patentów na jej czołowe produkty. Określenie klif patentowy stosowane jest przede wszystkim dla przemysłu farmaceutycznego. Zdaniem ekspertów, do 2015 r. zakończy się ochrona patentowa wielu kluczowych leków, których roczna sprzedaż osiąga ogółem wartość 150 mld dol.
Wyrok sądu w New Delhi z entuzjazmem przyjęło wielu lekarzy, pacjentów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Anand Grover, prawnik reprezentujący stowarzyszenie indyjskich chorych na raka, powiedział: „To dobry dzień. Otwarta została droga do tanich lekarstw także dla chorych w innych krajach. Sąd uznał, że sekcja 3D wciąż jest żywa, potwierdził intencje parlamentu, który przyjął to prawo, aby zapewnić lekarstwa ludziom. Patent powinien chronić tylko te leki, które naprawdę powstały w wyniku nowych badań”.
Szwajcarski koncern przyjął wyrok Sądu Najwyższego bez zachwytu. Ranjit Shahan, jeden z dyrektorów Novartisu w Indiach, stwierdził, że decyzja sędziów przyniesie szkodę pacjentom, ponieważ zniechęci firmy działające w tym kraju do innowacyjności i powstrzyma badania medyczne dotyczące chorób, na które obecnie nie ma skutecznej terapii. Opracowanie nowych lekarstw jest przecież bardzo kosztowne.
Novartis przypomniał, że 95% z 16 tys. indyjskich pacjentów leczonych Glivekiem otrzymuje go za darmo w ramach programu pomocy prowadzonego przez koncern. Przedstawiciele Novartisu zasugerowali, że firma dobrze się zastanowi przed inwestycjami w Indiach. Zdaniem komentatorów w Szwajcarii, celem wyroku sądu, którego można było się spodziewać, jest nie tylko ochrona ubogich pacjentów, lecz przede wszystkim własnego przemysłu farmaceutycznego, czyli firm produkujących leki generyczne, takich jak Cipla, Ranbaxy Laboratories czy Natco Pharma. Podobnych przedsiębiorstw jest w Indiach aż 20 tys. Pratibha Singh, przedstawicielka Cipli, powitała oczywiście wyrok Sądu Najwyższego z zadowoleniem, dodając, że zagraniczne firmy nie będą już mogły starać się w Indiach o nowe patenty dla swoich nieznacznie tylko zmodyfikowanych leków.

Firmy tracą patenty

Władze w New Delhi chcą, aby Indie pozostały apteką ubogich, ograniczają więc prawa patentowe zachodnich koncernów. W marcu 2012 r. odebrały niemieckiemu gigantowi farmaceutycznemu Bayer patent na kosztowny lek Nexavar przeciw nowotworom nerek i wątroby. Była to decyzja precedensowa. Po raz pierwszy zachodnia firma farmaceutyczna utraciła patent w Indiach. Prawo do produkcji leku generycznego, tzw. przymusową licencję, otrzymała indyjska Natco Pharma. Miesięczna terapia lekiem oryginalnym kosztuje 4 tys. euro, generykiem – 126 euro. Firmie Bayer przyznano 7% zysku ze sprzedaży leku generycznego. Bayer zaskarżył decyzję o odebraniu patentu do sądu, aczkolwiek organizacja Lekarze bez Granic apelowała, by tego nie robić. W marcu 2013 r. indyjski urząd apelacyjny do spraw własności intelektualnej Intellectual Property Appellate Board (IPAB) odrzucił skargę niemieckiej firmy, która nie ustępuje i złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego. Widoki na sukces ma jednak niewielkie.
W październiku 2012 r. amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer stracił w Indiach patent na przeciwrakowy lek Sutent. Miesiąc później IPAB odebrał także firmie Roche z siedzibą w Bazylei patent na Pegasys, lek przeciw żółtaczce typu C. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że Pegasys jest za drogi, a ponadto nie ma dowodów, że leczy skuteczniej niż inne specyfiki. Po tych decyzjach międzynarodowe przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego obawiają się utraty wielomilionowych zysków, tym bardziej że Indie nie są jedynym krajem zaostrzającym prawo patentowe. Bez medialnego rozgłosu zrobiła to także Argentyna. A 2 kwietnia amerykański sąd w New Jersey uznał za nieważny patent brytyjskiej firmy AstraZeneca na lek Pulmicort Respules przeciw astmie. Ta decyzja otworzyła drogę do produkcji lekarstwa generycznego.
Jeden z twórców indyjskiego prawa patentowego, były przewodniczący Rady Badań Naukowych i Przemysłowych Raghunath Mashelkar, uważa, że koncerny farmaceutyczne powinny brać wzór z producentów samochodów i telefonów komórkowych. Różne ceny tych produktów w poszczególnych krajach są przecież oczywiste: „Producenci muszą oferować takie lekarstwa, żeby ludzie mogli sobie pozwolić na ich kupno. Zarabiać powinni na większej sprzedaży leków, a nie na wysokiej marży”, powiedział Raghunath Mashelkar. Firma Roche zamierza już wspólnie z indyjskim producentem generyków Emcure Pharmaceuticals wytwarzać tańszą wersję lekarstw przeciwnowotworowych MabThera i Herceptyna.

Wydanie: 15/2013

Kategorie: Świat

Komentarze

 1. embe55
  embe55 24 czerwca, 2014, 22:07

  To rzeczywiście przełom. Indie powinny byc przykładem jak dbać o swoich obywateli i o swoje firmy.

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. swinska tarczyca sprzedam
  swinska tarczyca sprzedam 13 maja, 2019, 05:59

  Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór prostaty, wątroby, skóry, płuc, jelita grubego, piersi, jajnika, kości, mózgu, wątrobowokomórkowy, kory nadnercza, ostra białaczka szpikowa, głowy i szyi, podstawnokomórkowy skóry, trzustki, szpiczak mnogi, kostniakomięsak, mięsak, rdzeniak, glejak wielopostaciowy, kolczystokomórkowy skóry głowy i szyi.

  Nie mam żadnego wykształcenia medycznego, jestem tylko handlowcem, traktuj to zestawienie leków, jako reklamę informacyjną.
  Specjalizuję się w sprzedaży leków przeciwpasożytniczych, przeciwgrzybiczych, antybiotykach, które są albo trudno dostępne lub całkowicie niedostępne, nie wprowadzone jeszcze do sprzedaży lub wycofane.

  Postanowiłem napisać to zestawienie leków, które oprócz swojego podstawowego zastosowania, są używane w eksperymentalnym leczeniu raka. Leki te również wzmacniają działanie specjalistycznych leków przeciwrakowych.

  Z listy wykluczyłem leki, których nie posiadam w sprzedaży, natomiast mogę je sprowadzić na zamówienie. Wszystkie leki pochodzą z Tajlandii, gdzie mieszkam. Mogę też szukać w Indiach i innych okolicznych krajach.

  W ostatnich miesiącach szereg osób zwróciło się do mnie o zaopatrzenie ich w leki, z polecenia lekarzy onkologów, ktorzy nie mogli wystawić recept z powodu zaawansowanego stopnia raka i zaprzestaniu leczenia konwencjonalnego. Zawsze konsultuj sie z onkologiem, jeśli zamierzasz się leczyć samodzielnie. Jeśli lekarz nie chce z Tobą współpracować, to szukaj drugiej opinii.

  Leki przeciwpasożytnicze, a szczególnie przeciwgrzybicze, są truciznami. Zabijają pasożyty i grzyby, mogą obciążać wątrobę, nerki, więc w trakcie leczenia antyrakowego powinno prowadzić się systematyczne badania, żeby ewentualnie zmniejszyć dawkę czy zmienić lek.

  GRYZEOFULWINA
  Działa na większość rodzajów raka. Dawkowanie 500g 3x dziennie

  KETOKONAZOL
  Rak prostaty Wątroby
  “Ketoconazole suppresses the growth of hepatocellular carcinoma”

  VERMOX MEBENDAZOL
  Wiele różnych nowotworów “Mebendazole, a well-known anti-helminthic drug in wide clinical use, has anti-cancer properties that have been elucidated in a broad range of pre-clinical studies across a number of different cancer types. Significantly, there are also two case reports of anti-cancer activity in humans.”

  ITRAKONAZOL
  Rak prostaty, płuc, podstawnokomórkowy skóry. Możliwe białaczka, rak jajnika, piersi, trzustki. Może wzmacniać inne leki.
  “Clinical trials have shown that patients with prostate, lung, and basal cell carcinoma have benefited from treatment with itraconazole, and there are additional reports of activity in leukaemia, ovarian, breast, and pancreatic cancers”

  NIKLOZAMID
  Rak piersi, prostaty, jelita grubego, jajnika, szpiczaka mnogiego, mózgu, ostra białaczka szpikowa, płuc, głowy i szyi.
  “Anti-cancer activity of niclosamide has been demonstrated in human breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ovarian cancer, multiple myeloma, acute myelogenous leukemia, glioblastoma, head and neck cancer and lung cancer cells”

  ZENTEL ALBENDAZOL
  Rak jajnika “A single dose of albendazole (150 mg/kg) dramatically suppressed tumor levels of both VEGF and HIF-1”

  IWERMEKTYNA
  Rak jajnika “Ivermectin exerts an anti-tumor effect on epithelial ovarian cancer EOC cells by interacting with the KPNB1 gene”

  DISULFIRAM
  Rak prostaty, piersi, jelita grubego:
  “Of the more than 3000 patients taking Antabuse, the cancer death rate was 34% lower for the 1177 who stayed on the drug compared with those who stopped taking it, the researchers report today in Nature. The drug was an equal opportunity anticancer weapon; its benefits held for prostate, breast, and colon cancer, as well as cancer overall.”

  Proszę przekaż znajomym, którzy mogą być zainteresowani tą informacją i moimi lekami.
  W przypadku zakupów na leczenie raka, oferuje ceny hurtowe.

  Dziękuję
  Jan Krongboon
  massagewarsaw gmail com

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. jan prazykwantel
  jan prazykwantel 13 czerwca, 2020, 10:03

  Iwermektyna pasożyty nużeń świerzb covid SARS sprzedam leki

  Iwermektyna 6mg 20zł, ważna 03.2022, odliczana z opakowania szpitalnego 100 tabletek do torebek strunowych. Od 30 tabletek wyśle w oryginalnym opakowaniu. Całe zapieczętowane pakowanie 100 tabletek 1500zl.
  Glisty (ogólnie robaki obłe), nużeniec, świerzb, węgorczyca, filarioza, glista ludzka, węgorek jelitowy, włosogłówka ludzka, owsiki, wszy.
  Dawkowanie: 0,2mg/kg masy ciała.
  Nie należy jeść na 2 h przed i 2 h po jego podaniu.

  Zen Plus – lek kombinowany składający się z Iwermektyny 6mg i Zentel Albendazol 400mg, 30zl, ważny 12.2021, listki po 1 tabletce w pudełku kartonowym. Ten lek jest silniejszy od osobno podawanych Iwermektyny i Zentelu Albendazol, dzięki synergicznemu działaniu obu leków składowych dobranych w tych proporcjach.

  Poczta 10zł, kurier 20zł.
  Lub osobiscie 30km na wschod od Warszawy.

  Jan Krongboon

  massagewarsaw gmail com
  0066994403698

  Oferuję rowniez inne leki przeciwpasożytnicze i przeciwwirusowe.

  Tamiflu 75mg 15zl
  Chlorochina 250mg 5zl
  Chinina 300mg 2zl
  Praziquantel 600mg 5zl
  Albendazole Zentel 400mg 5zl
  Metronidazole 400mg 1.5zl
  Tinidazole 500mg 1.5zl
  Mebendazole Vermox 100mg 1zl
  Niclosamid Yomesan 500mg 3zl

  Mam też antybiotyki:

  Doxycycline 100mg 2zl
  Streptomycin 5g 40zl
  Ceftriakson Biotrakson 1g 25zl
  Rifampicin 600mg 2zl
  Amoxycyline 1000mg 5zl
  Cyprofloksacin 500mg 2zl
  Azithromycin 250mg 7.5zl
  Trimesan Sulfametoksazol 400mg 1.5zl
  Moksyfloksacyna 400mg 14zl
  Klarytromycyna 500mg 7zl
  Ospen 1mln 2zl

  Przeciwgrzybicze:

  Itraconazole 100mg 5zl
  Ketokonazole 200mg 2zl
  Fluconazole 200mg 5zl
  Gryzeofulvin 500mg 3zl
  Nystatin 100k and 500k 2zl
  Amphotericin B 10g 100zl

  Oraz inne leki

  Metformina 750mg XR 2.5zl
  Metformina 1000mg XR 3.5zl
  Disulfiram 500mg 2zl
  Vitamin C injection 500mg 3zl
  Rabeprazol 20mg 3zl

  Odpowiedz na ten komentarz
 4. jan prazykwantel
  jan prazykwantel 13 czerwca, 2020, 10:03

  Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol

  Oferuje leki przeciw pasozytom:

  Iwermetyna 6mg 20zł, ważna 03.2022, odliczana z opakowania szpitalnego 100 tabletek do torebek strunowych. Od 40 tabletek po 25zł, wyśle w oryginalnym opakowaniu. Całe zapieczętowane pakowanie 100 tabletek 2000zl. – glisty (ogólnie robaki obłe), nużeniec, świerzb, węgorczyca, filarioza, glista ludzka, węgorek jelitowy, włosogłówka ludzka, owsiki, wszy. Dawkowanie: 0,2mg/kg masy ciała. Nie należy jeść na 2 h przed i 2 h po jego podaniu.

  Zen Plus – lek kombinowany składający się z Iwermektyny 6mg i Zentel Albendazol 400mg, 30zl, ważny 12.2021, listki po 1 tabletce w pudełku kartonowym. Ten lek jest silniejszy od osobno podawanych Iwermetyny i Zentelu Albendazol, dzięki synergicznemu działaniu obu leków składowych dobranych w tych proporcjach.

  Prazykwantel 600mg 5zł, ważny 08.2021, opakowanie szpitalne pod nazwą Opticide 100 tabletek, mniejsze ilości odliczam do torebek strunowych po 10 tabletek – przywry, tasiemce. Podaje się od jednorazowej tabletki na tasiemce, do 75mg na kg dziennie przez 3 dni na przywry.

  Zentel Albendazol 400mg 7.5zł – obleńce, niektóre płazińce. W przypadku zarażenia owsikiem, włosogłówką, glistą, tęgoryjcem dwunastnicy stosuje się jednorazową dawkę leku 400 mg. W zarażeniach węgorkiem jelitowym lub w tasiemczycach stosuje się tę dawkę trzykrotnie przez 3 kolejne dni. W przypadku braku efektu po 3 tygodniach można leczenie powtórzyć. W giardiozie typowo podaje się w jednorazowej dawce 400 mg/dobę przez 5 dni.

  Metronidazol 400mg 1.5zl, listki po 10 tabletek – pierwotniaki, pasożyty, bakterie beztlenowe, giardia, rzęsistek, odleżyny, owrzodzenia, ameboza, giardiaza, lamblioza.

  Vermox Mebendazol 100mg 1zł, ważny 06.2021, odliczany z opakowania szpitalnego 1000 tabletek do torebek strunowych po 25 tabletek – glistnica, włośnica, włosogłówczyca, tęgoryjec, owsiki. Podaje się 2x dziennie przez 3 dni lub dłużej.

  Yomesan Niklozamid 500mg 3zł, ważny 01.2022, listki po 4 tabletki w opakowaniu kartonowym – tasiemiec nieuzbrojony, tasiemiec uzbrojony, bruzdogłowiec szeroki, tasiemiec karłowaty. Podaje się jednorazowo w dawce 2 g.

  Jan Krongboon
  massagewarsaw gmail com
  0066994403698

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy