Wystawa pod nosem Kaczyńskiego

Wystawa pod nosem Kaczyńskiego

Na liście projektów budżetu obywatelskiego warszawskiego Żoliborza na rok 2022 pojawiła się koncepcja wystawy „Galeria uliczna. Ulica Mickiewicza 47”. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, galeria stanie naprzeciwko domu Jarosława Kaczyńskiego.

Wystawa ma się składać z pięciu plansz (półtora metra wysokości na jeden metr szerokości każda). Na pierwszej planszy ma znaleźć się napis „WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ”. Kolejne trzy mają być złożone ze zdjęć „demonstracji, wydarzeń i akcji w duchu wolnościowym i równościowym, antydyskryminacyjnym, solidarnościowym z osobami wykluczanymi, ofiarami politycznych represji, przemocy policyjnej, ofiarami w państwach autorytarnych”. Galerię ma wieńczyć czerwony napis „WOLNY WYBÓR” na czarnym tle.

Autorką pomysłu jest Anna Wieczorkowska, mieszkanka Żoliborza. – Zgłosiłam ten projekt, bo nie podoba mi się, że jeden człowiek ma tak niszczący wpływ na naszą dzielnicę i szerzy hasła nienawiści wykluczające różne grupy – powiedziała Wieczorkowska. Sugeruje ona, żeby plansze były zamontowane na rurach teleskopowych, które można podnosić ponad dachy policyjnych radiowozów, tak aby było je widać z daleka.

Każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego i zagłosować (nie trzeba być pełnoletnim ani zameldowanym w stolicy). W tym momencie zakończył się już etap zgłoszeń na 2022 r. Wszystkie projekty są rozpatrywane przez urzędy m.st. Warszawy. Wyniki zostaną ogłoszone 4 maja 2021 r., a głosowanie mieszkańców odbędzie się w drugiej połowie czerwca. Jeżeli „Galeria uliczna” będzie cieszyć się dużym poparciem, projekt zostanie zrealizowany w 2022 r. Aby pomysł mógł zostać wybrany, musi na niego zagłosować na poziomie dzielnicowym co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 osób.

 

fot. Alik Keplicz

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy