Z życia uczelni

* Centralny Egzamin Wstępny z Języka Polskiego odbędzie się 24 czerwca. Jest to test wyboru, złożony z dwóch części dotyczących wiedzy o literaturze i nauki o języku w zakresie programu obowiązującego w klasach o profilu podstawowym LO. Test będzie się składać z 50 pytań. Zostanie przygotowany według zasad podobnych do tych z lat ubiegłych. UWAGA! Większość uczelni sprzedaje testy z poprzednich lat.
* Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce wprowadził skandynawistykę. W ub.r. o jedno miejsce walczyło osiem osób. Siedem osób na jedno miejsce przypadało na międzywydziałowej biotechnologii. Studenci korzystają z oferty proponowanej przez cztery uczelnie i większość instytutów m.in. Morski Instytut Rybacki i Instytut Oceanologii PAN.
* Tylko dziewięć kobiet (ze stu kandydatek) dostało się w 2003 r. do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. O przyjęcie ubiegało się siedem osób na jedno miejsce.
* 31 maja o godz.15.00 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zaprasza na dzień otwarty.

Wydanie: 21/2004

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy