Życie na (pod)słuchu

Życie na (pod)słuchu

Do tej pory pacjent musiał osobiście konsultować się z lekarzem, który wszczepiał implant. Teraz szerokopasmowy internet umożliwia komunikację między nimi

Ostrożne szacunki mówią, że ok. 10-12% całej ludzkiej populacji, ponad 600 mln ludzi, ma mniej lub bardziej poważne problemy ze słuchem. W Polsce oficjalnie zarejestrowanych jest ok. 50 tys. osób z ciężkim uszkodzeniem słuchu, jednak według opinii niektórych lekarzy, liczba zagrożonych chorobami słuchu Polaków może wynosić nawet 4 mln osób. Zmysł słuchu staje się powoli ofiarą cywilizacji. Zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji, użytkowej elektroniki czy dynamicznych zmian stylu wielkomiejskiego życia niekorzystnie wpływają na nasz słuch. Nawet jeśli dziś nie odczuwamy tych dolegliwości bardzo boleśnie, dopiero przyszłość pokaże negatywne skutki skoku cywilizacyjnego. Przyszła klientela laryngologów dopiero wchodzi w dorosłe życie, nie zdając sobie jeszcze sprawy z powoli następującej deformacji słuchu niezauważalnie wywoływanej sprawami codziennego życia.

Rekordziści z Kajetan

To nie jest bajka. W Kajetanach, 20 km od centrum Warszawy, w przyszłym roku ruszy Światowe Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty. Zespół ludzi i techniczne zaplecze pozwolą w pełni skonsumować dotychczasowy sukces klinicznego leczenia wad słuchu pod dyrekcją prof. Henryka Skarżyńskiego. Już dziś w kajetańskim Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu przeprowadza się najwięcej w świecie operacji poprawiających uszkodzony słuch. Zespół prof. Skarżyńskiego opracował wiele unikalnych metod wszczepiania implantów ślimakowych u osób dorosłych i dzieci. Dotychczas częściowe uszkodzenie słuchu pozostawało poza zasięgiem leczenia operacyjnego, z obawy przed komplikacjami powstałymi podczas zabiegu chirurgicznego i ewentualnością utraty resztek naturalnego słuchu. Wszczepiania dokonywano tylko u osób z bardzo głęboką lub całkowitą utratą słuchu. Wykonana w 2002 r. operacja wszczepienia dorosłej osobie implantu zakończyła się pełnym sukcesem. Później przyszły kolejne wybitne osiągnięcia, które na trwałe zmieniły światową laryngologię i otolaryngologię: operacja wszczepienia implantu ucha środkowego, pierwsze połączenie implantu i aparatu słuchowego w jednym uchu itd.
Wyrazem uznania dla zasług prof. Skarżyńskiego jest włączenie jego zespołu do międzynarodowej grupy ekspertów (Expert Hearing Group) odpowiedzialnych za leczenie częściowej głuchoty. Światowe Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty ma być innowacyjnym ośrodkiem naukowym zajmującym się badaniem nowoczesnych systemów implantów ucha środkowego i wewnętrznego, terapią genową głuchoty i programem badania słuchu u europejskich dzieci.

Stać nas na to

– Patrząc na to z boku, ktoś może pomyśleć o centralizacji leczenia. Chcę powiedzieć, że ta centralizacja w medycynie już ma miejsce. Uważnie obserwuję ośrodki europejskie, które nie mówią tego wprost, ale specjalizują się w tym, żeby określone wady czy choroby lokalizować np. w Wiedniu, Berlinie lub Antwerpii. Patrząc dzisiaj na rynek, trzeba patrzeć nie w skali Warszawy, województwa, a nawet kraju, trzeba patrzeć w skali międzynarodowej – powiedział podczas konferencji poświęconej Światowemu Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty prof. Skarżyński. Zapytany o efektywność tak dużego przedsięwzięcia, szczególnie w czasach kryzysu, zamykania szpitali i mocno utrudnionego dostępu pacjenta do usług medycznych, prof. Skarżyński wyliczył przede wszystkim korzyści z takiego rozwiązania. Duże centrum mobilizuje wielu polskich naukowców do poszukiwania nowoczesnych i własnych rozwiązań, pozwala zapraszać do współpracy międzynarodowych ekspertów i pracować na najnowszej aparaturze. Oszczędności może przynieść produkcja w Polsce zamawianych przez centrum urządzeń medycznych, których zakup za granicą jest zwykle o kilkanaście procent droższy. – Mamy znakomitych naukowców z inżynierii klinicznej i cybernetyki, ta współpraca środowiskowa z różnymi uczelniami, z politechniką to nieprawdopodobna możliwość zrobienia czegoś, czego jeszcze nie ma, a co jest możliwe – dodaje profesor.
– Ja się nie obawiam o środowisko krajowe, nie zamierzamy budować monopolu, z naszej inicjatywy powstają w Polsce różne ośrodki w wielu miejscach, gdzie pacjenci mogą skorzystać z naszych rozwiązań blisko miejsca swojego zamieszkania. Szczecin, Gdańsk, Katowice, Kraków, Rzeszów, niebawem we Wrocławiu, Opolu, Chorzowie, po to, żeby pacjent nie jechał przez pół Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o rehabilitację. Sama operacja i pobyt dwudniowy przy tej organizacji, którą mamy teraz, nie jest problemem – uważa prof. Skarżyński. Każdy przypadek jest indywidualny, a tym samym trudniejszy do zdiagnozowania i zoperowania. Zdaniem profesora, tylko zebrany w jednym centrum badawczym zespół wybitnych specjalistów, poszerzany o zapraszane z zewnątrz autorytety, ma szanse diagnozowania i leczenia nietypowych i nowych przypadków chorób słuchu. Solidnie wyedukowany i poinformowany o swoich prawach pacjent nie powinien odczuwać żadnych niedogodności, ani finansowych, ani życiowych, z powodu usytuowania kliniki z dala od miejsca jego zamieszkania.

Telefitting, leczenie na odległość

W 2007 r. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu opracowano pierwszy na świecie system stałego i zdalnego nadzoru nad działaniem implantu z wykorzystaniem internetu. Dotąd każdy pacjent musiał osobiście konsultować z lekarzem, który wszczepiał implant, każdy, najdrobniejszy nawet szczegół odbiegający od harmonogramu leczenia. Często wiązało się to z koniecznością wielogodzinnych podróży. Obecnie szerokopasmowy internet umożliwia komunikację pomiędzy pacjentem i lekarzem za pomocą połączenia audio lub wideo, a także korektę działania implantu. Bariera odległości pomiędzy pacjentem i lekarzem została pokonana.
Obecnie na operację oczekuje 16 tys. osób z wadą słuchu. Ich liczba rośnie z roku na rok. Dzięki projektom Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu narastający problem chorób słuchu nie zostanie radykalnie rozwiązany, jednak placówka może się przyczynić do znacznego ograniczenia negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego.

Wydanie: 11/2010

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy