Archiwum

Powrót na stronę główną
Opinie

Kto weźmie Bagdad

Iran kontra Arabia Saudyjska, czyli rywalizacja o Irak

Świat

Sutanna na demonstracji

W duńskiej telewizji duchownego można zobaczyć co najwyżej kilka razy do roku, a w towarzystwie premiera lub ministrów – w zasadzie nigdy

Felietony Tomasz Jastrun

Trudne do strawienia

Symboliczne spalenie przez żywioł narodowy kukły ortodoksyjnego Żyda na rynku we Wrocławiu zostało pokazane przez wszystkie programy informacyjne. Już wiemy, że gdy media publiczne będą w rękach PiS, Polacy i zagraniczna opinia publiczna będą chronieni przed sensacjami, które w złym

Świat

Buenos Aires nie płacze po Cristinie

Po ponad dekadzie rządów małżeństwa Kirchnerów otwiera się nowy rozdział w politycznej historii Argentyny

Wywiady

Zawracanie gimnazjów

Jeśli zostaną zlikwidowane gimnazja, mamy – lekko mówiąc – pięć lat w plecy, czas chaosu i przystosowywania się

Kraj

Reforma na niby

Najpierw podjęto decyzję o likwidacji gimnazjów. Jak to zrobić, rząd jeszcze nie wie

Kraj

Niech żyje nam górniczy stan! Ale za czyje pieniądze?

1,7 mld zł straty i brak skutecznego pomysłu na poprawę – to sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w przeddzień Barbórki

ABC BANKOWOŚCI część VII

Bank banków i państwa

Ustalając poziom stóp procentowych, bank centralny może wpływać na gospodarkę Dewiza Narodowego Banku Polskiego brzmi: „Dbamy o wartość pieniądza”. Wynika ona ze zobowiązania zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nadzór i gwarancja

Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniają bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych bankom Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami

ABC BANKOWOŚCI część VII

Banki i nie banki

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe nazwa każdego banku powinna zawierać wyodrębniony wyraz bank. Wyraz kasa jest zarezerwowany dla podmiotów, które gromadzą oszczędności oraz udzielają pożyczek osobom zrzeszonym w tych jednostkach i działają na podstawie odrębnych