Wpisy od Eugeniusz Jabłoński

Powrót na stronę główną
Opinie

Dwa dylematy Kościoła

Mężczyźni w sutannach na wszelkie sposoby strzegą swojej władzy i dominacji w Kościele

Opinie

Iść czy nie iść ku chadecji?

Bieg spraw publicznych i państwowych w dużej mierze zależy od oblicza i jakości partii politycznych. Dlatego nie może być nam obojętne, co się w nich dzieje, jak toczą się poszukiwania programowe. W PSL poważnie rozważa się koncepcję przekształcenia i stopniowej transformacji w partię ludowo-chadecką, a nawet chadecką. To nie jest dobry pomysł. Polskie społeczeństwo, także wiejskie, nie lubi, gdy politykę łączy się z Kościołem i wiarą. Należy z chadekami współpracować, ale nie od razu przechodzić pod ich sztandary – pisze Eugeniusz Jabłoński. Warto pamiętać o zaleceniu Wincentego Witosa, aby w sprawach wiary słuchać proboszcza, ale w polityce kierować się własnym rozumem i iść swoją drogą.

Od czytelników

Jelcyn przeprosił za Katyń

Dlaczego nie pokazujemy, jak w 1993 r. prezydent Rosji mówił prastitie przed krzyżem katyńskim? Wśród polskich elit i większości społeczeństwa utrzymuje się przeświadczenie, że Rosjanie po dzień dzisiejszy nie przeprosili Polaków za zbrodnię katyńską. I dlatego prezydent czy premier Federacji Rosyjskiej