Bon na mundurki

Bon na mundurki

Bon oświatowy to brzmi nieźle. Jednak kiedy przechodzi się do całościowego projektu, rodzą się wątpliwości nawet w głowach pomysłodawców Stara władza odeszła, jednak wraz z nią nie odeszły stare problemy. Zdanie to jest szczególnie adekwatne w kwestii polskiego systemu edukacji. Zmieniły się natomiast główne osie politycznego sporu w sprawie oświaty. Za czasów Romana Giertycha społeczeństwo elektryzował spór o mundurki i kanon lektur. Wraz z objęciem władzy w resorcie przez minister Katarzynę Hall do rangi głównego problemu urasta natomiast pomysł wprowadzenia bonu edukacyjnego. Trudna droga od idei do praktyki O co chodzi z bonem edukacyjnym? Odpowiedź na to pytanie jest z jednej strony prosta, z drugiej zaś trudna. Prosta jest bowiem sama idea bonu, stworzona jeszcze w latach 50. przez neoliberalnego ideologa i ekonomistę Miltona Friedmana. Bon edukacyjny nie podbił jednak serc władz edukacyjnych. Dlaczego? Ponieważ diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a raczej w praktycznym zastosowaniu, wydawałoby się prostej, idei. Dlatego właśnie odpowiedź na pytanie dotyczące bonu jest taka trudna. Gdy słyszymy to hasło, nigdy do końca nie wiemy, co osoba je wypowiadająca ma na myśli. Zacznijmy jednak od samej idei. Friedman postulował, by publiczne pieniądze na edukację przekazywane były rodzicom w postaci „bonu”, za pomocą którego mogliby oni pokrywać koszty kształcenia swojego dziecka w dowolnie wybranej szkole. W ten sposób sfera usług edukacyjnych zostałaby wchłonięta przez rynek. W efekcie mechanizm działałby tak: rodzice dokonują zakupu preferowanych usług edukacyjnych, a szkoły konkurują między sobą w dostarczaniu tych usług. Idea bonu edukacyjnego za oceanem przeżyła renesans w okresie konserwatywnej rewolucji Ronalda Reagana. Nic dziwnego więc, że pomysł wprowadzenia bonu edukacyjnego pojawił się w Polsce jeszcze w czasie obrad Okrągłego Stołu. Powrócił za czasów rządów koalicji AWS-UW. Bon był jednym ze sztandarowych haseł reformy systemu edukacji za rządów ministra Handkego. Nie został jednak nigdy wprowadzony w życie. Po raz kolejny proces przetworzenia abstrakcyjnej idei w rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w konkretnych polskich realiach okazał się dla samej idei zabójczy. – Bon oświatowy to brzmi nieźle – mówi prof. Krzysztof Kruszewski z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. – Jednak kiedy przechodzi się do całościowego projektu, rodzą się wątpliwości nawet w głowach pomysłodawców. Ten sam proces czeka teraz minister Hall, która również nie ujawnia konkretów dotyczących planowanego wprowadzenia bonu edukacyjnego. Ludowcy zablokują? Na razie pomysł ten spotkał się ze sporą krytyką ze strony różnych środowisk. Jednym z nich są nauczyciele skupieni w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przewodniczący ZNP, Sławomir Broniarz, komentując pomysł wprowadzenia bonu, odwołuje się do własnego doświadczenia zawodowego. – Sam przez lata byłem dyrektorem zespołu szkół, który liczył pięć placówek: cztery w Skierniewicach i jedną w pobliskiej wsi – w Bolimowie. Koszty utrzymania tych szkół były bardzo różne. Ta bolimowska była 60% droższa od pozostałych. Czy przez to gorsza? Biorąc pod uwagę filozofię bonu – tak. Zgodnie z założeniami idei bonu oświatowego, każdemu uczniowi przysługiwałaby taka sama kwota pieniędzy. Problem polega na tym, że koszty funkcjonowania szkół są różne, zazwyczaj nie z winy dyrektorów czy nauczycieli. Weźmy pierwszy z wielu czynników różniących szkoły. Dwie szkoły mieszczą się w różnych budynkach, tym samym wymagają przeznaczenia różnych kwot na ich ogrzewanie. Zgodnie z ideą bonu dostaną na ten cel (i wszystkie inne) taką samą kwotę pieniędzy. Jeszcze większy problem jest ze szkołami wiejskimi, które – jako szkoły mniejsze – cechują się większymi kosztami utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia. Prawidłowość tę dostrzegają politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, dość sceptycznie wypowiadający się o pomysłach minister Hall. Złudzeń nie pozostawił poseł Eugeniusz Grzeszczak, stwierdzając, że bon „oznacza likwidację wiejskich szkół”. Sejmowa arytmetyka każe sądzić, że jeśli pomysł bonu upadnie, to właśnie ze względu na problem szkół wiejskich. Zanim jednak ostatecznie pogrzebiemy ideę bonu edukacyjnego, przyjrzyjmy się jej bliżej. Popularnym postulatem związanym z wprowadzaniem bonu jest zniesienie rejonizacji. Proces ten niesie jednak zazwyczaj sporo negatywnych konsekwencji. Kto

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2007, 49/2007

Kategorie: Kraj