Jakie powinny być strategiczne cele Polski?

Jakie powinny być strategiczne cele Polski?

Jakie powinny być strategiczne cele Polski?

Dr Jacek Kucharczyk,
Instytut Spraw Publicznych
W bardzo niepewnej sytuacji globalnej głównym celem strategicznym Polski, jako kraju w skali Europy średniej wielkości, a w skali świata wręcz małego, powinny być działania na rzecz wzmacniania ładu międzynarodowego oraz umacniania naszego prestiżu i wpływów w najważniejszych instytucjach, takich jak NATO, UE, Rada Europy, OBWE czy ONZ – czyli odwrotność obecnej polityki PiS. Drogą do tego celu powinno być budowanie silnych związków z kluczowymi partnerami międzynarodowymi – Niemcami, USA czy Ukrainą. W polityce wewnętrznej najpilniejszym zadaniem jest postawienie na merytokrację, czyli zakończenie obecnego rozdawnictwa urzędów z klucza partyjnego.

Michał Syska,
Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
Przed Polską stoją wielkie wyzwania ekonomiczne, klimatyczne i demograficzne. Starzenie się społeczeństwa, wyludnianie się mniejszych i średnich miast, globalne ocieplenie oraz postępująca cyfryzacja pracy wymagają spójnych polityk ekonomicznych i społecznych, które wzajemnie się warunkują i sprzyjają tworzeniu nowych, dobrych miejsc pracy w nowoczesnych, zielonych sektorach, pobudzają innowacje i redukują nierówności społeczne. W takiej strategii wydatki na dobre usługi publiczne (zdrowie, edukację, transport zbiorowy) traktowane są jako inwestycja w rozwój. Jej realizacja wymaga mądrej polityki międzynarodowej, która wzmacnia pozycję demokratycznego państwa wobec operującego ponad granicami i wymykającego się społecznej kontroli kapitału.

Prof. Dariusz Jemielniak,
teoretyk zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Celem strategicznym powinno być zabezpieczanie kraju przed ryzykiem zewnętrznym, w szczególności ze strony Rosji. Jedynym realnym sposobem, by to osiągnąć, jest ścisła integracja europejska. Powinniśmy w związku z tym wyznaczyć realny harmonogram wprowadzenia euro, wspierać integrację sądownictwa oraz w jak największym stopniu wspólnych sił wojskowych. Z kolei cele gospodarcze powinny obejmować rozwój wsparcia cyfrowego. Zamiast monumentalnych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, celem powinno być wykonanie skoku cywilizacyjnego, czyli np. silne wsparcie rozwoju systemu transportowego Hyperloop, a także studiów z zakresu sztucznej inteligencji i styku data science z biznesem.

Jacek Olejnik,
czytelnik PRZEGLĄDU
Kilka takich celów to: odejście od paliw kopalnych; zakończenie autorytaryzmu; zmiana wektora naszej obecności w UE, od kierunku polexitu promowanego przez obecne władze w stronę integracji i mądrej współpracy z innymi państwami; naprawa relacji z USA; pełen rozdział Kościoła od państwa; odpolitycznienie mediów państwowych i wspieranie wolności słowa; ponowna demokratyzacja instytucji państwowych; zwiększenie władzy samorządów; reforma systemu edukacji; znaczący wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe i badania naukowe; zamknięcie mediów toruńskich i innych grup promujących interesy sprzeczne z polską racją stanu.

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy