część VII

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ!

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Pożyczka to nie kredyt

Pożyczki może udzielić każdy, kredytu – banki O tym, że zbliżają się święta, świadczą nie tylko dekoracje w sklepach, ale i reklamy banków zachęcające do skorzystania z kredytu gotówkowego oraz reklamy i ogłoszenia firm pożyczkowych zachęcających do łatwej pożyczki – „Bez zaświadczeń”, „Bez BIK”, „Nawet w 15 minut”. Kredyt Kredytów zasadniczo mogą udzielać tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, udzielane są tzw. kredyty konsumenckie. Warunki ich udzielania określa Ustawa o kredycie konsumenckim.

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nie bądź niewolnikiem długu

Dr Robert Jagiełło – doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Czy Polacy więcej oszczędzają, czy pożyczają? – Statystycznie w bankach mamy nieco więcej zgromadzonych oszczędności niż zaciągniętych kredytów. Ta nadwyżka nie jest zbyt wielka – kredytów mamy 622,5 mld zł, a oszczędności 640 mld zł. Ale to informacja ogólna. Okazuje się, że około połowy z nas nie ma żadnych odłożonych środków. Regularnie oszczędza tylko 16% społeczeństwa, natomiast od czasu do czasu oszczędza 43%. Ok. 41% Polaków wydaje

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Sprawdź, zanim podpiszesz

Jak nie wpaść w pułapkę zadłużenia Od kilku lat Narodowy Bank Polski wraz z sześcioma innymi instytucjami (Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz policją) prowadzi kampanię edukacyjną popularyzującą zasady, które mają uchronić konsumentów przed wpadnięciem w pułapkę zadłużeniową. Warto je poznać i zapamiętać. Sprawdź wiarygodność firmy Przed podpisaniem umowy sprawdź – chociażby w internecie – pożyczkodawcę i oferowane przez niego usługi. Dzięki temu

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ!

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Bank banków i państwa

Ustalając poziom stóp procentowych, bank centralny może wpływać na gospodarkę Dewiza Narodowego Banku Polskiego brzmi: „Dbamy o wartość pieniądza”. Wynika ona ze zobowiązania zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim i Prawa bankowego. Artykuł 227. Konstytucji RP stanowi, że Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, czyli m.in. kontrolowania podaży pieniądza na rynku, podejmowania decyzji dotyczących wysokości stóp

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Nadzór i gwarancja

Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewniają bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych bankom Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych (SKOK). Do zadań KNF należy też podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego. KNF uczestniczy również w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Banki i nie banki

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe nazwa każdego banku powinna zawierać wyodrębniony wyraz bank. Wyraz kasa jest zarezerwowany dla podmiotów, które gromadzą oszczędności oraz udzielają pożyczek osobom zrzeszonym w tych jednostkach i działają na podstawie odrębnych przepisów. Są to spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zarówno lista banków, jak i kas spółdzielczych zamieszczona jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego. Na rynku działa także wiele firm, które przyjmują tzw. depozyty lub

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Zaufanie wynika ze stabilności

Adam Głogowski – doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP Publikowany cyklicznie przez NBP „Raport o stabilności finansowej” stwierdza, że polski system finansowy jest stabilny. Co to oznacza? – Oznacza to, że pełni swoje funkcje w gospodarce w sposób ciągły i jest odporny na zaburzenia. Jakie są podstawowe funkcje systemu finansowego? Podstawową jest pośredniczenie między tymi, którzy oszczędzają, a tymi, którzy inwestują. To zadanie sektora bankowego. Kolejną ważną rolą sektora bankowego jest umożliwianie realizacji płatności. Z tego wynika,

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VII

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ Foto: FOTOLIA

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.